NOT: Ortak Derslerdeki Lineer cebir ile Elektrik

advertisement
2015-2016 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI HAKKINDA
Aşağıda verilen derslerden sınava girecek olan öğrencilerin, aldıkları dersin hocasına ait sınıfta sınava
girmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
EET104-Bilgisayar Destekli Çizim
Yrd. Doç. Dr. Erkan Deniz (13:30)
Prof. Dr. Zafer Aydoğmuş (15:00)
ENF. LAB(1-2-3-4-5-6)
ENF. LAB(1-2-3-4)
EET208-Mesleki Yazılım Uygulamaları
Prof. Dr. Servet Tuncer
Prof. Dr. Abdulkadir Şengür
304
302-303-402
MAT104- Lineer Cebir
A1 Gündüz-Prof. Dr. Hikmet Kemalaoğlu
A1 Gece-Yrd.Doç. Dr. Yavuz Uğurlu
A2 Gündüz-Yrd. Doç. Dr. Asıf Yokuş
A2 Gece-Doç.Dr. Alper Osman Öğrenmiş
203-204
205-206
202-302-306
Fen ve İnsani Bilimler Fakültesi A8 ve A9 Nolu
Sınıflar
NOT: Ortak Derslerdeki Lineer cebir ile Elektrik- Elektronik
Mühendisliği Lineer Cebir ders kodları farklıdır. Otomasyonda
aldığınız dersin koduna dikkat ediniz.
Download