SOSYAL6.SINIF 2. YAZILI - E

advertisement
Adı :
Soyadı :
Sınıfı / No :
2010-2011 ÖĞRETİM YILI
ZEKİ CEVHER İ.Ö.O. SOSYAL BİLGİLER 6.SINIF
I. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA
PUAN :
1. İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde karasal iklim yaşanmasına rağmen D.Anadolu
Bölgesi neden daha soğuktur? (5 p)
2. Ülkemizde görülen iklim tiplerini yazınız? (10 p)
a)
b)
c)
3. 42 doğu boylamındaki Bitlis’te saat 05.30′ ise 33 doğu boylamındaki Konya’da saat kaçtır?(10 p)
a) 05.39
b) 04.54
c) 06.06
d) 05.45
4. Türkiye’nin özel konumunun sonuçlarını yazınız. (10 p)
5. Aşağıdaki harita üzerinde gerekli yerlere kıta ve okyanus isimlerini yazınız. (10 p)
6. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu’da kurulmuş bir uygarlık değildir? (5 p)
a) Lidyalılar b) Hititler c) Asurlular d) Frigler
7. Yazıyı icad etmişler, tekerleği kullanmışlar, ziggurat denilen tapınaklar yapmışlardır. Bu
medeniyetin adı nedir? (5 p )
a) Urartular b) İyonlar c) Lidyalılar d) Sümerler
8. Tarih öncesindeki ve ilk çağlardaki insanlar yerleşim yeri seçerken aşağıdakilerden hangisine en
az dikkat etmişlerdir? (5 p )
a) İş imkânına b) Su kaynaklarına c) İklimin uygunluğuna d) Otlak ve av hayvanlarının durumuna
9. Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden birisi değildir? (5 p)
a) Gösterilen alan küçüktür b) Ölçek paydaları küçüktür
c) Ayrıntı azdır d) Ayrıntıyı gösterme güçleri yüksektir
10. 800 metre rakımı (yükseltisi) olan Vezirköprü’de sıcaklık 16 derece iken, deniz kenarındaki
Samsun’da sıcaklık kaç derecedir?(5 p)
a) 10
b)12
c)20
d)24
11. Kral yolunu yapan medeniyet ………………………………….dır. (5 p )
12. Türkiye’nin en doğusu ile en batısı arasında………… dakikalık zaman farkı vardır. (5 p)
13. Haritalardaki küçültme oranına …………………………………….. denir. (5 p)
14. Harita Mühendisleri fakültelerin……………………….mühendisliği bölümünden mezun
olurlar.(5 p)
15. Aşağıdaki cümleleri doğru ise ( D ) ,yanlış ise (Y) olarak işaretleyiniz? (10 p)
(
(
(
(
(
(
)Frigya krallığının başkenti Gordion undur.
) Tarihin ilk anayasasını yapan Babil Kralı Hammurabi’dir.
) Gılgamış Destanı, Babillere ait bir destandır.
) Ninova’da tarihin ilk kütüphanelerinden birini Asurlular kurmuştur.
) Ülkemizde yönü güneye bakan evler daha soğuk olur.
) Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki topraklar tarihte Mezopotamya olarak geçer.
Not: Süre 40′ .Her sorunun puanı yanında yazmaktadır. BAŞARILAR DİLERİM
Kemal AYGÜN
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Download