AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

advertisement
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
Osmanlı İktisat Tarihi
Dersin Kodu
Dersin Türü (Zorunlu,
Seçmeli)
Seçmeli
Dersin Seviyesi (Ön Lisans,
Lisans, Yüksek Lisans,
Doktora)
Lisans
Dersin AKTS Kredisi
5
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
2010-2011
Dersin Verildiği Yarıyıl
(Ders her iki yarıyıl
veriliyorsa yıllık ders olarak
belirtilmesi gerekir.)
7 / (Güz)
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Öğretim Sistemi (Örgün
Eğitim, Uzaktan Eğitim)
Örgün Eğitim
Eğitim Dili (Türkçe,
İngilizce, Almanca)
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
YOK
Ders(ler) (Ön Koşul olan
dersler ya da bu dersi
başarmak için alınmış
olması önerilen dersler
varsa yazılması gerekir. Ön
koşul dersi yoksa “yok” diye
belirtilmesi gerekir.)
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar (Ders için
önerilen konular varsa
yazılması, yoksa “yok” diye
belirtilmesi gerekir.)
YOK
Staj Durumu (Bu dersle
ilgili herhangi bir staj
uygulaması varsa yazılması,
yoksa “yok” diye
belirtilmesi gerekir.)
YOK
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin,
• Osmanlı imparatorluğu ekonomik sisteminin temel mekanizmasının
kavranmasını,
• Osmanlı iktisadi sisteminin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini
anlamasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları
1. Osmanlı imparatorluğu’nun temel ekonomik sistemini kavrayabilme,
2. Tarım ticaret ve sanayi kapsamında Osmanlı ekonomisinin
değerlendirebilme,
3. Osmanlı ekonomik sisteminin diğer ekonomik sistemlerden farkını
analiz edebilme,
4. Osmanlı ekonomik yapısının Türkiye ekonomisi üzerindeki izlerini
analiz edebilme.Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders
İçeriği (yarıyıllık dersler
için arasınav ve final
sınavları dahil edilerek 16
haftalık, yıllık dersler için
arasınav ve final sınavları
dahil edilerek 30 haftalık)
Osmanlı imparatorluğu iktisadi sistemi, Tımar sistemi, Osmanlı
imparatorluğu’nda dış ticaret, bankacılık, para, gelir kaynakları, tarım,
osmanlı’da sanayi, XIV. Yüzyılda Osmanlı ekonomisi, 1839 Balta limanı
anlaşması, sanayi inkılabının Osmanlı imparatorluğu’na etkileri, kapitalizm ve
Osmanlı ekonomisi.
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
I.
1
2
3
II.
Osmanlı imparatorluğu iktisat anlayışı
Okuma ve
araştırma ödevi
IV.
Osmanlı imparatorluğu’nda parasal
sistem
Okuma ve
araştırma ödevi
V.
6
Okuma ve
araştırma ödevi
VII.
Osmanlı imparatorluğu’nda dış ticaret
Okuma ve
araştırma ödevi
Ara Sınav
VIII.
IX.
X.
10
12
Okuma ve
araştırma ödevi
Osmanlı imparatorluğu’nda sanayi
8
11
Osmanlı imparatorluğu’nda tarım
i.
Toprak sistemi
ii. Reaya
VI.
7
9
Okuma ve
araştırma ödevi
III.
4
5
Tanışma – Dersin Gerekçesi ve Önemi
– Dersin Kural ve Gerekleri
Osmanlı imparatorluğu’nun ilk
dönemi ve ekonomi
Uygulama
Osmanlı imparatorluğu’nda ticaret
i.
Doğu ile Batı arasındaki ticaret
ii. Uluslararası ticaret
Sanayi Devrimi ve Osmanlı
imparatorluğu
19.yüzyılda Osmanlı ekonomisi
i.
Tanzimat dönemi ve modernleşme
sorunu
ii. 1839 Balta limanı anlaşması
Okuma ve
araştırma ödevi
Okuma ve
araştırma ödevi
Okuma ve
araştırma ödevi
XI.
Osmanlı ekonomik sistemi ile Asya tipi
üretim tarzı kıyaslaması
Okuma ve
araştırma ödevi
XII.
Kapitalist sistem ve Osmanlı ekonomik
sistem karşılaştırması
Okuma ve
araştırma ödevi
13
XIII.
Osmanlı ekonomik yapısı içerisinde
İstanbul’un iaşesinin önemi
Okuma ve
araştırma ödevi
XIV.
Osmanlı imparatorluğu’nda 20.yy’ın
başlarında iktisadi düşünce
akımlarının ekonomiye etkileri
Okuma ve
araştırma ödevi
XV.
Osmanlı ekonomik sisteminin Türkiye
ekonomisindeki izleri
Okuma ve
tartışma
14
15
Final Sınavı
16
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
Mustafa Akdağ, ‘Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi’ YapıKredi Yayınları,2010.
Şevket Pamuk, ‘Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme (1820-1913)’ Tarih Vakfı Yurt
Yayınları, İktisat Tarihi Dizisi.
Taner Timur, ‘Osmanlı Çalışmaları’,İlkel feodalizmden yarı sömürge ekonomisine, V Yayınları,
Ocak 1989.
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Katkı Yüzdesi (%)
Ödevler
10
Ara Sınav
90
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
7
2
14
Proje
8
2
16
Ödevler
8
1
8
Ara sınavlar
1
10
2
2
2
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
2
2
2
40
TOPLAM
71
16
150
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
Sunum / Seminer Hazırlama/
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
150/30=5 ECTS
Öğrenme
Çıktıları
ÖÇ1
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi*
Program Çıktıları
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
ÖÇ2
ÖÇ3
PÇ5
PÇ6
4
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
4
4
ÖÇ4
3
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok yüksek
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards