HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

advertisement
Dersin Adı
BULAŞICI HASTALIKLAR
HEMŞİRELİĞİ
Yarıyılı
4
Kodu
0401410
T+U
2
Kredisi
2
AKTS
2
Ön koşul Dersler
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçe
Zorunlu
Yrd. Doç. Dr. Süda TEKİN KORUK
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. enfeksiyon hastalıklarını tanımak
2. enfeksiyo hastalıkları olan hastaların bakımını sağlamak
3. enfeksiyon hastalıklarından korunma yöntemlerini öğrenilmesini
sağlamak
4. hastane enfeksiyonlarında izolayon yöntemlerini öğrenmelerini
sağlamak ve sürveyans metodlarını öğreneceklerdir
5. aşı ile korunulabilir enfeksiyon hastalıklarını öğreneceklerdir
Dersin İçeriği
Enfeksiyon hastalıklarına giriş, surveyans yöntemleri, bağışıklamanın
temelleri, santral sinir sistemi hastalıkları, solunum yolu ile bulaşan
hastalıkalar, sindirim sistemi ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları, viral
hepatitler, HIV/AİDS’li hastaya yaklaşımı, bakım ve korunma
yöntemlerini konularına değinilecektir.
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bu dersin genel amacı; enfeksiyon hastalıklarını tanımak ve korunma
yöntemleri hakkında bilgi vermek
Konular
Enfeksiyon hastalıklarına giriş
Bulaşıcı hastalıklar bildirim sistemi
Sürveyans yöntemleri
İzolasyon yöntemleri
Bağışıklık ve immünizasyon
Arasınav
Santral sinir sistemi enfeksiyonları
Solunumyolu ile bulaşan hastalıklar
Sindirim sistemi ile bulaşan hastalıklar
Viral hepatitler
Tüberküloz
HIV/AİDS
Döküntülü enfeksiyon hastalıkları
Final sınavı
Genel Yeterlilikler
Bulaşıcı hastalıkları tanıma
Korunma yöntemlerini öğrenme
Kaynaklar
Ayşe Willke Topçu (2008) enfeksiyon hastalıkları. Nobel tıp kitabevi
Değerlendirme Sistemi
Arasınav:
Final:
Bir yazılı arasınav
Bir yazılı Final sınavı
Download