Sistem Analizi ve Tasarımı(*)

advertisement
Dersin adı
OTO216
Sistem Analizi ve Tasarımı
Ulusal kredi
AKTS
Yıl / Yarıyıl
Ders Düzeyi
314
4
2. Yıl / Bahar Dönemi
Önlisans
Yazılım Şekli
Zorunlu
Bölümü
Otomotiv Teknolojisi
Ön Koşul
Yok
Tavsiye edilen program öğeleri
Yok
Öğretim Sistemi
Yüz yüze
Dersin süresi
16 hafta-Haftada 3 saat teorik 1 saat uygulama
Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Göksel KAYA
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Bölüm öğretim üyeleri
Öğretim Dili
Staj
Türkçe
Yok
Dersin kodu
Dersin Amacı
Diğer derslerde edinilen teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek, sistem
tanıma ve analiz edebilme tekniklerini kavrayabilme, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak,
hazırlanan projeleri atölye ve okul imkanlarını kullanarak üretebilme, araştırma ve tasarımla ilgili
projelerde kaynak tarayabilme ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, sunabilme.
Dersin İçeriği
Fizibilite çalışmaları, Tasarım ve Üretim İşlem Sırasının Belirlenmesi, Projenin gerçekleştirilmesi
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta
Detaylı İçerik
Hafta 1
Hafta 2
Hafta 3
Hafta 4
Hafta 5
Hafta 6
Hafta 7
Hafta 8
Hafta 9
Hafta 10
Hafta 11
Hafta 12
Hafta 13
Hafta 14
Hafta 15
Hafta 16
Sistem Analizinin Temelleri
Sistem Analistinin Rolü
Sistem geliştirme hayat döngüsü
Sistem tasarımı
Organizasyon şeması
Problem tanımı ve çözüm ilkeleri
Ara sınav
Kullanılacak malzemelerin seçimi
Sistem uygulanması
Bilgi Gereksinimi Analizi
Analiz Yöntemleri
Dosya tasarlama
Olurluk çalışması
Proje sunumları I
Proje sunumları II
Dönem sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi
Önerilen Kaynak
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
Öğrenme Çıktıları
BÖÇK
ÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
Projenin fizibilite çalışması için gerekli araştırmalar
1
1,2
yapar.
ÖÇ-2
Projeyi tanımlar ve bu konuda daha önce yapılan
1
1,3
çalışmaları değerlendirir.
ÖÇ-3
Değerlendirmede yeterli ve güvenilir veriler ve veri
1
2,5
kaynakları kullanır.
ÖÇ-4
Projede kullanılan her bir parça için kullanma
1
yerine ve çalışma şartlarına uygun malzeme
1,5
seçimi yapar.
ÖÇ-5
Güvenlik sistemleri hakkında araştırma yapar ve
1
1,2
problemi çözecek güvenlik elemanlarını seçer.
ÖÇ-6
Bir projenin yapılabilirliği için gerekli ve yeterli
1
1,3
kararları yazar.
ÖÇ-7
Projenin fizibilite çalışması için gerekli araştırmalar
1
2,4
yapar.
ÖÇ-8
Proje çalışmaları için gerekli organizasyon
1
1,5
şemasını hazırlar.
ÖÇ-9
İşlevsel yeterlilik için uygun malzeme, takım,
1
1,4
teçhizat ve malzeme seçer.
ÖÇ-10
Projenin maliyet analizini yapar.
1,3
1
ÖÇ-11
Ürün ve imalat aşamasını planlar.
2,5
1
ÖÇ-12
Hazır alınan ve üretilen malzemeleri makine
1
resmine ve üretim planına uygun şekilde monte
1,4
eder.
ÖÇ-13
Cihazın estetik görünümü ve ergonomisi için
1
1,2
mümkün olan tedbirleri alır.
ÖÇ-14
Deneme çalışmalarından sonra projesini dosyası
1
1,4
ile birlikte sunar.
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2:
Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ
: Öğrenme Çıktısı
ÖÇ-1
Ölçme Yöntemi
Yöntem
Arasınav
Kısa sınav
Ev ödevi
Dönem sonu sınavı
Katkı (%)
8
Süre
(Saat)
1
16
1
60
Hafta
Tarih
40
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı
Yüz yüze eğitim
Sınıf dışı çalışma
Arasınav için hazırlık
Arasınav
Haftalık süre
(saat)
4
3
10
1
Hafta sayısı
14
14
1
1
Dönem toplamı
(saat)
56
42
9
1
Kısa sınav, ödev vs
Dönem sonu sınavı için hazırlık
Dönem sonu sınavı
Toplam iş yükü
10
1
1
1
9
1
120
Download