DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Uluslararası Finans Dersin Kodu

advertisement
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
Uluslararası Finans
Dersin Kodu
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
Seçmeli
Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Dersin AKTS Kredisi
5
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
2. yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl (Ders her iki yarıyıl veriliyorsa yıllık
ders olarak belirtilmesi gerekir.)
3. yarıyıl / Güz
Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)
Prof.Dr.Fatih Saygılı
Öğretim Sistemi (Örgün Eğitim, Uzaktan Eğitim)
Uzaktan Eğitim
Eğitim Dili (Türkçe, İngilizce, Almanca)
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler) (Ön Koşul olan dersler ya
da bu dersi başarmak için alınmış olması önerilen dersler
varsa yazılması gerekir. Ön koşul dersi yoksa “yok” diye
belirtilmesi gerekir.)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar (Ders için önerilen
konular varsa yazılması, yoksa “yok” diye belirtilmesi gerekir.)
Yok
Staj Durumu (Bu dersle ilgili herhangi bir staj uygulaması
varsa yazılması, yoksa “yok” diye belirtilmesi gerekir.)
Yok
Dersin Amacı
Bu derste amaç, öğrencilerin uluslararası
finans piyasalarını ve finans sistemini
ayrıntıları ile ele alabilmelerini, dış ticarette
finansman işlemlerini analiz edebilmelerini
sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları
1. Uluslararası finans piyasası ve
finans sistemi ile ilgili temel
kavramlar hakkında bilgi sahibi
olabilmek
2. Uluslararası finansal piyasalarda
gerçekleşen işlemleri ve kullanılan
araçları anlayabilmek, analiz ederek
yorumlayabilmek
3. Dış ticarette finansman işlemlerini
kavrayabilmek.
4. Uluslararası finansman alanında
kazanılan teorik bilgileri iş
yaşamında kullanabilmek
Finansal terimlerin tanımlanması, Uluslar
arası finansal piyasalar, Uluslararası Para
Sistemi, Döviz ve Para Piyasaları,
Piyasalarda Karşılaşılan Riskler, Döviz
Kurları, Forward Piyasalar ve İşlem Riski,
Ödemeler Dengesi, Uluslararası Sermaye
Piyasaları, Uluslararası Para Piyasaları, Faiz
ve Döviz Kredisi Swapları, Uluslararası
Portföy Yatırımları, Dış Ticaretin
Finansmanı, Dış Ticaret Finansman
Belgeleri, Yabancı Sermaye Yatırımları,
Uluslararası Bankacılık, Uluslararası Para
Fonu(IMF), Finansal piyasaların ülkeler
arası karşılaştırılması.
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
(yarıyıllık dersler için arasınav ve final
sınavları dahil edilerek 16 haftalık,
yıllık dersler için arasınav ve final
sınavları dahil edilerek 30 haftalık)
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
Uygulama
1
Finansal terimlerin tanımlanması
Okuma
2
Uluslar arası finansal piyasalar,
uluslararası para sistemi
Okuma
3
Döviz ve Para Piyasaları
Okuma ve
araştırma
ödevi
4
Piyasalarda Karşılaşılan Riskler,
Döviz kurları
Okuma
5
Döviz Kurları, Forward Piyasalar
ve İşlem Riski
Okuma ve
araştırma
ödevi
6
Ödemeler Dengesi
Okuma
7
Uluslararası Sermaye Piyasaları,
Uluslararası Para Piyasaları
Okuma ve
araştırma
ödevi
8
Ara Sınav
9
Faiz ve Döviz Kredisi Swapları
Okuma ve
araştırma
ödevi
10
Uluslararası Portföy Yatırımları
Okuma ve
sunum
11
Dış Ticaretin Finansmanı, Dış
Ticaret Belgeleri
Okuma
12
Yabancı Sermaye Yatırımları
Okuma ve
sunum
13
Uluslararası Bankacılık
Okuma
14
Uluslararası Para Fonu(IMF)
Okuma ve
sunum
15
Finansal piyasaların ülkeler arası
karşılaştırılması.
Okuma ve
sunum
16
Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi/ Önerilen Kaynaklar
-
-
Bekaert G, Hodrick R.J. (2009),
“International Financial
Management”, Prentice-Hall
Doğukanlı, H., Uluslararası Finans,
Karahan Kitabevi, 2012
Kaya, F., Uluslararası Finansman,
Beta Yayıncılık, 2011
Seyidoğlu, H., “Uluslararası
Finans”, Güzem can yayınları
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Yarıyıl (Yıl) Notuna % Katkısı
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
20
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
80
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
3
48
Ödevler
5
2
10
Ara sınavlar
1
10
2
2
2
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
2
2
2
20
Sunum / Seminer Hazırlama/
Proje
TOPLAM
150
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
Öğrenme
Çıktıları
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
150/30=5 AKTS
PÇ1
PÇ2
5
5
2
5
2
5
PÇ3
3
4
PÇ4
PÇ5
2
5
5
4
PÇ6
4
4
5
PÇ7
4
4
5
PÇ8
4
4
5
PÇ9
2
3
4
PÇ10
PÇ11
2
4
5
4
5
Download