26-Aşağıda verilen gelişmeleri sıralayınız

advertisement
2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YILMAZ KAYALAR ANADOLU LİSESİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA
TARİHİ DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SORULARI (12-D SOS)
S-1- Yumuşama Döneminin başlamasına yol açan gelişmeler nelerdir?
S-2- Küba’yı SSCB’ye yanaştıran gelişmeler nelerdir?
S-3- SALT I Antlaşmasının imzalanmasında hangi gelişmeler etkili olmuştur?
S-4- 1948 Arap-İsrail Savaşı’nda ABD’nin izlediği politikayı açıklayınız.
S-5- 1956 Mısır- İsrail, İngiltere ve Fransa Savaşı’nda ABD’nin savaşan devletler arasında barışın sağlaması için çaba sarf
etmesinin sebebi nedir?
S-6- 1967 Arap- İsrail Savaşı’nda SSCB’nin izlediği politikayı yazınız.
S-7- Türkiye’de ilk çok partili seçim kaç yılında yapılmıştır? İlk iktidar değişikliği kaç yılında olmuştur?
S-8- Vietnam Savaşı’nın sebebi nedir? ABD Vietnam’ı niçin boşaltmıştır?
S-9- Camp David Antlaşmaları’nın amacı nedir?
S-10- Eşleştiriniz.
Aşağıdakilerden hangisi İsrail ile savaşan ülkelerden biri değildir?
Mısır
Suriye
İran
Irak
Ürdün
Lübnan
S-11- Eşleştiriniz.
SSCB
Küba
Mısır
İsrail
Fidel Castro
Enver Sedat
Brejnev
Menahem
Begin
Kruşçev
S-12- SSCB,Küba, Kenndy, Helsinki, İsrail kelimelerinin geçtiği tarihi bir cümle kurunuz.
13- Karşılarına ilgili devleti yazınız.
Sputnik
NASA
Batista
Nixon
Henry Kissinger
14- Doğu ve Batı Bloku ülkelerini listeleyiniz.
1978'de ABD, bölgedeki gücünü kullanarak İsrail ve ……………………..'ı Camp David'te bir araya getirdi.
22-25 Eylül'de Fas'ın başkenti ……………..'ta Türkiye dâhil 24 ülkenin katıldığı bir "İslam Zirvesi" toplandı.
Nükleer, biyolojik (bakteriyolojik) ve kimyasal silahlar dışında, kara, deniz ve hava ordularınca kullanılan her türlü
klasik silahlar…………………………….
ABD'nin Castro yönetimini yıkmak amacıyla muhalifleri desteklemesi, Küba'yı ………………………..ye yaklaştırdı.
Daha önce Fransa'nın sömürgesi durumundaki Vietnam, 1954 yılında imzalanan ……………………………
Anlaşması ile Kuzey ve Güney Vietnam adı altında bağımsız devletler durumuna gelmişlerdi.
15- Dörtlü takrir,Adnan Menderes, Demokrat Parti,Celal Bayar,IMF,Garip Akımı,Elvis Presley,ENİAC,Real Madrit,
çağrıştırdıklarını yazınız.
Not Değeri: Her soru 10 puandır. Cevaplarınız 10’dan fazla olursa sondan başlamak üzere iptal edilecektir.
Download