matematik akts ders içerikleri - Ordu Üniversitesi Fen

advertisement
BÖLÜM DERSLERİ
A-
ZORUNLU DERSLER
Dersin kodu
Dersin adı
Ulusal kredi
AKTS
Yıl / Yarıyıl
Ders Düzeyi
MAT 101
ANALİZ I
4 2 5
7
1. Yıl / Güz Dönemi
Lisans
Yazılım Şekli
Zorunlu
Bölümü
Matematik
Ön Koşul
Yok
Tavsiye edilen program öğeleri
Yok
Öğretim Sistemi
Yüz yüze
Dersin süresi
16 hafta - haftada 4 saat teorik, 2 saat uygulama
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Meral CANSIZ AKTAŞ
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Bölüm öğretim üyeleri
Öğretim Dili
Staj
Türkçe
Yok
Dersin Amacı
Analiz dalında gerekli olan temel bilgilerin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Doğal sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve reel sayı cümleleri, Lineer nokta cümlelerinin
özelikleri ve tamlık aksiyomu, Genişletilmiş Reel sayılar ve Kompleks sayılar. Diziler, alt diziler,
yakınsak diziler, alt limit ve üst limit, Cauchy dizileri. Fonksiyonlarda limit. Fonksiyonlarda süreklilik.
Trigonometrik, üstel, logaritmik ve hiperbolik fonksiyonlar. Düzgün süreklilik, sürekli fonksiyonların
özelikleri. Türev, türev almada genel kurallar. Kapalı ve parametrik fonksiyonların türevleri, yüksek
mertebeden türevler. Türevin geometrik ve fiziksel anlamları. Ekstremumlar, türeve ilişkin teoremler.
Limitlerde belirsiz şekiller ve diferensiyel. Kartezyen ve kutupsal koordinatlarda eğri çizimi.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta
Hafta 1
Hafta 2
Hafta 3
Hafta 4
Hafta 5
Hafta 6
Hafta 7
Hafta 8
Hafta 9
Hafta 10
Hafta 11
Detaylı İçerik
Doğal sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve reel sayı
cümleleri,
Lineer nokta cümlelerinin özelikleri ve tamlık aksiyomu,
Genişletilmiş reel sayılar ve kompleks sayılar.
Diziler, alt diziler, yakınsak diziler, alt limit ve üst limit, Cauchy
dizileri.
Fonksiyonlarda limit.
Fonksiyonlarda süreklilik.
Trigonometrik, üstel, logaritmik ve hiperbolik fonksiyonlar.
Arasınav, Düzgün süreklilik,
sürekli fonksiyonların özelikleri.
Türev, türev almada genel kurallar.
Kapalı ve parametrik fonksiyonların türevleri, yüksek
mertebeden türevler.
Önerilen Kaynak
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hafta 12
Hafta 13
Hafta 14
Hafta 15
Hafta 16
Türevin geometrik ve fiziksel anlamları.
Ekstremumlar, türeve ilişkin teoremler.
Limitlerde belirsiz şekiller ve diferensiyel.
Kartezyen ve kutupsal koordinatlarda eğri çizimi.
Dönem sonu sınavı
1
1
1
1
1
Ders Kitabı / Malzemesi
1
Matematik Analiz Cilt I, Mustafa BALCI
İlave Kaynak
1
2
Yüksek Matematik Cilt I, Ahmet KARADENİZ
Yüksek Matematik Cilt I, Hüseyin HALİLOV
Öğrenme Çıktıları
BÖÇK
ÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖÇ - 1
Öğrenci gerekli matematik altyapısına sahip olacaktır.
1
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2:
Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ
: Öğrenme Çıktısı
Ölçme Yöntemi
Yöntem
Arasınav
Kısa sınav
Ev ödevi
Dönem sonu sınavı
Katkı (%)
8
Süre
(Saat)
2
16
2
60
Hafta
Tarih
40
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı
Yüz yüze eğitim
Sınıf dışı çalışma
Arasınav için hazırlık
Arasınav
Kısa sınav, ödev vs
Dönem sonu sınavı için hazırlık
Dönem sonu sınavı
Toplam iş yükü
Haftalık süre
(saat)
6
3
11
2
1
20
2
Hafta sayısı
14
14
1
1
14
1
1
Dönem toplamı
(saat)
84
42
11
2
14
20
2
175
Dersin kodu
Dersin adı
Ulusal kredi
AKTS
Yıl / Yarıyıl
Ders Düzeyi
MAT 102
ANALİZ II
4 2 5
7
1. Yıl / Bahar Dönemi
Lisans
Yazılım Şekli
Zorunlu
Bölümü
Matematik
Ön Koşul
Yok
Tavsiye edilen program öğeleri
Yok
Öğretim Sistemi
Yüz yüze
Dersin süresi
16 hafta - haftada 4 saat teorik, 2 saat uygulama
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Meral CANSIZ AKTAŞ
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Bölüm öğretim üyeleri
Öğretim Dili
Staj
Türkçe
Yok
Dersin Amacı
Analiz dalında gerekli olan temel bilgilerin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Belirsiz integraller, integral alma yöntemleri. Belirli integraller, alt ve üst Darboux toplamları ve
merdiven fonksiyonlarının integralleri, Riemann integralleri, Riemann anlamında integrallenebilen
fonksiyon sınıfları, integral hesabın temel teoremleri. Belirli integral yardımıyla bazı özel limitlerin
hesabı, belirli integrallerin uygulaması olarak alan, yay uzunluğu, hacim ve dönel yüzeylerin
alanlarının hesaplanması. Sonsuz seriler, serilerin yakınsaklığı ve ıraksaklığı, pozitif terimli seriler ve
yakınsaklık kriterleri, alterne seriler, mutlak ve şartlı yakınsaklık, herhangi terimli seriler ve Abel kısmi
toplamı. Sonsuz çarpımların yakınsaklığı ve ilişkin kriterler.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta
Detaylı İçerik
Hafta 1
Belirsiz integraller, integral alma yöntemleri.
Belirli integraller, alt ve üst Darboux toplamları ve merdiven
fonksiyonlarının integralleri,
Riemann integralleri, Riemann anlamında integrallenebilen
fonksiyon sınıfları,
İntegral hesabın temel teoremleri.
Belirli integral yardımıyla bazı özel limitlerin hesabı,
Belirli integrallerin uygulaması olarak alan,
Yay uzunluğu, hacim ve dönel yüzeylerin alanlarının
hesaplanması.
