DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Test 24

advertisement
KAVRAMA
Test
24
STİ
TE
KAZ
AN
IM
8.
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK
BİLGİSİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
AHLAK BİLGİSİ
KUR’AN’DA AKIL VE BİLGİ - 3
1. Aşağıdakilerden hangisi taassup sahibi bir kişiden
beklenmez?
4. Aşağıdakilerden hangisi taassubun özelliklerinden
biri olamaz?
A) Kolaycılık ve tembelliğe yol açar.
B) Geleneklere aşırı bağlı olmak
B) Kişiyi mütevazı olmaya zorlar.
C) Yeniliklere karşı tepkili olmak
C) İnatçılık ve aşırı taraftarlığa götürür.
2. Aşağıdakilerden hangisi taassuba yol açmaz?
A) Hoşgörülü olmak
B) Sabit fikirlilik
C) İnatçılık
D) Yeni fikirlere tahammülsüzlüğü ortaya çıkartır.
5. “Taassuptan korunmanın yolları nelerdir?” sorusunun
doğru cevabı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Eleştirilere açık olmak
B) Kendine aşırı güvenmek
C) Olaylardan dersler çıkarmak
D) Vahyin rehberliğine başvurmak
MEB 2016 - 2017
D) Bencillik
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) Farklılıkları kültürel zenginlik olarak görmek
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) Ön yargılı olmak
3. Aşağıdakilerden hangisi “Bağnazlığın sebepleri nelerdir?” sorusuna verilecek doğru cevaplardan biridir?
6. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bağnazlık olarak değerlendirilir?
A) Doğru bilgiyi önemsemek
A) Âlimlerin görüşlerinin hatasız olduğuna inanmak
B) Aklı kullanmak
B) Elde edilen bilgilerin doğruluğunu araştırmak
C) Taklit etmek
C) İnsanlara ibadet etme imkânı sunmak
D) Araştırmak
D) Düşünce özgürlüğünün önünü açmak
8.
Test
24
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
KUR’AN’DA AKIL VE BİLGİ - 3
7. Aşağıdakilerden hangisi taassuptan kurtulmanın yollarından biridir?
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
10. Hz. Yusuf ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Mısır hükümdarının rüyasını yorumlamıştır.
B) Bilinçsiz davranmak
B) Firavun tarafından Mısır’dan çıkarılmıştır.
C) Aşırı taraftarlık göstermek
C) Uzun yıllar hapiste kalmıştır.
D) Hz. Peygamber’i örnek almak
D) Başarılı bir idarecilik yapmıştır.
A) Kişinin kendini geliştirmesine engel olur.
B) İnsanın daha dindar olmasını sağlar.
C) Örnek alma bilincini geliştirir.
D) Bilimsel gelişmenin önünü açar.
9. “Hz. Peygamber müşrikleri İslam’a davet ettiğinde onlar
İslam’ın yanlış ve eksik yönleri olduğunu söyleyerek değil,
biz atalarımızdan böyle gördük diyerek karşı çıkıyorlardı.
Müşriklerin bu tavrı onların daha çok aşağıdaki özelliklerinin hangisinin sonucudur?
MEB 2016 - 2017
8. Aşağıdakilerden hangisi taassubun sonuçlarından biridir?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
A) Ön yargılı olmak
11. Hz. Yusuf ile ilgili pano hazırlayan Elif’in verdiği bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sabır ile başarıya ulaşmıştır.
B) On bir kardeşi bulunmaktadır.
C) Kardeşlerinin kıskançlığının kurbanı olmuştur.
D) Mısır’da yaşayan ailesini Kenan’a davet etmiştir.
12. Âlim Bey, Hz. Yusuf peygamberin yaşadıklarından çok
etkilenmiş ve onun kişiliğine hayran olmuştur. Bu nedenle
Âlim Bey doğan çocuğunun adını “ Belki ona benzer”
düşüncesi ile Yusuf koymuş ve niyetinin kabul edilmesi
içinde Allah’a dua etmiştir.
A) Kararlılık
A) Ahlaklı ve iffetli olması
B) Sadakat
B) Özverili ve fedakâr davranması
C) Bilgisizlik
C) İntikam alma duygusuyla yaşaması
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
D) Taassup
IM
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Buna göre Âlim Bey, çocuğunun aşağıdaki tutum ve
davranışlardan hangisine sahip olmasını istememektedir?
D) İnsanlara merhamet ve sevgi ile yaklaşması
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download