8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 2. Dönem 1. Yazılı

advertisement
ADI-SOYADI:
SINIFI: 8/E
NO:
2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİRAZ YİBO
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 8-E SINIFI II. DÖNEM I. YAZILI SINAV SORULARI
1.Cümle doğru ise D, yanlış ise Y harfini işaretleyiniz.
Periyodik cetvel elementlerin atom numaralarına göre düzenlenmiştir.
D
Y
Metaller kendi aralarında bileşik yapamazlar.
Ses yüksekliği ses dalgasının genliğine bağlıdır.
Yüksek frekanslı titreşimler kalın ses üretir.
D
D
D
Y
Y
Y
Bir saniyede oluşan ses dalga sayısına genlik denir.
D
Y
Demirin paslanması yanma tepkimesidir.
pH değeri 10 olan çözelti baziktir.
Mg+2 ve Ca+2 iyonlarını içeren su, sert sudur.
Tüm titreşim hareketi ses çıkarır.
Ortamın sıcaklığı arttıkça sesin hızı da artar.
D
D
D
D
D
Y
Y
Y
Y
Y
2- Aşağıda verilen denklemdeki X maddesini bulunuz.
2X
2 CaO + 2 CO2
3-Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız.
-- Asidin pH değeri ……………………. arasındadır.
-- Bazın pH değeri …………………….. arasındadır.
-- Asit yağmuruna sebep olan gazlar ………………………dır.
-- Sulu çözeltilerine ……………. iyonu veren bileşikler asittir.
-- Sulu çözeltilerine ……………. İyonu veren bileşikler bazdır
4- Aşağıda verilen kavramları eşleştiriniz.
( ) Frekans birimidir.
A- Ses
( ) Ses düzeyi birimidir.
B- Hertz
( ) Sesin incelik ve kalınlığına denir.
C- Frekans
( ) Bir saniyede oluşan ses dalgası sayısıdır.
D- Desibel
( ) Cisimlerin titreşmesiyle oluşan bir enerji türüdür. E- Ses yüksekliği
5- Aşağıda verilen formüllerin adlarını karşısına yazınız.
H2SO4…………………..…… HNO3………………………….
NaOH………………….
Ca(OH)2……………..
NaCl…………...
6- K+ ve CO32- iyonlarının oluşturacağı bileşiğin formülü yazınız.
7- Atom numarası 19 olan K elementinin periyodik tablodaki yerini yazınız.
8. Aşağıdaki test sorularının doğru cevabını işaretleyiniz.
9……….Cebrail
Asitler turnusol kâğıdının rengini kırmızıya çevirir.
………..Aynur
Bazların pH değeri 7’den büyüktür.
……….Ferhat
Asitler ve bazlar nötrleşme tepkimesi verirler.
……….Seycan
KOH, NaOH, Ca(OH)2 asittir.
Asit ve bazlar hakkında bilgi veren öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi doğru hangisi yanlış
yanına yazınız.?
10- Deney tüpünde asit ve bazın tepkimesinden oluşan tuz verilmiştir.Tuzun oluştuğu asit ve bazın
formülünü yazınız.(10 P)
…………
………….
asit
baz
K 2 SO4
Download