Arasınav
Sonsuz seriler, serilerin yakınsaklığı ve ıraksaklığı,
Serilerin yakınsaklığı ve ıraksaklığı,
Pozitif terimli seriler ve yakınsaklık kriterleri,
Alterne seriler,
Hafta 2
Hafta 3
Hafta 4
Hafta 5
Hafta 6
Hafta 7
Hafta 8
Hafta 9
Hafta 10
Hafta 11
Hafta 12
Önerilen Kaynak
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Mutlak ve şartlı yakınsaklık,
Herhangi terimli seriler ve Abel kısmi toplamı.
Sonsuz çarpımların yakınsaklığı ve ilişkin kriterler.
Dönem sonu sınavı
Hafta 13
Hafta 14
Hafta 15
Hafta 16
1
1
1
Ders Kitabı / Malzemesi
1
Matematik Analiz Cilt I, Mustafa BALCI
İlave Kaynak
Yüksek Matematik Cilt I, Ahmet KARADENİZ
Yüksek Matematik Cilt I, Hüseyin HALİLOV
2
3
Öğrenme Çıktıları
BÖÇK
ÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖÇ - 1
Öğrenci gerekli matematik altyapısına sahip olacaktır.
1
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2:
Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ
: Öğrenme Çıktısı
Ölçme Yöntemi
Yöntem
Arasınav
Kısa sınav
Ev ödevi
Dönem sonu sınavı
Katkı (%)
8
Süre
(Saat)
2
16
2
60
Hafta
Tarih
40
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı
Yüz yüze eğitim
Sınıf dışı çalışma
Arasınav için hazırlık
Arasınav
Kısa sınav, ödev vs
Dönem sonu sınavı için hazırlık
Dönem sonu sınavı
Toplam iş yükü
Haftalık süre
(saat)
6
3
11
2
1
20
2
Hafta sayısı
14
14
1
1
14
1
1
Dönem toplamı
(saat)
84
42
11
2
14
20
2
175
Dersin kodu
Dersin adı
Ulusal kredi
AKTS
Yıl / Yarıyıl
Ders Düzeyi
MAT 103
LİNEER CEBİR I
404
5
1. Yıl / Güz Dönemi
Lisans
Yazılım Şekli
Zorunlu
Bölümü
Matematik
Ön Koşul
Yok
Tavsiye edilen program öğeleri
Yok
Öğretim Sistemi
Yüz yüze
Dersin süresi
16 hafta - haftada 4 saat teorik
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Seher ASLANCI
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Bölüm öğretim üyeleri
Öğretim Dili
Staj
Türkçe
Yok
Dersin Amacı
Doğru düşünme ve yorum yapma yeteneğini geliştirmek ve kişiye matematikle ilgili temel bilgiler
kazandırmak.
Dersin İçeriği
Vektör uzayı kavramı.Düzlemde vektörler. Uzayda vektörler. Alt vektör uzayı. Bir vektör cümlesinin
lineer bağımlılığı ve bağımsızlığı. Vektör uzayının bazlarına ait özelikler. Alt uzayların boyutları.
Direkt toplam, toplam uzayı ve arakesit uzayı. İç çarpım, iç çarpımlı uzay, ortonormal vektör
sistemleri, Gram-Schmidt yöntemi, iç çarpımlı uzayların alt uzayları, ortogonal tümleyen. Lineer
dönüşümler, bir lineer dönüşümün çekirdeği ve rankı. Matrisler ve matris uzayları.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta
Detaylı İçerik
Hafta 1
Hafta 2
Hafta 3
Hafta 4
Hafta 5
Hafta 6
Hafta 7
Hafta 8
Hafta 9
Hafta 10
Hafta 11
Hafta 12
Hafta 13
Hafta 14
Vektör uzayı kavramı.
Düzlemde vektörler.
Uzayda vektörler.
Alt vektör uzayı.
Bir vektör cümlesinin lineer bağımlılığı ve bağımsızlığı.
Vektör uzayının bazlarına ait özelikler.
Alt uzayların boyutları.
Ara sınav
Direkt toplam, toplam uzayı ve arakesit uzayı.
İç çarpım, iç çarpımlı uzay, ortonormal vektör sistemleri,
Gram-Schmidt yöntemi,
İç çarpımlı uzayların alt uzayları, ortogonal tümleyen.
Lineer dönüşümler,
Bir lineer dönüşümün çekirdeği ve rankı.
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
Hafta 15
Matrisler ve matris uzayları.
1,2,3
Önerilen Kaynak
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
Yılsonu Sınavı
Hafta 16
Ders Kitabı / Malzemesi
1
Schaum’s outlıne series Theory and problems LINEAR ALGEBRA
İlave Kaynak
2
3
Linear Algebra. Hofman KUNZE.
Linear Algebra with application, Bernard Kolman, David R. Hill.
Öğrenme Çıktıları
BÖÇK
ÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖÇ - 1
Öğrencinin doğru düşünme ve yorum yapma yeteneği gelişecek ve
öğrenci matematikle ilgili temel bilgiler kazanacaktır.
1
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2:
Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi),
ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Ölçme Yöntemi
Yöntem
Arasınav
Kısa sınav
Ev ödevi
Dönem sonu sınavı
Katkı (%)
8
Süre
(Saat)
2
16
2
60
Hafta
Tarih
40
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı
Yüz yüze eğitim
Sınıf dışı çalışma
Arasınav için hazırlık
Arasınav
Kısa sınav, ödev vs
Dönem sonu sınavı için hazırlık
Dönem sonu sınavı
Toplam iş yükü
Haftalık süre
(saat)
4
2
10
2
1
13
2
Hafta sayısı
14
14
1
1
14
1
1
Dönem toplamı
(saat)
56
28
10
2
14
13
2
125
Dersin kodu
Dersin adı
Ulusal kredi
AKTS
Yıl / Yarıyıl
Ders Düzeyi
MAT 104
LİNEER CEBİR II
404
5
1. Yıl / Bahar Dönemi
Lisans
Yazılım Şekli
Zorunlu
Bölümü
Matematik
Ön Koşul
Yok
Tavsiye edilen program öğeleri
Yok
Öğretim Sistemi
Yüz yüze
Dersin süresi
16 hafta - haftada 4 saat teorik
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Seher ASLANCI
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Bölüm öğretim üyeleri
Öğretim Dili
Staj
Türkçe
Yok
Dersin Amacı
Doğru düşünme ve yorum yapma yeteneğini geliştirmek ve kişiye matematikle ilgili temel bilgiler
kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Matrisler ve lineer dönüşümler. Elemanter işlemler, matrislerin paralel sıra vektörlerinin elemanter
işlemleri, bir matrisin rankı ve inversi. Permütasyon kavramı. Determinant fonksiyonu, bir matrisin
determinant rankı, bir lineer dönüşümün determinantı. Lineer denklem sistemleri. Üç boyutlu uzayda
vektörel çarpma, vektörel çarpmanın özelikleri, karma çarpma ve uygulamaları. Bir matrisin
karakteristik polinomu. Dual uzay, dual baz, bir uzayın dualinin duali, dual uzayın özelikleri.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta
Detaylı İçerik
Hafta 1
Hafta 2
Hafta 3
Hafta 4
Hafta 5
Hafta 6
Hafta 7
Hafta 8
Hafta 9
Hafta 10
Matrisler ve lineer dönüşümler.
