Dolaşım ve Solunum

advertisement
ERASMUS / ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR
ULUSLARARASI PROGRAMLARDA VERİLECEK
DERSLER
Ders Kodu
Ders Adı (English)
TIP 202
Circulation and Respiration
Ders Adı (Türkçe)
Dersin Dili
Dolaşım ve Solunum
Türkçe
Dersin Türü
Ders Seviyesi
Zorunlu
Lisans
Dersi Veren(ler)
Kredisi
AKTS
Açıklama
Kaynaklar
Anatomi, Biyofizik, Fizyoloji, Histoloji Ve Embriyoloji, Tibbi
Biyokimya, Tibbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri
8
10
Kalp ve dolaşım sisteminin anatomik ve histolojik yapısı. Kan
dolaşımının genel prensipleri, kardiyak aktivite ve
düzenlenmesi. Elektrokardiyogram ve kalp aktivitesi ilişkisi.
Kalp debisi, venöz dönüş, kan basıncı ile nabız. Lokal kan
dolaşımı, koroner, serebral ve neonatal dolaşım ile kapiller ve
lenfatik dolaşım, ödem oluşumunun fizyolojik temelleri.kan
hücrelerini ve kanda bulunma oranları. Lenfin özellikleri ve lenf
dolaşımının önemi. Bağışıklık sisteminin önemi ve
fonksiyonu..doğal ve kazanılmış bağışıklık sistemlerinin
bileşenleri ve fonksiyonları. Solunum sistemi fizyolojinin genel
prensipleri. alveolarventilasyon, pulmoner dolaşım ve pulmoner
ödem , ventilasyon-perfüzyon ilişkisi.
1. Histology: A Text and Atlas (with Cell and Molecular
Biology). Ross MH, Kaye GI, PAwlina W. Fifth Ed.
LWW. Philadelphia 2008.
2. Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy
Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban &
Schwarzenberg 1994
3. Biyofizik, Prof. Dr. Ferit Pehlivan, 2004.
4. Murray R.K., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell
V.W. Harper’ın Biyokimyası, 24. Baskı, 1996.
Değerlendirme Sistemi
Yıl/Yarıyıl İçi
Çalışmaları
Ara Sınavın başarıya
Oranı
Sayısı
3
Katkı Yüzdesi
50
Yılsonu Başarıya Oranı
1
50
Toplam
4
100
ERASMUS / ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR
ULUSLARARASI PROGRAMLARDA VERİLECEK
DERSLER
AKTS/İş Yükü Tablosu
Etkinlik
Sayısı (T+U)
Süresi
Toplam İş Yükü
Ders Süresi
130+50
8 Hafta
190 Saat
Ara sınavlar
2
2 Saat
2 Saat
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1Saat
1 Saat
Diğer Çalışmalar
1
12 Saat
Dersin Kredisi(AKTS)
12 Saat
10
Download