MAT 104 Doğrusal Cebir

advertisement
MAT 104 DOĞRUSAL CEBİR
Yarıyıl
Teori/Ders
Anlatımı
II
Ders
Sorumluları
Ders Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Ön Koşul
Dersin
Tanımı
Dersin Amacı
Hedeflenen
Kazanımlar
Dersin Gidişatı
42
İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Seminerler/
Proje/Alan
Uygulama Lab.
Çalışma
Çalışması
Grupları
-
Krediler
Diğer*
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
84
126
3
5
Türkçe
Zorunlu
Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Matris, determinant, vektör uzayları ve lineer denklem sistemleri konusunda alt yapıyı oluşturmak
Doğrusal cebirin kullanıldığı bilim dallarında yeterli bilgiye ulaşmak
Yeterli ve temel altyapıyı oluşturmak.
Hafta
KONULAR
01 Doğrusal denklem sistemleri, Gauss eliminasyon yöntemi
02 Matrisler, matris işlemleri, cebirsel özellikleri
03 Özel tip matrisler, parçalanmış matrisler, Eşolon matrisi
04 Denk matrisler, R2, R3, Rn’de reel vektör uzayları
05 Vektör uzayı ve özellikleri, germe ve doğrusal bağımlılık
06 Baz boyut, homojen sistemler,
07 Doğrusal sistemlerin matris ile gösterimleri, R2 ve R3 üzerinde standart iç çarpım
08 R3’de dış çarpım ve karma çarpım
09 Lineer dönüşümler, lineer dönüşüm matrisi
10 Determinantlar ve özellikleri, açılımları
11 Kofaktör açılımı, matrisin tersi
12 Özdeğerler ve Özvektörler
13 Köşegenleştirme ve benzer matrisler, Jordan normal formu
14 Uygulama
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
X
Yüzde
(%)
X
60
40
Kısa Sınavlar
Ödevler
Uygulamalar
Laboratuar
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
Dönem Sonu Sınavı
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
1. Uygulamalı Lineer Cebir, Bernhard ROLMAN, Palme Yayıncılık.
Dersin Kitabı
2. Lineer Cebir, Prof.Dr. H. Hilmi HACISALİHOĞLU, Gazi Üniversitesi Yayınları
ve/veya
3. Linear Algebra, Micheal O’NAN. Harcourt Brace Jovanovich Publishes
Kaynaklar
4. Elemantary Linear Algebra, A. WAYNE ROBERTS.,Benjamin-Cummings Pub Co
*Ödevler, alan gezileri, kütüphane araştırması, internet uygulamaları, ders dışı okuma vb.
Download