Elemanter işlemler,
Matrislerin paralel sıra vektörlerinin elemanter işlemleri,
Bir matrisin rankı ve inversi.
Permütasyon kavramı.
Determinant fonksiyonu,
Bir matrisin determinant rankı,
Arasınav
Bir lineer dönüşümün determinantı.
Lineer denklem sistemleri.
Üç boyutlu uzayda vektörel çarpma, vektörel çarpmanın
özelikleri,
Karma çarpma ve uygulamaları.
Bir matrisin karakteristik polinomu.
Dual uzay, dual baz,
Bir uzayın dualinin duali, dual uzayın özelikleri.
Hafta 11
Hafta 12
Hafta 13
Hafta 14
Hafta 15
Önerilen Kaynak
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Dönem sonu sınavı
Hafta 16
Ders Kitabı / Malzemesi
1
Schaum’s outlıne series Theory and problems LINEAR ALGEBRA
2
3
İlave Kaynak
Linear Algebra. Hofman KUNZE.
Linear Algebra with application, Bernard Kolman, David R. Hill.
Öğrenme Çıktıları
BÖÇK
ÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
ÖÇ - 1
Öğrencinin doğru düşünme ve yorum yapma yeteneği gelişecek ve
öğrenci matematikle ilgili temel bilgiler kazanacaktır.
1
BÖÇK: Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2:
Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ:
Öğrenme Çıktısı
Ölçme Yöntemi
Yöntem
Arasınav
Kısa sınav
Ev ödevi
Dönem sonu sınavı
Katkı (%)
8
Süre
(Saat)
2
16
2
60
Hafta
Tarih
40
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı
Yüz yüze eğitim
Sınıf dışı çalışma
Arasınav için hazırlık
Arasınav
Kısa sınav, ödev vs
Dönem sonu sınavı için hazırlık
Dönem sonu sınavı
Toplam iş yükü
Haftalık süre
(saat)
4
2
10
2
1
13
2
Hafta sayısı
14
14
1
1
14
1
1
Dönem toplamı
(saat)
56
28
10
2
14
13
2
125
Dersin kodu
Dersin adı
Ulusal kredi
AKTS
Yıl / Yarıyıl
Ders Düzeyi
MAT 105
SOYUT MATEMATİK I
404
5
1. Yıl / Güz Dönemi
Lisans
Yazılım Şekli
Zorunlu
Bölümü
Matematik
Ön Koşul
Yok
Tavsiye edilen program öğeleri
Yok
Öğretim Sistemi
Yüz yüze
Dersin süresi
16 hafta - haftada 4 saat teorik
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Süleyman ŞENYURT
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Bölüm öğretim üyeleri
Öğretim Dili
Staj
Dersin Amacı
Türkçe
Yok
Temel kavramları vermek
Dersin İçeriği
Matematik ve matematiksel mantık. Önermeler, mantıksal tartışmalar, formüller, aksiyomatik
sistemlerde ispat.
Cümleler, cümleler cebiri, Venn diyagramı, kartezyen çarpım. Bağıntılar,
fonksiyonlar, görüntü, ters görüntü , ters fonksiyon, kardinallik, Russell paradoksu, aksiyomatik
sistemler, aksiyomların ortaya çıkışı, aksiyomatik sistemlerin tutarlılık, bağımsızlık, tamlık ilkeleri ve
aksiyomatik sistemlerde ispat.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta
Detaylı İçerik
Hafta 1
Hafta 2
Hafta 3
Hafta 4
Hafta 5
Hafta 6
Hafta 7
Hafta 8
Hafta 9
Hafta 10
Hafta 11
Hafta 12
Hafta 13
Hafta 14
Hafta 15
Hafta 16
Matematik ve matematiksel mantık.
Önermeler,
Mantıksal tartışmalar,
Formüller,
Aksiyomatik sistemlerde ispat.
Cümleler, cümleler cebiri,
Venn diyagramı, kartezyen çarpım.
Arasınav
Bağıntılar, fonksiyonlar,
Görüntü, ters görüntü , ters fonksiyon,
Kardinallik, Russell paradoksu,
Aksiyomatik sistemler, aksiyomların ortaya çıkışı,
Aksiyomların ortaya çıkışı,
Aksiyomatik sistemlerin tutarlılık, bağımsızlık, tamlık ilkeleri
Aksiyomatik sistemlerde ispat
Dönem sonu sınavı
Önerilen Kaynak
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
Ders Kitabı / Malzemesi
1
Sait Akkaş, H.Hilmi Hacısalihoğlu, Zühtü Özel, Arif Sabuncuoğlu, Soyut Matematik, Gazi
Üniversitesi, Ankara, 1988.
