AMAÇ: Hastalarımızın ve ailelerinin tedavi öncesi, tedavi sırasında

advertisement
YATAN HASTA EĞĠTĠMLERĠ PROSEDÜRÜ
Doküman Kodu: KKY.PR.05
Yürürlük Tarihi: 03.2015
Revizyon No/Tarihi: 01/07.2015
Sayfa No: 1 / 2
AMAÇ:
Hastalarımızın ve ailelerinin tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesi,
KAPSAM:
Hastanemizde yatarak tedavi gören hasta ve yakınlarının eğitimlerini kapsar.
SORUMLULAR:
Uzman doktorlar, pratisyen doktorlar, hemşireler, sağlık memurları, diyetisyenler, psikologlar, fizyoterapistler
ve eğitim komitesi,
TALĠMATLAR:
Yatan Hastaların Servis Oryantasyonu:
Yatan hastalara yönelik olarak yapılan bu eğitimler şu ana başlıkları kapsar;
 Hastane kurallarının tanıtımı (ziyaret – refakatçi)
 Oda tanıtımı (hasta yatağının kullanımı-hemşire çağrı sistemi - banyo ve tuvalet tanıtımı)
 İlaç kullanımı
 Yemek hizmetleri (diyet – sabah-öğle-akşam ve ara öğünler)
 Kötü alışkanlıkları bırakma (sigara bırakma eğitimi v.b.)
 Hasta güvenliği (tanımlama izlenebilirlik, yangın çıkışları v.b.)
 Değerli eşyaların teslim alınması hususları v.b.
 El Hijyeninin Önemi
 Hastane Enfeksiyonlarından Korunma
 Hasta Hakları
 Hasta Düşmelerinin Önlenmesi
Yukarıda tanımlanan konu başlıkları, hastanemiz yataklı servisinde tedavi altına alınan hastalarımıza servis
hemşiresi tarafından hasta odasına yerleştirildikten sonra anlatılır. Verilen tüm eğitimler ilgili personel tarafından
YÖN.FR.10 Yatan Hasta ve Yakını Eğitim Formu ile kayıt altına alınır. Hastaya onaylatıldıktan sonra hasta
dosyasına kaldırılır.
Cerrahi Müdahale Öncesi Bilgilendirme Eğitimi:
Tanısı konmuş ve cerrahi müdahale gereken hastalara, müdahale öncesi Uzman Hekim tarafından bilgilendirme
yapılır. Bu bilgilendirme, operasyonun zorlukları, operasyon esnasında ve sonrasında yaşanacak
komplikasyonlar, operasyon sonrası normal yaşam tarzına dönüş, v.b. tıbbi bilgilendirmeleri içermektedir.
Yapılan bilgilendirmeler sonucunda hasta, cerrahi müdahaleyi kabul eder ise hasta ve hasta yakınına her hastalık
türüne özel olarak hazırlanan Aydınlatılmış Onam Formları Doktor tarafından imzalatılarak kayıt altına alınır.
Hastanın rızası alınması işlemleri esnasında; hastanın reşit olmaması, doktor tarafından yapılan bilgilendirmeleri
anlamada yetersiz olması durumunda sadece 1.dereceden hasta yakının onayı alınır. Hastanın müdahaleyi kabul
etmemesi durumunda tedaviyi ret ettiğine dair hasta ve yakınlarının onayları alınarak hasta dosyasına kaydedilir.
Tedavi Süresince Verilecek Eğitim:
Tanısı konmuş hastalıklar için hastanın hastanede kaldığı sürece, tedaviye daha hızlı ve etkin cevap verebilmesi
için doktor ve hemşireler tarafından bir dizi eğitim programı uygulanır. Bu eğitim programı tıbbi olarak tanısı
konmuş her hasta için, hastalığın türüne göre ayrı ayrı hazırlanır. Eğitim konuları içerisinde;
 Fiziksel hareket sınırlamaları,
 Kullanılacak ilaçlar ve yan etkileri,
 Beslenme-Diyet,
 Enfeksiyondan korunma,
 Hekim tarafından önerilen egzersizler,
 Yatış pozisyonu,
 Diyabet Eğitimi
 Pansuman ve Yara Bakımı
 Anne sütü,
 Bası yarasına karşı önlemler v.b. gibi konular hakkında hastaya bilgilendirme yapılır. Bu konularda yapılan
bilgilendirmeler her hastalık için hastanın doktoru ve hemşiresi tarafından yazılı bir doküman olmaksızın
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
HASTANE EĞĠTĠM KOMĠTESĠ
KALĠTE YÖNETĠM DĠREKTÖRÜ
MESUL MÜDÜR
YATAN HASTA EĞĠTĠMLERĠ PROSEDÜRÜ
Doküman Kodu: KKY.PR.05
Yürürlük Tarihi: 03.2015
Revizyon No/Tarihi: 01/07.2015
Sayfa No: 2 / 2
hastanın durumuna göre belirlenerek anlatılır. Eğitim sonunda, anlatılanlar “Yatan Hasta ve Yakını
Eğitim Formu”na servis hemşiresi tarafından eğitimin verildiğine dair not düşülerek kayıt altına alınır.
Taburculuk Eğitimleri:
Hastanemizde tedavi gören yatan hastalarımıza ve yakınlarına taburculuk öncesi evde bakım süreci ile ilgili
doktor ve hemşireler tarafından bilgilendirme yapılır. Bu eğitimlerde; “Hasta Taburcu ve Eğitim Formu”
kullanılır. Hastanın tedavisinde aktif rol alan tıbbi personel tarafından hazırlanan bu formdaki bilgiler, duruma
göre hastanın doktoru veya tedavisi sürecinde bakımını üstlenmiş olan hemşire tarafından hastaya aktarılır.
“Hasta Taburcu ve Eğitim Formu” nun bir nüshası taburculuk işlemleri öncesinde hasta veya yakınına
imzalatılarak hastaya telsim edilir. Bir diğer nüshası ise hasta dosyasına kaldırılır.
GÜNCELLEMELERĠN TAKĠBĠ
Revizyon No
Revizyon Tarihi
1
07.2015
Revizyon Nedeni
SKS Kalite Versiyon-5 yayınlanması nedeniyle doküman yönetim sisteminin
güncellenmesi
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
HASTANE EĞĠTĠM KOMĠTESĠ
KALĠTE YÖNETĠM DĠREKTÖRÜ
MESUL MÜDÜR
Download
Random flashcards
KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards