termodinamik

advertisement
Dersin kodu
Dersin adı
Ulusal kredi
AKTS
Yıl / Yarıyıl
Ders Düzeyi
IGTT202
TERMODİNAMİK
303
2
2. Yıl / Bahar Dönemi
Önlisans
Yazılım Şekli
Mesleki
Bölümü
Elektrik ve Enerji - Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı
Ön Koşul
Yok
Tavsiye edilen program öğeleri
Yok
Öğretim Sistemi
Yüz yüze
Dersin süresi
16 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mithat Akgün
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim elemanları
Öğretim Dili
Staj
Türkçe
Yok
Dersin Amacı
Temel termodinamik kavramları, İş, termodinamik kanunlarını, çevrimler, motor çevrimleri,
güç, verim ifadelerin, yanma ve yakıtların teorisi ile ilgili yeterlikler kazandırılacaktır..
Dersin İçeriği
Temel termodinamik konuları.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta
Detaylı İçerik
Termodinamiğin temel terimleri
Sistem, çevre,Hal değişimi, Saf maddenin termodinamik
özellikleri, İdeal gaz denklemi,
Çevrim, birim sistemleri
Hafta 2
Özgül hacim, yoğunluk, basınç
.PV, PT bağıntıları
Termodinamiğin kanunları
Hafta 3 1. Termodinamiğin sıfırıncı kanunu (ısıl denge)
Termodinağin I. Kanunu
Hafta 4
Termodinamiğin II. Kanunu
Hal değişimlerinde iş
Hafta 5
P-V diyagramları
Hafta 6
İş, güç, verim ifadeleri,
Hafta 7
İş ve ısı kavramları, iş ve ısı dönüşümleri
Hafta 1
Hafta 8
Hafta 9
Hafta 10
Hafta 11
Hafta 12
Önerilen Kaynak
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Arasınav
İzokor Dönüşüm Sürecinin incelenmesi
İzobar Dönüşüm Sürecinin incelenmesi
İzoterm Dönüşüm Sürecinin incelenmesi
Adiyabatik Dönüşüm Sürecinin incelenmesi
Politropik Dönüşüm Sürecinin incelenmesi
Kondüksiyon Isı Transferi
1,2
1,2
1,2
1,2
Hafta 15
Konveksiyon Isı Tranferi
RadyasyonIsı İletimi
RadyasyonIsı İletimi
Hafta 16
Dönem sonu sınavı
Hafta 13
Hafta 14
1,2
1,2
1,2
Ders Kitabı / Malzemesi
1
İlave Kaynak
2
3
.
Öğrenme Çıktıları
BÖÇK
ÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖÇ - 1 Termodinamik Kanunlar Uygulamak
1-2-3
ÖÇ - 2 Temel termodinamik hesapları yapmak
1-2-3
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2:
Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ
: Öğrenme Çıktısı
Ölçme Yöntemi
Yöntem
Arasınav
Kısa sınav
Ev ödevi
Dönem sonu sınavı
Katkı (%)
8
12
Süre
(Saat)
2
1
16
2
60
Hafta
Tarih
40
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı
Yüz yüze eğitim
Sınıf dışı çalışma
Arasınav için hazırlık
Arasınav
Kısa sınav, ödev vs
Dönem sonu sınavı için hazırlık
Dönem sonu sınavı
Toplam iş yükü
Haftalık süre
(saat)
3
6
2
10
2
Hafta sayısı
14
1
1
1
1
Dönem toplamı
(saat)
42
6
2
10
2
62
Download