İlave Kaynak
2
3
Orhan Özer, Doğan Çoker, Kenan Taş, Soyut Matematik, Bilim Yayıncılık, Ankara 1999
Şafak Alpay, H.İbrahim Karakaş, An introduction to Number Systems and Algebraic
Structures, ODTÜ Mat. Vakfı, 1996
Öğrenme Çıktıları
BÖÇK
ÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖÇ - 1 Soyut matematikte temel kavramlar öğrenilmiş olacaktır
1
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2:
Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ
: Öğrenme Çıktısı
Ölçme Yöntemi
Yöntem
Arasınav
Kısa sınav
Ev ödevi
Dönem sonu sınavı
Katkı (%)
8
Süre
(Saat)
2
16
2
60
Hafta
Tarih
40
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı
Yüz yüze eğitim
Sınıf dışı çalışma
Arasınav için hazırlık
Arasınav
Kısa sınav, ödev vs
Dönem sonu sınavı için hazırlık
Dönem sonu sınavı
Toplam iş yükü
Haftalık süre
(saat)
4
2
10
2
1
13
2
Hafta sayısı
14
14
1
1
14
1
1
Dönem toplamı
(saat)
56
28
10
2
14
13
2
125
Dersin kodu
Dersin adı
Ulusal kredi
AKTS
Yıl / Yarıyıl
Ders Düzeyi
MAT 106
SOYUT MATEMATİK II
404
5
1. Yıl / Bahar Dönemi
Lisans
Yazılım Şekli
Zorunlu
Bölümü
Matematik
Ön Koşul
Yok
Tavsiye edilen program öğeleri
Yok
Öğretim Sistemi
Yüz yüze
Dersin süresi
16 hafta - haftada 4 saat teorik
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Süleyman ŞENYURT
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Bölüm öğretim üyeleri
Öğretim Dili
Staj
Türkçe
Yok
Dersin Amacı
Temel kavramları vermek ve bu kavramları öğrencilere öğretmek
Dersin İçeriği
Aksiyomatik sistemlere geometrik örnekler. Aksiyomatik cebirsel yapı örnekleri ve özelikleri. Doğal
sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, reel sayılar ve kompleks sayıların aksiyomatik
kuruluşu, rasyonel sayıların reel sayılar içinde yoğunluğu. Bölünebilme ile ilgili teoremler. Sonlu cümle,
sonsuz cümle, sayılabilir cümle, reel sayıların sayılamazlığı.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta
Detaylı İçerik
Hafta 1
Hafta 2
Hafta 3
Hafta 4
Hafta 5
Hafta 6
Hafta 7
Hafta 8
Hafta 9
Hafta 10
Hafta 11
Hafta 12
Hafta 13
Hafta 14
Hafta 15
Hafta 16
Aksiyomatik sistemlere geometrik örnekler.
Aksiyomatik cebirsel yapı örnekleri ve özelikleri.
Aksiyomatik cebirsel yapı örnekleri ve özelikleri.
Doğal sayılar,
Tam sayılar,
Rasyonel sayılar,
İrrasyonel sayılar,
Arasınav
Reel sayılar ve kompleks sayıların aksiyomatik kuruluşu,
Rasyonel sayıların reel sayılar içinde yoğunluğu.
Bölünebilme ile ilgili teoremler.,
Sonlu cümleler,
Sonsuz cümleler,
Sayılabilir cümleler,
Reel sayıların sayılamazlığı.
Dönem sonu sınavı
Önerilen Kaynak
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
Ders Kitabı / Malzemesi
1
Sait Akkaş, H.Hilmi Hacısalihoğlu, Zühtü Özel, Arif Sabuncuoğlu, Soyut Matematik, Gazi
Üniversitesi, Ankara, 1988.
İlave Kaynak
2
3
Orhan Özer, Doğan Çoker, Kenan Taş, Soyut Matematik, Bilim Yayıncılık, Ankara 1999
Şafak Alpay, H.İbrahim Karakaş, An introduction to Number Systems and Algebraic
Structures, ODTÜ Mat. Vakfı, 1996
Öğrenme Çıktıları
BÖÇK
ÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖÇ - 1 Soyut matematikte temel kavramlar öğrenilmiş olacaktır
1
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2:
Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ
: Öğrenme Çıktısı
Ölçme Yöntemi
Yöntem
Arasınav
Kısa sınav
Ev ödevi
Dönem sonu sınavı
Katkı (%)
8
Süre
(Saat)
2
16
2
60
Hafta
Tarih
40
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı
Yüz yüze eğitim
Sınıf dışı çalışma
Arasınav için hazırlık
Arasınav
Kısa sınav, ödev vs
Dönem sonu sınavı için hazırlık
Dönem sonu sınavı
Toplam iş yükü
Haftalık süre
(saat)
4
2
10
2
1
13
2
Hafta sayısı
14
14
1
1
14
1
1
Dönem toplamı
(saat)
56
28
10
2
14
13
2
125
Dersin kodu
Dersin adı
Ulusal kredi
AKTS
Yıl / Yarıyıl
Ders Düzeyi
FİZ 105
FİZİK I
303
3
1. Yıl / Güz Dönemi
Lisans
Yazılım Şekli
Zorunlu
Bölümü
Matematik
Ön Koşul
Yok
Tavsiye edilen program öğeleri
Yok
Öğretim Sistemi
Yüz yüze
Dersin süresi
16 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Efkan ÇATIKER
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili
Staj
Türkçe
Yok
Dersin Amacı
Fiziğin temel kavramlarını öğretmek ve fizikte matematiğin nasıl kullanıldığını göstermektir.
Dersin İçeriği
Fizik ve ölçme, vektörler, tek-boyutta hareket, ani hız, ivme, tek-boyutta sabit ivmeli hareket, serbest düşen
cisimler, iki-boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları.
İvmeli sistemlerde hareket, dirençli ortamlarda hareket, iş ve enerji, güç, potansiyel enerji ve korunumu, çizgisel
momentum ve çarpışmalar, katı cisimlerin sabit bir eksen etrafında dönmesi, eylemsizlik momentumu hesabı,
yuvarlanma hareketi, açısal momentum ve tork, statik denge ve esneklik, salınım hareketi, evrensel çekim
kanunu, akışkanlar mekaniği.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta
Detaylı İçerik
Önerilen Kaynak
Hafta 1
Hafta 2
Hafta 3
Hafta 4
Hafta 5
Hafta 6
Hafta 7
Hafta 8
Hafta 9
Hafta 10
Hafta 11
Fizik ve ölçme,
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
Hafta 12
Hafta 13
Hafta 14
Vektörler,
Tek-boyutta hareket, ani hız, ivme,
Tek-boyutta sabit ivmeli hareket,
Serbest düşen cisimler,
İki-boyutta hareket, hareket kanunları,
Dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları.
Ara sınav
İvmeli sistemlerde hareket, dirençli ortamlarda hareket,
İş ve enerji, güç, potansiyel enerji ve korunumu,
Çizgisel momentum ve çarpışmalar,
Katı cisimlerin sabit bir eksen etrafında dönmesi, eylemsizlik
momentumu hesabı,
Yuvarlanma hareketi, açısal momentum ve tork,
Statik denge ve esneklik, salınım hareketi,
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
Evrensel çekim kanunu, akışkanlar mekaniği.
Hafta 15
Hafta 16
1,2,3
Dönem sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi
1
Fen ve Mühendislik için FİZİK Raymond A. SERWAY, James Madison University, Cilt I
İlave Kaynak
2
3
Fundamentals of Physics, David Halliday-Robert Resnick, Pittsburg University,Volum I
Physics I F.J. Keller, W.E.Gettys, M.J.Skove, Clemson University, Volum I
Öğrenme Çıktıları
BÖÇK
ÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
ÖÇ - 1
Öğrenci fizikteki temel kavramları ve fizikte matematiği kullanmayı
öğrenmiş olacaktır.
1
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2:
Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ
: Öğrenme Çıktısı
Ölçme Yöntemi
Yöntem
Arasınav
Kısa sınav
Ev ödevi
Dönem sonu sınavı
Katkı (%)
8
Süre
(Saat)
2
16
2
60
Hafta
Tarih
40
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı
Yüz yüze eğitim
Sınıf dışı çalışma
Ara sınav için hazırlık
Arasınav
Kısa sınav, ödev vs
Dönem sonu sınavı için hazırlık
Dönem sonu sınavı
Toplam iş yükü
Haftalık süre
(saat)
3
1
5
2
10
2
14
14
1
1
Dönem toplamı
(saat)
42
14
5
2
1
1
10
2
Hafta sayısı
75
Dersin kodu
Dersin adı
Ulusal kredi
AKTS
Yıl / Yarıyıl
Ders Düzeyi
FİZ 106
FİZİK II
303
3
1. Yıl / Bahar Dönemi
Lisans
Yazılım Şekli
Zorunlu
Bölümü
Matematik
Ön Koşul
Yok
Tavsiye edilen program öğeleri
Yok
Öğretim Sistemi
Yüz yüze
Dersin süresi
16 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Efkan ÇATIKER
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili
Staj
Dersin Amacı
Türkçe
Yok
Fiziğin temel kavramlarını öğretmek ve fizikte matematiğin nasıl kullanıldığını göstermektir.
Dersin İçeriği
Elektrik alanlar, elektrik yüklerinin özellikleri, yalıtkanlar ve iletkenler. Coulomb kanunu, Gauss
Kanunu, Elektrik potansiyel ve potansiyel farkı. Kondansatörler ve dielektrikler, kondansatörlerin
bağlanması, dielektrikli kondansatörler, akım ve direnç, süperiletkenler, doğru akım devreleri, seri ve
paralel bağlı dirençler. Kirchoff kuralları, RC devreleri, manyetik alanlar, yüklü bir parçacığın
manyetik alan içerisindeki hareketi, manyetik alan kaynakları. Biot-Savart kanunu. Ampère Kanunu.
Faraday kanunu, elektromotor kuvvet, Lenz Kanunu, indüktans, alternatif akım devreleri,
elektromanyetik dalgalar.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta
Detaylı İçerik
Hafta 1
Hafta 2
Hafta 3
Hafta 4
Elektrik alanlar,
Elektrik yüklerinin özellikleri,
Yalıtkanlar ve iletkenler.
Coulomb kanunu, Gauss Kanunu,
Elektrik potansiyel ve potansiyel farkı. Kondansatörler ve
dielektrikler,
Kondansatörlerin bağlanması, dielektrikli kondansatörler,
Doğru akım devreleri, seri ve paralel bağlı dirençler.
Ara sınav
Kirchoff kuralları, RC devreleri,
Manyetik alanlar, yüklü bir parçacığın manyetik alan
içerisindeki hareketi,
Manyetik alan kaynakları.
Biot-Savart kanunu. Ampère Kanunu. momentumu hesabı,
Hafta 5
Hafta 6
Hafta 7
Hafta 8
Hafta 9
Hafta 10
Hafta 11
Hafta 12
Önerilen Kaynak
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
Hafta 13
Hafta 14
Hafta 15
Hafta 16
Faraday kanunu, elektromotor kuvvet,
Lenz Kanunu, indüktans, alternatif akım devreleri,
Elektromanyetik dalgalar.
Dönem sonu sınavı
1,2,3
1,2,3
1,2,3
Ders Kitabı / Malzemesi
1
Fen ve Mühendislik için FİZİK , Raymond A. SERWAY, James Madison University, Cilt II
İlave Kaynak
2
3
Fundamentals of Physics David Halliday-Robert Resnick, Pittsburg University, Volum II
Physics I F.J. Keller, W.E.Gettys, M.J. Skove, Clemson University, Volum II
Öğrenme Çıktıları
BÖÇK
ÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
ÖÇ - 1
Öğrenci fizikteki temel kavramları ve fizikte matematiği kullanmayı
öğrenmiş olacaktır.
1
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2:
Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ
: Öğrenme Çıktısı
Ölçme Yöntemi
Yöntem
Arasınav
Kısa sınav
Ev ödevi
Dönem sonu sınavı
Katkı (%)
8
Süre
(Saat)
2
16
2
60
Hafta
Tarih
40
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı
Yüz yüze eğitim
Sınıf dışı çalışma
Ara sınav için hazırlık
Arasınav
Kısa sınav, ödev vs
Dönem sonu sınavı için hazırlık
Dönem sonu sınavı
Toplam iş yükü
Haftalık süre
(saat)
3
1
5
2
10
2
14
14
1
1
Dönem toplamı
(saat)
42
14
5
2
1
1
10
2
Hafta sayısı
75
Dersin Adı-Kodu: TÜRK DİLİ I-TDK101
1.Yıl Güz Dönemi
Yıl / Yarıyıl
Zorunlu
Statüsü
Matematik
Bölümü
Önkoşul / Tavsiye Edilen
-
Öğretim Şekli
Dersler Teorik (32) – haftada 2 saat
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanı
Öğretim Dili
Okt. Nuray KUL
Türkçe
Dersin Amacı
Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; öğrencilerin yazılı
ve sözlü metinler aracılığıyla sözvarlığını geliştirmek; öğrencilere yazım (imlâ) kurallarına
uyma, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak; öğrencilere kitap
okuma alışkanlığı kazandırmak; öğrencilere bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı,
yapıcı düşünme alışkanlığı kazandırmak.
Dersin İçeriği
Dil ve Dilin Özellikleri, Dil-Düşünce İlişkisi, Ana Dili, Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-İmaj, Kültür
(Dil-Kültür İlişkisi, Kültür Çeşitleri), Medeniyet, Dilekçe Yazımı, Yeryüzündeki Diller ve
Türkçenin Dünya Dille Arasındaki Yeri (Dillerin Doğuşu, Dilin Türleri, Dillerin Sınıflandırılması,
Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri), Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi, Türk
Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları, Dil Bilgisi ve Bölümleri (Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi),
Türkiye Türkçesine Yabancı Dillerden Geçen Ögeler
Ders Kitabı / Materyal
Doç. Dr. İsmail DOĞAN,Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri,Süre
yayınevi, Ordu ,2010.
