Yönetim Politikası

advertisement
YÖNETİM POLİTİKASI
DOKÜMAN NO
PO-01
İLK YAYIN TARİHİ
23.03.2005
REVİZYON TARİHİ
07.12.2016
REVİZYON NO
6
Modern Karton; şirketin rekabetçi gücünü en üst seviyeye çıkaran ürünler ve stratejiler geliştirerek ürünlerinin
dünya pazarlarında satılabilir konuma gelmesini ve sürekliliğini sağlayacaktır.
Politikamızın ana başlıkları;
Çalışanlar;
İletişime ve gelişmeye açık bir çalışma ortamı oluşturmak, çalışanlarımızın süreçlere katılımını sağlamak.
Müşteriler;
Müşteri istek ve beklentilerini aşarak müşteri mutluluğunu sağlamak,
Yasal ve diğer şartlar;
İş süreçlerimizle ilgili olarak yükümlü olduğumuz standartların ve yasaların istediği sorumlulukları yerine
getirmek.
Yasal sorumluklarımızı yerine getirirken hizmet ve ürün satınaldığımız tedarikçilerin de gelişimine katkı sağlamak.
Çevre;
Doğal kaynakların ekonomik kullanımını, güncel teknolojiler ile atıkların azaltılmasını, kirlenmenin önlenmesini
sağlamak ve bu sistemin sürekliliği üzerine çalışmak,
İş Sağlığı ve Güvenliği;
Çalışanlarımız ve paydaşlarımız için emniyetli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak, yaralanmaları ve sağlık
bozulmalarını önlemek, İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sürekli iyileştirmek,
Enerji;
Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji verimli ürünler- hizmetler satın almak ve enerji performansının
iyileştirilmesine yönelik tasarımları desteklemek,
Sürekli Gelişim
Entegre Yönetim Sisteminin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak,
Eğitim;
Çalışanlarımıza; Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Enerji Yönetim Sistemleri teknik eğitimlerin verilmesini
sağlamak, yetkinliklerini geliştirmek,
Üst yönetim, yukarıda tanımlanan yönetim politikamıza gerekli kaynakları sağlayarak ürün ve sistem kalitesini
sürekli iyileştirmek için önderlik yapacaktır.
SBL-06/Rev.01
Hazırlayan
Onaylayan
Emine İŞCAN TÜRKDEMİR
Yönetim Temsilcisi
Hamdullah EREN
Genel Müdür
Download