ikinci dünya savaşı

advertisement
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI
TARİHYOLU.COM
Aşağıda İkinci Dünya savaşıyla ilgili kavramlar verilmiştir. Bu kavramlarına verilen sorulara uygun olacak
şekilde yerleştiriniz.
1-) Almanya
2-) İtalya
3-) İngiltere
4-) Fransa
5-) SSCB
6-) Japonya
7-) ABD
8-) Türkiye
9-) İspanya
10-) İsveç
11-) Danimarka
12-) Çin
13-) Çekoslovakya
14-) Yunanistan
15-) Mançurya
16-) Arnavutluk
17-) Polonya
18-) Norveç
19-) Portekiz
20-) Litvanya
BLOKLAR
MİHVER
MÜTTEFİK
21-) Barbarossa Harekâtı
22-) Normandiya Çıkarması
23-) Maginot Hattı
24-) Leyte Deniz Savaşı
25-) Kartal Hucumu
26-) Yatıştırma Politikası
27-) Pearl Harbor Baskını
28-) Kasablanca Konferası
29-) Yalta Konferansı
30-) San Fransisco Konferansı
31-) Hitler
32-) Hirohito
33-) Stalin
34-) Mussolini
35-) Truman
36-) Churchill
37-) Attle
38-) Chamberlein
39-) Potsdam Konf.
40-) Şişman Çocuk
6-) Almanya’nın SSCB’ye karşı giriştiği
harekâtın adı nedir?
7-) Almanya’nın İngiltere’ye karşı giriştiği
harekâtın adı nedir?
1-) Savaştan önce ve savaş sırasında
Almanya’nın işgal ettiği yerleri yazınız.
2-) Japonya’nın işgal ettiği yerleri yazınız.
3-) İtalya’nın işgal ettiği yerleri yazınız.
8-) Almanya’nın SSCB’ye karşı giriştiği
harekâtın adı nedir?
9-) Savaş sırasında İngiltere’de devlet
başkanlığı yapan kişileri yazınız.
10-) Kavgam isimli kitabın yazarı Alman
lider.
11-)Lakabı Duçe olan lider.
4-)Tarafsız kalan ülkeleri yazınız.
5-) “Mihver devletleri kayıtsız şartsız teslim
alınacak” kararı hangi konferansta
alınmıştır?
© tarihyolu.com
12-) Birleşmiş Milletlerinin kurulma kararı
alındığı konferans.
13-) Birleşmiş Milletlerin kurulduğu
konferans.
14-) Savaş sonunda barışın nasıl
yapılacağına karar verilen konferans.
Ahmet ÖZBAY
Download