Fahri ÖZKAN ,Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri ,2009
Yardımcı kitaplar
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY, TÜRKÇE EL KİTABI, Akçağ Yay.
Ankara, 2000.
Yazım Klavuzu, TDK yayınları, Ankara,2005.
Prof Dr. Zeynep KORKMAZ , Prof.Dr. Ahmet Bican
ERCİLASUN,Prof.Dr. Hamza ZÜLFİKAR, Yüksek Öğretim Öğrencileri
için Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri.
Doğan AKSAN, Her Yönüyle Dil I-II-III, TDK Yayınları, Ankara, 1998.
Emin ÖZDEMİR, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi,
İstanbul, 1998.
Prof. Dr. Muharrem ERGİN, Türk Dil Bilgisi,Bayrak Yayınları, İstanbul,
2006.
Tahsin YÜCEL, Dil Devrimi ve Sonuçları, Can Yayınları, İstanbul,
2007.
Sevgi Özel, Neşe Atabay, Ayfer Çam, Sözdizimi, Papatya Yayıncılık,
İstanbul, 2003.
Nermi UYGUR, Dilin Gücü, YKY, İstanbul, 2005.
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Doç. Dr. Erdoğan Boz, Türkçenin Çağdaş
Sorunları, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.
Ömer Asım AKSOY, Dil Yanlışları, TDK Yayınları, Ankara, 1980.
Değerlendirme Metodu
Yazılı ara sınav (%40) ve yazılı dönem sonu sınavı (60%).
Dersin Adı-Kodu: TÜRK DİLİ 1-TURK 100
Programın Adı: Tüm Bölümler
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Krediler
Yarıyıl
Proje/Alan
AKTS
Teori Uyg. Lab.
Diğer Toplam Kredi
Çalışması
Kredisi
Güz
32
0
32
2
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu /
Zorunlu
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri, Dil-Düşünce İlişkisi, Ana Dili,
İçeriği
Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-İmaj, Kültür (Dil-Kültür İlişkisi, Kültür
Çeşitleri), Medeniyet, Dilekçe Yazımı, Yeryüzündeki Diller ve
Türkçenin Dünya Dille Arasındaki Yeri (Dillerin Doğuşu, Dilin
Türleri, Dillerin Sınıflandırılması, Türkçenin Dünya Dilleri
Arasındaki Yeri), Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi, Türk
Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları, Dil Bilgisi ve
Bölümleri (Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi), Türkiye Türkçesine Yabancı
Dillerden Geçen Ögeler,Yazım Kuralları ve Uygulaması,
Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili Uygulamalar
Dersin Amacı Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle
göstermek; Öğrencilerin yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla
sözvarlığını geliştirmek; Öğrencilere yazım (imlâ) kurallarına
uyma, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı
kazandırmak; Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak;
Öğrencilere bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı,
yapıcı düşünme alışkanlığı kazandırmak.
Öğrenme
Dil, kültür ve medeniyet kavramlarının açılımını bilme, Türk dilinin
Çıktıları ve
tarihi gelişimini ve özelliklerini bilme, yazım kurallarının ve
Yeterlilikler
noktalama işaretlerinin nasıl kullanılacağını bilme; bilimsel,
sorgulayıcı, eleştirel yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı düşünme
alışkanlığını kazanma ve bunu geliştirme.
Ders Kitabı
1.Doğramacıoğlu, Hüseyin- Gökdayı Hürriyet;Türk dili (yazılı ve
sözlü anlatım) (editörler:EKİCİ, Metin-İLKER,Ayşe) Lisans
Yayınevi, İstanbul, 2009
2. Kavruk, Hasan ;Türk Dili,Malatya, 2006
Değerlendirme
Varsa (X)
Yüzde
Ölçütleri
olarak
(%)
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
X
40
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
X
60
Ders
OKT. Muhammed Hüküm
Sorumluları
Hafta
1
Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri,
2
Dil-Düşünce İlişkisi,
3
Ana Dili, Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-İmaj,
4
Kültür (Dil-Kültür İlişkisi, Kültür Çeşitleri),
5
Medeniyet, Dilekçe Yazımı,
6
Yeryüzündeki Diller (Dillerin Doğuşu, Dilin Türleri, Dillerin
7
Sınıflandırılması)
8
Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri
9
Ara Sınav
10
Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi,
11
Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları,
12
Dil Bilgisi ve Bölümleri (Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi),
13
Türkiye Türkçesine Yabancı Dillerden Geçen Ögeler,
14
Yazım Kuralları ve Uygulaması
Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili Uygulamalar
ve/veya
Kaynaklar
Dersin Adı-Kodu: TÜRK DİLİ II-TDK102
1.Yıl Bahar Dönemi
Yıl / Yarıyıl
Zorunlu
Statüsü
Bölümü
Önkoşul / Tavsiye Edilen
-
Öğretim Şekli
Dersler Teorik (32) – haftada 2 saat
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanı
Öğretim Dili
Okt. Nuray KUL
Türkçe
Dersin Amacı
Doğru, iyi ve güzel cümle kurabilmek için cümlenin unsurlarını ve bunların önemini tespit
edebilmek; edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserlerin okuyup inceleyebilme ve retorik
uygulamalar yapabilmek; yazılı kompozisyon türlerini tanımak ve bunlarla ilgili uygulamalar
yapmak; dil yanlışlarının farkında olmak ve bunları düzeltebilmek, ilmî yazıların
hazırlanmasında uyulacak kurallar bilmek ve bunları uygulayabilmek. Türk ve dünya
edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve
güzel konuşma, yazma yeteneğinin geliştirebilmek.
Dersin İçeriği
Yazım Kuralları ve Uygulaması, Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili Uygulamalar, Cümle
Bilgisi, Kelime Grupları, Cümle Türleri, Kompozisyon (Kompozisyonda; Konu, Düşünce ve Ana
Düşünce, Tema, Hayal, Paragraf), Anlatım Biçimleri, Yaratıcı, Kurgusal Yazılar, Düşünce ve
Bilgi Aktaran Yazılar, Resmî (Formal) Yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor, İş Mektupları, Öz
Geçmiş), Dil Yanlışları (Yazım ve Noktalama İşareti Yanlışları, Anlatım Bozuklukları, Sese
Dayalı Yanlışlar), Konferans, Bilimsel Araştırma
Ders Kitabı / Materyal
Yardımcı kitaplar
Doç. Dr. İsmail DOĞAN,Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri,Süre
yayınevi, Ordu ,2010.
