ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM

advertisement
ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM:
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu
Dili
Türü
Yarıyıl
T+U
Saati
Kredi
AKTS
Lineer Cebir
MAT192
Türkçe
Zorunlu
2
2+0
2
5
MAT101
Ön Koşul Dersleri
Ders Sorumluları
--
Ders Sorumlu
Yardımcıları
--
Lineer denklem sistemlerinin çözüm yolları, matrisler ve matris işlemleri,
dederminant, rank, öz değer ve öz vektörler, iki boyutlu uzayda
dönüşümler, vektör uzayları ve lineer operatörler teorisinin elemanlarının
öğretilmesi.
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Matris kavramını bilir, özel matrisleri bilir, matris özelliklerini
bilir ve matrislerle aritmetik işlemleri yapar.
2. Ters matris kavramını bilir, matrisin tersini Ek (adjoint) matris
yöntemiyle, normal forma indirgeyerek ve Cayley-Hamilton
teoremi yardımıyla hesaplar. Ters matrisin özelliklerini bilir
3. Determinant kavramını bilir, determinantın özelliklerini bilir ve
çözümlerde bunlardan faydalanabilir,
4. İki boyutlu uzayda dönüşüm matrisleri yoluyla dönüşümler
yapabilir.
DERS PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön
Hazırlık
Konular/Uygulamalar
Matris Cebirine giriş, Matrislerde toplama ve çarpma
Bazı Özel Matrisler, Bir kare matrisin transpozesi, Uygulaması
Determinantlar ve özellikleri, Laplace açılımı
Determinantlarla ilgili uygulama
Bir matrisin rankı ve Denk matrisler. Ek matris, bir matrisin tersi
Lineer Denklem Sistemlerinin Çözüm yöntemleri
Konuya devam ve uygulaması
Ara sınav
Vektörler
Vektörlerle ilgili uygulamalar
Lineer bağımlılık ve Lineer bağımsızlık
Konuyla ilgili uygulama
Bir matrisin özdeğerleri ve özvektörleri, Cayley - Hamilton
Teoremi
Konuyla ilgili uygulama
Metot
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
KAYNAKLAR
Ders Kitabı veya Notu
Diğer Kaynaklar
The instructor’s lectures will be used
1. H. Hacısalihoğlu, Lineer Cebir Gazi Üniversitesi Yayınları, 1985
2. A.Sabuncuoğlu, Lineer Cebir, Nobel Yayınları, 2004
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Etkinlik Türleri
Katkı Yüzdesi
Ara Sınav
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
60
Toplam
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Program Çıktıları
1
Matematik ve fen bilimleri hakkında genel kavrama yeteneği edinmek
ve analitik düşünme alışkanlığı kazandırmak
2
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili temel konularda bilgi birikimi
oluşturmak
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve
çözme becerisi ile bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini
seçme ve uygulama yeteneği kazandırmak.
4
5
6
7
Sistemleri analiz etme ve tasarlama yeteneği ve becerisi kazandırmak
Kuramsal bilgileri laboratuar ve proje çalışmalarıyla uygulamaya
dönüştürmek
Güncel yazılım ve donanımları etkin bir biçimde kullanmak
Takım içinde ve bireysel çalışabilme becerisi kazanmak
8
Sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi kazanmak. Yabancı bir dili
meslekî yaşamda etkin biçimde kullanmak
9
Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve
teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
kazanmak
Mesleki sorumluluk ve etik bilinç kazanmak
10
Katkı Düzeyi
1
2
3
X
X
4
5
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Ders İçi
Ders Dışı
Sınavlar
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30 (s)
Dersin AKTS Kredisi
İş Yükü (Saat)
Ders Saati ( 14 x Haftalık Ders Saati)
28
Ödev
20
Araştırma
20
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
28
Diğer Faaliyetler
10
Ara Sınav (Ara Sınav Sayısı x Ara Sınav Süresi)
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
20
136
4.5
5
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards