İndir - sbsfenci

advertisement
2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEK NOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI
SORULARI
ADI SOYADI:………………………………………………..
SINIFI:…………………….
A-Aşağıdaki cümleler doğru ise D, yanlış ise Y
harfini ( ) içine yazınız.
( ) Adaptasyonlar genetik olarak gerçekleşir ve
nesilden nesile aktarılır.
( ) Lamarck’a göre aynı türün bireyleri arasında
kalıtsal çeşitlilik vardır.
( ) Bir ortama uyum sağlayanlar hayatta kalır, uyum
sağlamayanlar ise yok olur.
( ) Bir DNA zincirinde her zaman Adenin bazının
karşısına Timin bazı gelir.
( ) DNA’nın en küçük yapı birimine gen denir.
( ) Kimyasal maddeler ve radyasyon mutasyonlara
sebep olabilir.
( ) Mayoz bölünmede kromozom sayısı değişmez.
( ) Guanin ile Sitozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağı
vardır.
( )Mendel çalışmalarında bezelye bitkisini kullanmıştır.
( )Saç rengi, ten rengi, göz rengi ve vücut ağırlığı
kalıtsal karakterlerdir.
B-Aşağıdaki soruları uygun şekilde cevaplandırınız?
NUMARASI:…………………..
…………………………………
..
Bira mayası
Deniz Yıldızı
…………………………………
..
…………………………………
..
Mantar
Gül
…………………………………
..
3-Renk körü bir anne ile sağlam bir babanın renk körü
çocukları olma ihtimalini çaprazlama yaparak bulunuz?
1- Aşağıdaki mitoz bölünmenin safhaları karışık halde
verilmiştir. Doğru sıralamayı yapınız?
I
II
IV
III
V
…..-…..-…….-…….-…….
4-Aşağıdaki örneklerin karşına modifikasyon, adaptasyon
ve mutasyon sonucu oluştuğunu yazınız?
2-Aşağıda verilen canlıların üreme çeşitlerini
yazınız?
Amip
…………………………………
..
…………………………………
..
Albino İnsan
6-Aşağıdaki gerçekleşen olayların isimlerini yazınız?
…………………………………
..
2n
n
n
Altı Parmaklılık
…………………………………
..
2n
2n
2n
………………………
………………………
Zebradaki Çizgili Görünüm
2n
…………………………………
..
n
n
n
n
Kasları Normalden Fazla Gelişmiş Kişi
………………………………………………………..
…………………………………
..
7-1300 nükleotidi bir DNA zincirinde 250 Adenin
nükleotidi var ise kaç tane guanin nükleotidi vardır?
Çuha Çiçeğinin Farklı Sıcaklıklarda Farklı Renkte Çiçek
Açması
5-
8-
Kan grupları
A
B
9Kan Grubu
O
Yukarıdaki ailede anne A, Baba B kan grubuna sahipken
çocuklarının 0 kan grubu olmasının nedenini açıklayınız?
Download