Dersin kodu İAİTB192 Dersin adı ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP

advertisement
Dersin kodu
Dersin adı
Ulusal kredi
AKTS
Yıl / Yarıyıl
Ders Düzeyi
İAİTB192
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ ll.
202
2
1. Yıl / Bahar Dönemi
Önlisans
Yazılım Şekli
Zorunlu
Bölümü
Bilgisayar Teknolojileri
Ön Koşul
Yok
Tavsiye edilen program öğeleri
Yok
Öğretim Sistemi
Yüz yüze
Dersin süresi
14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. BURAK AYDAŞ
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Bölüm öğretim üyeleri
Öğretim Dili
Staj
Türkçe
Yok
Dersin Amacı
Atatürk Devrimleri ve Atatürkçü Düşünce sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler
vermek, Türk gençliğini Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek.
Dersin İçeriği
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri,
hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan
yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk
Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik) .
Bütünleyici İlkeler.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta
Detaylı İçerik
Hafta 1
Hafta 2
Hafta 3
Saltanatın Kaldırılması, Lozan Konferansı
Lozan Barışı, II. TBMM'nin açılması
Türk İnkılâp Hareketleri (Siyasal İnkılâplar)
Cumhuriyet Döneminin ilk Siyasal Partileri, İzmir Suikastı,
Menemen Olayı
Hukuk İnkılâbı
Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar (Tevhid-i Tedrisat, Harf
İnkılâbı)
Kültür İnkılâbı (Tarih, Dil ve Güzel Sanatlar alanında
çalışmalar)
Arasınav
Sosyal Alanda yapılan İnkılâplar
Ekonomik Alandaki Düzenlemeler, Milli Ekonomi Oluşturma
Çalışmaları
Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Politikası.
1923-1932 Dönemi Dış Politikası Olayları
1932-1939 Dönemi Dış Politika Olayları. Atatürk Dönemi Dış
Politikasının Özellikleri
II. Dünya Savaşı ve Türkiye. II. Dünya Savaşı'nın Türkiye
Açısından Sonuçları
Hafta 4
Hafta 5
Hafta 6
Hafta 7
Hafta 8
Hafta 9
Hafta 10
Hafta 11
Hafta 12
Hafta 13
Önerilen Kaynak
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik.) Atatürk İlkeleri
(Halkçılık, Lâiklik.)
Atatürk İlkeleri (Devletçilik, Devrimcilik.) Atatürk'ün Bütünleyici
İlkeleri
Dönem sonu sınavı
Hafta 14
Hafta 15
Hafta 16
1,2
1,2
Ders Kitabı / Malzemesi
1
Mumcu, A., Özbudun, E., Feyzioğlu, T., Ülken, Y., Çubukçu, A. 1992, Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara
İlave Kaynak
2
Atatürk, M. K., 2005, Nutuk, Alfa Yayınları, İstanbul
Öğrenme Çıktıları
BÖÇK
ÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni
çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için
ÖÇ - 1 : yaptığı siyasal, sosyal, ekonomik, hukuk,
eğitim ve kültür alanlarındaki atılımlarının
önemini anlayabilirler.
1, 3
Atatürk'ün izlediği bağımsız ve onurlu dış
politikanın önemini kavrayıp aynı
düşünce ve davranışlara sahip olurlar.
ÖÇ - 2 :
Atatürk'ün yurtta barış dünyada barış
ilkesiyle, barış ve istikrarı koruma ve
sürdürme bilinci kazanabilirler.
3
1, 3
Atatürk İlkelerinin anlamı, önemi ve
hedeflerini kavrayıp benimseyerek, bu
ÖÇ - 3 :
ilkelerin yürekten savunucusu olma
bilincine sahip olabilirler.
4,5
1, 3
Bu konularla ilgili çeşitli yazılı ve görsel
kaynak, materyal ve dokümanları tanıma,
ÖÇ - 4 :
kullanma ve uygulama becerileri
kazanabilirler.
6
1, 3
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı
Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6:
Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı
Ölçme Yöntemi
Yöntem
Arasınav
Kısa sınav
Ev ödevi
Dönem sonu sınavı
Süre
(Saat)
Katkı (%)
8
1
30
16
1
50
Hafta
Tarih
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı
Yüz yüze eğitim
Sınıf dışı çalışma
Haftalık süre
(saat)
2
1
Hafta sayısı
14
14
Dönem toplamı
(saat)
28
14
Arasınav için hazırlık
Arasınav
Kısa sınav, ödev vs
Dönem sonu sınavı için hazırlık
Dönem sonu sınavı
Toplam iş yükü
2
1
12
3
1
1
1
1
1
1
2
1
12
3
1
50
Download