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY, TÜRKÇE EL KİTABI, Akçağ Yay.
Ankara, 2000.
Yazım Klavuzu, TDK yayınları, Ankara,2005.
Prof Dr. Zeynep KORKMAZ , Prof.Dr. Ahmet Bican
ERCİLASUN,Prof.Dr. Hamza ZÜLFİKAR, Yüksek Öğretim Öğrencileri
için Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri.
Doğan AKSAN, Her Yönüyle Dil I-II-III, TDK Yayınları, Ankara, 1998.
Emin ÖZDEMİR, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi,
İstanbul, 1998.
Prof. Dr. Muharrem ERGİN, Türk Dil Bilgisi,Bayrak Yayınları, İstanbul,
2006.
Tahsin YÜCEL, Dil Devrimi ve Sonuçları, Can Yayınları, İstanbul,
2007.
Sevgi Özel, Neşe Atabay, Ayfer Çam, Sözdizimi, Papatya Yayıncılık,
İstanbul, 2003.
Nermi UYGUR, Dilin Gücü, YKY, İstanbul, 2005.
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Doç. Dr. Erdoğan Boz, Türkçenin Çağdaş
Sorunları, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.
Ömer Asım AKSOY, Dil Yanlışları, TDK Yayınları, Ankara, 1980.
Değerlendirme Metodu
Yazılı ara sınav (%40) ve yazılı dönem sonu sınavı (60%).
Dersin Adı-Kodu: TÜRK DİLİ II – TDK102
Programın Adı: Tüm Bölümler
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Krediler
Yarıyıl
Proje/Alan
Ulusal AKTS
Teori Uyg. Lab.
Diğer Toplam
Çalışması
Kredi Kredisi
Bahar
32
2
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu /
Zorunlu
Seçmeli
Ön şartlar
Yok
Dersin
Cümle Bilgisi, Kelime Grupları, Cümle ve Cümleyi Meydana
İçeriği
Getiren Unsurlar, Cümle Türleri, Cümle Çözümlemeleri, Cümle
İnceleme Örnekleri, Kompozisyon (Kompozisyonda; Konu,
Düşünce ve Ana Düşünce, Tema, Hayal, Paragraf), Anlatım
Biçimleri, Yaratıcı, Kurgusal Yazılar, Düşünce ve Bilgi Aktaran
Yazılar, Resmî (Formal) Yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor, İş
Mektupları, Öz Geçmiş), Dil Yanlışları (Yazım ve Noktalama
İşareti Yanlışları, Anlatım Bozuklukları, Sese Dayalı Yanlışlar),
Konferans, Bilimsel Araştırma
Dersin Amacı Doğru, iyi ve güzel cümle kurabilmek için cümlenin unsurlarını ve
bunların önemini tespit edebilmek; edebiyat ve düşünce
dünyasıyla ilgili eserlerin okuyup inceleyebilme ve retorik
uygulamalar yapabilmek; yazılı kompozisyon türlerini tanımak ve
bunlarla ilgili uygulamalar yapmak; dil yanlışlarının farkında
olmak ve bunları düzeltebilmek, ilmî yazıların hazırlanmasında
uyulacak kurallar bilmek ve bunları uygulayabilmek. Türk ve
dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş metinlere
dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma, yazma
yeteneğinin geliştirebilmek.
Öğrenme
Öğrencilere Türkçeyi kurallarına uygun şekilde kullanma
Çıktıları ve
becerisini kazanma; yazılı ve sözlü olarak duygu ve düşüncelerini
en güzel biçimde anlatabilme; bilimsel, sorgulayıcı, eleştirel
yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı düşünme alışkanlığını kazanma ve
bunu geliştirme.
Ders Kitabı
1.Doğramacıoğlu, Hüseyin- Gökdayı Hürriyet;Türk dili (yazılı ve
ve/veya
sözlü anlatım) (editörler:EKİCİ, Metin-İLKER,Ayşe) Lisans
Kaynaklar
Yayınevi, İstanbul, 2009
2.Kavruk, Hasan ;Türk Dili,Malatya,2006
Değerlendirme
Varsa (X) olarak Yüzde
Ölçütleri
işaretleyiniz
(%)
Ara Sınavlar
X
40
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
X
60
Ders
Yrd. Doç.Dr Hüseyin Doğramacıoğlu, Okt. Muhammed Hüküm,
Sorumluları
Okt. Hüseyin Polat
Hafta
1
Cümle Bilgisi, (Kelime Grupları, Cümle ve Cümleyi Meydana
2
Getiren Unsurlar)
3
Cümle Türleri,
4
Cümle Çözümlemeleri, Cümle İnceleme Örnekleri,
5
Kompozisyon (Kompozisyonda; Konu, Düşünce ve Ana
6
Düşünce)
7
Tema, Hayal, Paragraf,
8
Anlatım Biçimleri,
9
Ara Sınav
10
Yaratıcı, Kurgusal Yazılar,
11
Düşünce ve Bilgi Aktaran Yazılar,
12
Resmî (Formal) Yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor),
13
Yazım Yanlışları ( Noktalama ve İmla bozuklukları)
14
Dil Yanlışları (Anlatım Bozuklukları, Sese Dayalı Yanlışlar)
15
Konferans,
16
Roman
Şiir
Bilimsel Araştırma.
