aydınlatılmış hasta onamı akış şeması

advertisement
KRONİK SUBDURAL HEMOTOMLU HASTALAR İÇİN
BİLGİLENDİRME FORMU
KODU: HD.RB.09
YAYIN TARİHİ: ŞUBAT 2015
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: --
Saat:
SAYFA NO: 1/1
Tarih:
Hastalığınız tıp dilinde Kronik Subdural Hemotom olarak bilinen beyin ile beyin zarı
arasında kan toplanması anlamına gelen bir hastalıktır. Hemen hemen tüm hastalarda olayın
başlangıcında hafif veya değişen ağırlıkta olmak üzere bir kafa travması söz konusudur. Özellikle
yaşlı hastalarda karşılaştığımız bir olaydır. Biriken kan çoğunlukla toplardamar kanamasına bağlı
olduğu için yavaş yavaş belirtiler verir. Bunlar ; baş ağrısı, baş dönmesi dengesizlik, kusma ,
uyuklama vücudun bir yarısında uyuşma, güçsüzlük, konuşma bozukluğu, hafıza bozukluğu, kişilik
değişiklikleri gibi belirtilerdir. Sizde de başağrısı, bulantı belirtileri vardır. Tedavisi çoğunlukla
ameliyat edilerek beyne basınç oluşturan kanın boşaltılmasıdır. Genel anestezi altında yapılan bir
ameliyat olduğu için anesteziye bağlı genel komplikasyonların yanı sıra, enfeksiyon, ameliyat
edilen bölgeye hava dolması ve beyin üzerinde basınç oluşturması, ameliyat alanından beyin –
omurilik sıvısının sızması karşılaşabileceğimiz diğer komplikasyonlar dır. Kanamanın tekrarlanması
yada tam olarak boşalmaması sonucu yeniden ameliyat olma olasılığı vardır. Tüm tedavilere
rağmen bu kanamalarda % 1-% 29 a kadar varan ölüm oranları bildirilmiştir.
Hastalığımla ilgili olarak doktorum tarafından verilen bilgileri okudum, onaylıyorum.
Hasta
1.derece Yakını
Bildiren Doktor
Download