Lineer Cebir I - Matematik

advertisement
ESOGÜ Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Ders Bilgi Formu
DÖNEM
121613307-121633306
DERSİN KODU
Lineer Cebir I
HAFTALIK DERS SAATİ
YARIYIL
Teorik
3
DERSİN ADI
Uygulama
3
DERSİN
Laboratuar
0
Güz
Kredisi AKTS
0
3
5
TÜRÜ
DİLİ
ZORUNLU (x ) SEÇMELİ ( )
Türkçe
DERSİN KATEGORİSİ
Matematik
Bilgisayar
Sosyal Bilim
x
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Faaliyet türü
Ara Sınav 1
Ara Sınav 2
Sayı
1
1
%
25
25
Kısa Sınav
YARIYIL İÇİ
Ödev
Proje
Rapor
Diğer (………)
1
YARIYIL SONU SINAVI
VARSA ÖNERİLEN ÖNKOŞUL(LAR)
DERSİN KISA İÇERİĞİ
DERSİN AMAÇLARI
DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ
SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
YOK
Uzayda ve düzlemde vektörler, Vektör Uzayları, Altuzaylar, Vektör uzayı
örnekleri, Lineer bağımlılık ve lineer bağımsızlık, Tabanlar ve sonlu boyutlu
vektör uzayları, Vektör uzayının elemanları, Lineer dönüşümler, Lineer
dönüşümlere bazı sayısal örneklerdir.
Dersin amacı, içeriğindeki konular Matematik ve bilgisayar bilimleri bölümü
için temel konu ve kavramlar olup bunlar verilecektir.
Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği kazanma.
1.
2.
3.
4.
5.
TEMEL DERS KİTABI
YARDIMCI KAYNAKLAR
DERSTE GEREKLİ ARAÇ VE
GEREÇLER
50
Vektör kavramını ve Vektör uzaylarnı kavrayabilme,
Vektör uzayının altuzaylarını kavrabilme,
Vektör uzayının tabanı kavramını anlayabilme,
Vektör uzayları arasındaki dönüşümleri kavrayabilme,
Lineer döşümümlerin yapısını iyi analiz edebilme,
Lineer Cebir, Smith,L.(1993), Anadolu Üniversitesi Yayınları
2-Kolman, B (2000). Lineer Cebir, Bilim Teknik Yayınevi.
DERSİN HAFTALIK PLANI
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15,16
NO
İŞLENEN KONULAR
Uzayda ve Düzlemde Vektörler
Vektör Uzayları
Altuzaylar
Vektör Uzayı Örnekleri
Ara sınav
Lineer Bağımlılık ve Lineer Bağımsızlık
Tabanlar ve Sonlu Boyutlu Vektör Uzayları
Tabanlar ve Sonlu Boyutlu Vektör Uzayları
Vektör Uzayının Elemanları
Ara Sınav
Lineer dönüşümler
Lineer dönüşümler
Lineer dönüşümlere bazı sayısal örneklerdir.
Problem çözme
Dönem Sonu Sınavı
PROGRAM ÇIKTISI
3
Matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini uygulama becerisi,
1
Matematik alanında uluslararası düzeyde teori ve uygulamada yeterli bilgi
2
birikimine sahip olmak,
Matematik ve ilgili alanlarda matematiksel problemleri tanımlama, modelleme ve
3
çözme becerisi,
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve
4
tasarlama becerisi,
Verilerin çözümlenmesi, yorumlanması ve yorumlamayı diğer verilere uygulama ve
5
bu bilgileri bilgisayar ortamında uygulayabilme becerisi
Matematik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını
6
kullanabilme becerisi,
7
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi
Matematik ve bilgisayar bilimlerinin yanı sıra diğer bilimsel, teknolojik ve çağdaş
8
konular hakkındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme becerisi,
Bireysel çalışma, analitik düşünme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip
olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
9
becerisi,
10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi,
11 Bilimsel araştırma ve kalite konularında bilinç sahibi olma becerisi,
Yaşadığı çevrenin sorunlarına ve gelişimine yönelik duyarlı ve sosyal ilişkilerde
12
tutarlı olabilme becerisi,
Karşılaştığı problemleri çözebilmek için problem çözme ve matematiksel
13 modelleme yoluyla uygun algoritmalar kullanabilme ve bilgisayar programı
yazabilme becerisi,
Farklı karmaşıklık düzeyindeki yazılım sistemlerinin oluşturulmasında tasarım ve
14
geliştirme becerisi,
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini takdir etme ve yaşam boyu öğrenimi
15
uygulama becerisi.
1:Hiç Katkısı Yok. 2:Kısmen Katkısı Var. 3:Tam Katkısı Var.
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Dersin Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Rüstem KAYA
İmza:
2
X
Tarih:
X
X
X
X
Download