psi101 - Ufuk Üniversitesi

advertisement
MAT 104 DOĞRUSAL CEBİR
Yarıyıl
Teori/Ders
Anlatımı
II
Ders
Sorumluları
Ders Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Ön Koşul
Dersin
Tanımı
Dersin Amacı
Hedeflenen
Kazanımlar
Dersin Gidişatı
42
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Seminerler/
Proje/Alan
Uygulama Lab.
Çalışma
Çalışması
Grupları
Krediler
Diğer*
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
3
Türkçe
Zorunlu
Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Doğrusal Cebir (Lineer Cebir)
İstatistiksel bilgi öğreniminde gerekli temel kavram ve tanımları vermek
Yeterli ve temel altyapıyı oluşturmak.
Hafta
KONULAR
01 İki bilinmeyenli doğrusal denklem sistemleri
02 N bilinmeyenli doğrusal denklem sistemleri
03 Arz-talep fonksiyonu ve denge miktarları için doğrusal modeller
04 Matris tanımı boyut, özel matrisler
05 Matris işlemleri ve özellikleri, Ters matris işlemleri
06 Doğrusal denklem sistemlerinin matrislerle gösterilmesi ve çözümleri
07 Determinant ve determinant hesaplama işlemleri ve özellikler
08 Kofaktörler ve ters matris işlemi bulunması
09 Vektör uzayları tanımı, karakteristiklerin vektör işlemleri
10 Lineer bağımlılık ve lineer bağımsızlık
11 Sonlu boyutlu vektör uzayları
12 Özdeğerler ve kanonik formlar
13 Jordan normal formları
14 Uygulamalar
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
X
Yüzde
(%)
X
60
40
Kısa Sınavlar
Ödevler
Uygulamalar
Laboratuar
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
Dönem Sonu Sınavı
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
1. Lineer Cebir, Prof.Dr. H. Hilmi HACISALİHOĞLU, Gazi Üniversitesi Yayınları
2. Linear Algebra, Micheal O’NAN. Harcourt Brace Jovanovich Publishes
Dersin Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
*Ödevler, alan gezileri, kütüphane araştırması, internet uygulamaları, ders dışı okuma vb.
Download