kan transfüzyon merkezi hemşiresi görev tanımı

advertisement
KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ HEMŞİRESİ GÖREV TANIMI
T.C.
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
TRF.YD.05
Yayın Tarihi
21.02.2013
Revizyon Tarihi
Revizyon No
0
Sayfa Sayısı
1/1
Görev:
Kan Transfüzyon Merkezi Sorumlu Hemşiresi
Amiri:
Sağlık Hizmetleri Müdürü
Vekalet durumu:
Sağlık Hizmetleri Müdürünün Görevlendireceği Hemşire
Sorumluluklar:
Kan bankası sorumlu hekiminin görevlendireceği görevlerin yerine getirilmesinden
sorumludur.
GÖREV TANIMLARI:
1.Donörler için uygun ortam ve güveni sağlamak.
2.Donörlerin ruhsal, duygusal ve genel alışkanlıklarını değerlendirmek.
3.Donörlerin ateş ve tansiyonunu ölçmek, nabız sayısını tespit etmek.
4.Donörlerin bütün başlangıç kayıtlarını tutmak.
5.Flebotomi yapmak, torba etiketine gerekli bilgileri yazmak.
6.Kan alma işleminden sonra donörün gerekli isrirahatini sağlamak ve bu sırada donörü gözlemek.
7.Donör reaksiyonları sırasında gerekli ilaçları, doktorun direktifleri doğrultusunda uygulamak.
8.Donör kan örneklerini test işlemleri için teknisyene teslim etmek.
9.Kan merkezinin temizliğini yaptırmak.
10.Temizliğin ve düzenin devamını sağlamak.
Download