fm-211 lineer cebir

advertisement
FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Sınıf / Y.Y.
Ders Saati
(T+U+L)
Kredi
AKTS
LİNEER CEBİR
FM-211
2 / 1.YY
2
2+0+0
3
Dersin Dili
:
Türkçe
Dersin Seviyesi
:
Lisans
Dersin Önkoşulu
:
Matematik-1, Matematik-2
Dersin Öğretim
Elemanları
:
Matematik Öğretim Elemanı
Dersin Amacı
:
Lineer Cebir dersinin amacı, öğrencilere mühendislik problemlerinin (doğrusal
denklemler) çözümünde kullanacakları temel bilgileri öğretmek ve bu yöntemleri
uygulayabilme becerisini kazandırmaktır.
:
Bu dersi başarı ile tamamlayabilen öğrenciler,
1) Vektörler üzerinde toplama ve skalerle çarpma işlemlerini yapabilir.
2) Matrislerin özelliklerini bilir, matrisler üzerinde işlem yapabilir ve matris tersi
alabilir
3) Determinantın özelliklerini bilir ve determinant yardımıyla matrisler ile ilgili
işlemleri yapabilir.
4) Lineer denklem sistemlerini matrisler yardımıyla çözebilir.
5) Vektör uzayları tanımını uygulayarak vektör uzaylarını belirleyebilir.
6) Rank, lineer bağımsızlık ve baz kavramlarını bilir.
7) Lineer dönüşüm tanımını bilir ve verilen bir fonksiyonun lineer dönüşüm olup
olmadığını anlayabilir.
8) Lineer dönüşümler yardımıyla özdeğer ve özvektörleri bulabilir ve
kullanabilir.
9) İç çarpım uzayı ve ortogonallik kavramını bilir ve kullanabilir
Dersin İçeriği
:
Bu bağlamda öğrenciler, doğrusal denklem, vektör, matris, lineer dönüşüm
kavramlarını öğrenmiş ve mühendislik uygulamalarını yapabilir olacaktır. Ayrıca
verileri bilimsel olarak sembollerle ifade ederek disiplinli ve bilimsel
düşünebilmelerine yol açılacaktır.
Değerlendirme
:
Dersin değerlendirmesi sırasında, yarıyıl değerlendirme notunun katkısı %12,
Arasınavın katkısı %28 ve bitirme sınavının katkısı %60 olarak değerlendirmeye etki
etmektedir.
Dersin Öğrenim
Kazanımları
Kaynaklar
:
Mühendilik ve İstatistik Bölümleri için Lineer Cebir, Arif Sabuncuoğlu,2012,Nobel
Yayınları
Mühendilik ve İstatistik Bölümleri için Çözümlü Lineer Cebir Alıştırmaları, Arif
Sabuncuoğlu,2012, Nobel Yayınları
S.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dersin
Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
1
2
3
4
5
Fen ve Matematik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahiptir. 1
3
2
3
3
2
1
2
3
2
2
Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisine
sahiptir.
Fen ve Matematik alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine
sahiptir.
Mantıksal ve bilimsel düşünme becerisine sahiptir.
2
2
1
2
1
1
2
3
3
3
1
1
3
3
Fen ve Matematik alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirisel bir
yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirir ve analiz eder; karşılaşılan problemlerin 2
çözümü için araştırmalara dayalı öneri geliştirir.
Alanındaki herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve gerektiğinde bir ekip
1
üyesi olarak sorumluluk alır.
Fen ve Matematiği farklı disiplinlerle ilişkilendirebilir ve farklı disiplinlerdeki
1
problemlerin Fen ve Matematiksel modellerini kurabilir.
Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini çözüm
önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
3
1
HAFTALIK KONULAR
Hafta
Konular
1
Vektörlere Giriş
2
Matris Cebri
3
Matris Cebri
4
Determinantlar
5
Determinantlar
6
Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümleri
7
Vektör Uzayları ve Altuzaylar
8
Vektör Uzayları ve Altuzaylar
9
Vektör Uzayları ve Altuzaylar / Arasınav
10
Arasınav / Lineer Dönüşümler
11
Lineer Dönüşümler
12
Özdeğer ve Özvektörler
13
Özdeğer ve Özvektörler
14
İç Çarpım Uzayları ve Ortogonallik
15
İç Çarpım Uzayları ve Ortogonallik
AKTS KREDİSİ / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYI
SÜRE
(Saat)
TOPLAM İŞ
YÜKÜ
(Saat)
15
2
30
-
-
-
-
-
-
15
2
30
Ödev Problemlerinin Çözülmesi ve Rapor Olarak Teslimi
3
5
15
Dönem Projesi
-
-
-
Sunumu / Seminer Hazırlama
-
-
-
Diğer Çalışmalar (Kısasınav)
2
1
2
Ara Sınav
Sınav
1
2
2
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
2
2
Sınav
1
2
2
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
7
7
FAALİYETLER
Teorik Ders
Teorik Anlatım
Genel Laboratuar Uygulaması
Rehberli Problem
Sınıf Çalışması
Çözme
Bireysel veya Grup Halinde Çalışma
Yarıyıl Sonu
Sınavı
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)
90
AKTS KREDİSİ
3
Download