Sindirim, Metabolizma

advertisement
ERASMUS / ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR
ULUSLARARASI PROGRAMLARDA VERİLECEK
DERSLER
Ders Kodu
Ders Adı (English)
TIP 203
Digestion and Metabolism
Ders Adı (Türkçe)
Dersin Dili
Sindirim, Metabolizma
Türkçe
Dersin Türü
Ders Seviyesi
Zorunlu
Lisans
Dersi Veren(ler)
Kredisi
AKTS
Açıklama
Kaynaklar
Anatomi, Fizyoloji, Histoloji Ve Embriyoloji, Tibbi Biyokimya
Anabilim Dalı öğretim üyeleri
4
8
Sindirim sisteminin genel fizyolojik özellikleri ve motilite,
gastrointestinal hormonlar, çiğneme ve yutma fizyolojisinin
özellikleri. tükrük, mide salgısı, ince bağırsak, pankreas, safra
ve kalın bağırsak salgı fizyolojisi. Karaciğerin fonksiyonları,
gastrointestinal kanalda sindirim ve emilim. Kalın bağırsak
fonkisyonu ve defekasyonu enerji dönüşümü ve dengesiyle
vücut ısısının düzenlemesi, protein, yağ ve karbonhidrat
metabolizmaları. Endokrin sistemin genel özellikleri,
hipotalamo-hipofizer ilişkileri, hipofiz hormonları ve etkileri.
Büyüme hormonu, tiroit, paratiroit, adrenal ve pankreas
hormonları, sekonder endokrin organlar ve işlevleri. Yaşlılık
fizyolojisi.
1. Histology: A Text and Atlas (with Cell and Molecular
Biology). Ross MH, Kaye GI, PAwlina W. Fifth Ed.
LWW. Philadelphia 2008.
2. Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy
Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban &
Schwarzenberg 1994
3. Murray R.K., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell
V.W. Harper’ın Biyokimyası, 24. Baskı, 1996.
Değerlendirme Sistemi
Yıl/Yarıyıl İçi
Çalışmaları
Ara Sınavın başarıya
Oranı
Sayısı
3
Katkı Yüzdesi
50
Yılsonu Başarıya Oranı
1
50
Toplam
4
100
ERASMUS / ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR
ULUSLARARASI PROGRAMLARDA VERİLECEK
DERSLER
AKTS/İş Yükü Tablosu
Etkinlik
Sayısı (T+U)
Süresi
Toplam İş Yükü
Ders Süresi
100+40
4 Hafta
140 Saat
Ara sınavlar
3
3 Saat
3 Saat
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1Saat
1 Saat
Diğer Çalışmalar
-
Dersin Kredisi(AKTS)
8
Download