uluslararası programlarda verilecek dersler

advertisement
ERASMUS / ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR
ULUSLARARASI PROGRAMLARDA VERİLECEK
DERSLER
Ders Kodu
BES 109
Ders Adı (English)
Medical Biology and Genetics
Ders Adı (Türkçe)
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
(X) Zorunlu
Ders Seviyesi
(X) Lisans
( ) Seçmeli
( ) Yüksek Lisans
( ) Doktora
Dersi Veren(ler)
Dr. Ender Coşkunpınar
Kredisi
3
AKTS
3
Açıklama
Tıbbi biyolojinin ve Genetik dersinin amacı canlıyı oluşturan
en küçük birim olan hücreye ait temel özelliklerin öğretilmesi,
metabolizmada gerek prenatal ve gerekse postnatal dönemde
oluşan değişikliklerin sebep sonuç ilişkilerini hücresel
düzeyde inceleyerek genomda yaşamboyu gerçekleşen
genetik mekanizmaların açıklanmasıdır. Ders kapsamında
işlenecek olan ders başlıkları şöyledir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Tıbbi Biyoloji ve Genetiğe Giriş
Hücre yapısı ve organelleri
Hücre döngüsü ve sinyal iletimi
Hücre bölünmesi
Fertilizasyon ve İmplantasyon
DNA yapısı ve özellikleri
Genetik Kod
Kalıtım paternleri
Mendelyen ve Nonmendelyen hastalıklar
Mutasyonlar
Kromozomal aberasyonlar
İnsan genom projesi
ERASMUS / ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR
ULUSLARARASI PROGRAMLARDA VERİLECEK
DERSLER
Kaynaklar
1.
2.
Hücre Moleküler Yaklaşım, Geoffey M. Cooper, Robert E.
Hausman
Thompson&Thompson Tıbbi Genetik, Robert Nussbaum
Çeviri Editörü: Komisyon, ISBN: 9752770312
Değerlendirme Sistemi
Yıl/Yarıyıl İçi
Çalışmaları
Ara Sınavın başarıya
Oranı
Yılsonu Başarıya Oranı
Sayısı
Katkı Yüzdesi
1
40
1
60
Toplam
AKTS/İş Yükü Tablosu
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü
Ders Süresi
14
3
42
Ara sınavlar
1
1
1
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Diğer Çalışmalar
Dersin Kredisi
2
Download