Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Vekâlet Durumu: Kan Transf

advertisement
KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ HEMŞİRESİ GÖREV, YETKİ VE
SORUMLULUKLARI
Döküman No
KU.YD.78
Yayın Tarihi
01.08.2011
Revizyon No
02
Revizyon Tarihi
Aralık-2015
Sayfa No
1/1
İdari: Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
İşleyiş Olarak: Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Vekâlet Durumu: Kan Transfüzyon Hemşiresi
 22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Temel İlkeler ve Görev Tanımlarına göre iş ve
işlemlerin yapılmasını kapsar.
 Kan bağışçıdan kan alma işlemlerini, belirlenmiş standart prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirmek.
 Gerekli durumlarda kan bağışçısı bilgilendirme ve sorgu formunun doldurulmasında bağışçıya yardımcı
olmak.
 Donörlerin vital bulgularını almak.
 Donörler için uygun ortamı ve güveni sağlamak.
 Donörlerin ruhsal, duygusal, ve genel alışkanlıklarını değerlendirmek.
 Donör kan örneklerini test işlemleri için teknisyene teslim etmek.
 Bağış öncesi gerekli testleri yapmak.
 Kan alma işleminden sonra donörün istiharat etmesini sağlamak ve bu sırada donörü gözlemlemek.
 Donör reaksiyonlarında, gerekli ilaçları doktorun direktifi ve sorumluluğu altında uygulamak.
 Donör bilgi formlarını, ileri kayıt işlemleri için sekretere teslim etmek.
 Flebotomi yapmak, torba etiketine gereken bilgileri yazmak.
 Bağlı olduğu yönetici tarafından verilecek mevzuata uygun diğer görevleri yapmak.
 Kan merkezinin genel temizliğini yaptırmak.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
YÜRÜRLÜK ONAYI
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards