Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İktisat

advertisement
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası
İktisat Bölümünde Lojistik, Gümrük Uygulamaları ve Dış Ticaret
İşlemleri Tezsiz Yüksek Lisans yapmak isteyen:
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İktisat Bölümümde yıllardan beri öğretimi
sürdürülmekte olan Uluslararası İktisat Bilim Dalı, Tezsiz Yüksek Lisans Programı ders içerikleri “Lojistik,
Gümrük Uygulamaları ve Dış Ticaret İşlemleri” temelinde yenilenmiştir.
Uluslararası İktisat Bilim Dalı’nda, Gümrük Uygulamaları ve Dış Ticaret İşlemleri konusunda Tessiz Yüksek
Lisans yapmak isteyen adaylardan ALES puanı istenmemektedir.
Prof. Dr. Müfit AKYÜZ
İktisat Anabilim Dalı İktisadi
Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı Başkanı
Müracaatlar 02 Temmuz -06 Temmuz 2014 tarihleri arasında yapılacaktır
Programla ilgili ayrıntılı bilgi:
http://www.uluslararasiiktisat.org
http://sbe.marmara.edu.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz.
BÖLÜM DERSLERİ:
1. Yarıyıl
1- DIŞ TİCARET MEVZUATI VE UYGULAMALARI
2- ULUSLARARASI FİNANS
3- GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI
4- ULUSLARARASI EKONOMİK ANALİZ
5- DÜNYA EKONOMİSİNDE EĞİLİMLER
2. Yarıyıl
6- ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK POLİTİKALARI
7- ULUSLARARASI LOJİSTİKTE BANKACILIK VE KAMBİYO UYGULAMALARI
8- AVRUPA BİRLİĞİ VE LOJİSTİK POLİTİKALARI
9- EKONOMİK GÖSTERGELERİ
10- ULUSLARARASI LOJİSTİKTE GÜMRÜK YÖNETİMİ
Download