Yeterlilikler
Dersin kodu
Dersin adı
Ulusal kredi
YDİ 101
AKTS
4
Yıl / Yarıyıl
Ders Düzeyi
1. Yıl / Güz Dönemi
Zorunlu ya da Seçmeli
Zorunlu
Bölüm
Matematik
Ön Koşul
Tavsiye edilen program öğeleri
Yok
Öğretim Sistemi
Dersin süresi
Yüzyüze
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr Cüneyt ÖZATA
İngilizce 1
303
Lisans
Yok
16 hafta – haftada 3 saat teorik
Diğer Öğretim Elemanı/ Elemanları
Öğretim Dili
İngilizce
Staj
Yok
Dersin Amacı



Dili Öğrenmek ve kelimede bir dizi kullanımı
Dilbilgisel doğruluğu geliştirmek ve dilbilgisi kalıpları ve zamanları öğrenmek
Telaffuz, vurgu ve ritim geliştirmek
Dersin İçeriği
Bu deste öğrenciler, Objects, Subjects, Pronouns, Adjectives, Plurals, Singular, Countable,
Possessives, Quantities, Family, Prepositions of Time, Prepositions of Place, Modal Verbs, Daily
Routines, Leisure Activities, Food and Meals, Quantifiers, Present Simple, Present Continuous,
Clothing konuları hakkında bilgiler edinirler.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta
Detaylı İçerik
Hafta 1
Hafta 2
Hafta 3
Hafta 4
Hafta 5
Hafta 6
Meeting with new people
Talking about oneself
Possession, Plurals and classroom language
Ordinal numbers, Saying hello and goodbye
Countries and nationalities, The verb “to be”
Giving personal information
Önerilen Kaynak
1
1
1
1
1
1
Hafta 7
Hafta 8
Hafta 9
Hafta 10
Hafta 11
Hafta 12
Hafta 13
Hafta 14
Hafta 15
Hafta 16
Wh- questions with to be
Midterm exam
Talking about days and times, Adverbs of frequency
Talking about people’s everyday life
,
Responding, Free-time activities
The simple present tense, Talking about likes and dislikes
Ordering food and drink, Family members, Have/has got
Giving directions, Prepositions of place,
Checking in, Revision Present continuous tense
Final exam
1
1
1
1
1
1
1
1
Ders Kitabı / Malzemesi
1
Hutchinson, Tom. English for Life, Elementary. Oxford University Press
İlave Kaynak
2
Flaherty, G., Bean, J., (2006). Focus On Reading, Nüans. ISBN; 9789757103240
3
Murphy, R., (2009). E g ish Grammar in Use,Cambri ge. ISBN: 0521537622
Öğrenme Çıktıları
BÖÇK
ÖY
Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
Metinlerin ders öncesi ve sınıf okumasını yaparak detaylı ve özet
okuma (İngilizce) alanında gelişme sağlar..
Metinlerin ders öncesi ve sınıf okumasını yaparak detaylı ve özet
ÖÇ - 2
okuma (İngilizce) alanında gelişme sağlar.
İngilizce metinleri okuyarak anlamaya yatkınlık sağlar.
ÖÇ - 3
ÖÇ - 1
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2:
Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ
: Öğrenme Çıktısı
Ölçme Yöntemi
Yöntem
Arasınav
Süre (Saat)
Katkı (%)
8
3
40
16
3
60
Hafta
Tarih
Kısa sınav
Ev ödevi
Dönem sonu sınavı
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı
Haftalık süre
(saat)
Hafta sayısı
Dönem toplamı
(saat)
Yüz yüze eğitim
Sınıf dışı çalışma
Arasınav için hazırlık
Arasınav
Kısa sınav, ödev vs
Dönem sonu sınavı için hazırlık
Dönem sonu sınavı
Toplam iş yükü
3
14
42
3
14
42
12
1
12
2
1
2
8
2
16
18
1
18
2
1
2
112
Dersin kodu
Dersin adı
Ulusal kredi
YDİ 102
AKTS
4
Yıl / Yarıyıl
Ders Düzeyi
1.yıl / Bahar Dönemi
Zorunlu ya da Seçmeli
Zorunlu
Bölüm
Matematik
Ön Koşul
Yok
Tavsiye edilen program öğeleri
Öğretim Sistemi
Dersin süresi
Yok
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr. Cüneyt ÖZATA
İngilizce 2
303
Lisans
Yüzyüze
16 hafta – haftada 3 saat teorik
Diğer Öğretim Elemanı/ Elemanları
Öğretim Dili
İngilizce
Staj
Yok
Dersin Amacı



Dili Öğrenmek ve kelimede bir dizi kullanımı
Dilbilgisel doğruluğu geliştirmek ve dilbilgisi kalıpları ve zamanları öğrenmek
Telaffuz, vurgu ve ritim geliştirmek
Dersin İçeriği
Bu deste öğrenciler, Objects, Subjects, Pronouns, Adjectives, Plurals, Singular, Countable,
Possessives, Quantities, Family, Prepositions of Time, Prepositions of Place, Modal Verbs, Daily
Routines, Leisure Activities, Food and Meals, Quantifiers, Present Simple, Present Continuous,
Clothing konuları hakkında bilgiler edinirler.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta
Detaylı İçerik
Hafta 1
Hafta 2
Hafta 3
Making arrangements, School subjects
Past simple, Parts of the body
At the chemist’s, Past simple questions
Önerilen Kaynak
1
1
1
Hafta 4
Hafta 5
Hafta 6
Hafta 7
Hafta 8
Hafta 9
Hafta 10
Hafta 11
Hafta 12
Hafta 13
Hafta 14
Hafta 15
Hafta 16
Travel, Going to structure
Food, Countable and uncountable nouns
At a restaurant, Clothes
Adjectives, That’s life, At the post office
Midterm exam
Have to, On the phone, The weather
Comparatives, Episode 9,
Geographical features, Superlatives, Paragraph planning
Giving measurements, Everyday jobs
Present perfect, Episode 10
Experiences, Present perfect& Past simple
Checking in, Revision
Final exam
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ders Kitabı / Malzemesi
1
Hutchinson, Tom. English for Life, Elementary. Oxford University Press
İlave Kaynak
2
Flaherty, G., Bean, J., (2006). Focus On Reading, Nüans. ISBN; 9789757103240
3
Murphy, R., (2 09). English Grammar in Use,Cambridge. ISBN: 0521537622
Öğrenme Çıktıları
BÖÇK
ÖY
Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
Metinlerin ders öncesi ve sınıf okumasını yaparak detaylı ve özet
okuma (İngilizce) alanında gelişme sağlar..
Metinlerin ders öncesi ve sınıf okumasını yaparak detaylı ve özet
ÖÇ - 2
okuma (İngilizce) alanında gelişme sağlar.
İngilizce metinleri okuyarak anlamaya yatkınlık sağlar.
ÖÇ - 3
ÖÇ - 1
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2:
Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ
: Öğrenme Çıktısı
Ölçme Yöntemi
Yöntem
Arasınav
Süre (Saat)
Katkı (%)
8
3
40
16
3
60
Hafta
Tarih
Kısa sınav
Ev ödevi
Dönem sonu sınavı
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı
Yüz yüze eğitim
Sınıf dışı çalışma
Arasınav için hazırlık
Arasınav
Kısa sınav, ödev vs
Dönem sonu sınavı için hazırlık
Dönem sonu sınavı
Toplam iş yükü
Dönem toplamı
Haftalık süre
(saat)
Hafta sayısı
3
14
42
3
14
42
12
1
12
2
1
2
8
2
16
18
1
18
2
1
2
(saat)
112
Download