ı.dönem lise 4 çağdaş türk ve dünya tarihi ıı.yazılı

advertisement
ADI:
SOYADI:
NO:
SINIFI
A GRUBU
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM LİSE 4 ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ II.YAZILI
SORULARI
VE CEVAPLARIDIR
S1-……………………………………..ile Almanya’nın teslim olmasından sonra ortaya çıkan sorunlara çözüm
bulmak ,savaştan sonra yapılacak barış antlaşmalarının koşulları ve yöntemleri belirlendi
S2-Müttefik devletler,Mihver devletlere karşı birlikte hareket etme ve barış antlaşması imzalama
kararını nerede aldı?
C2S3-Barborassa harekatını……………….devleti,……………devletini işgal etmek amacıyla
düzenlemiştir.
S4-II.Dünya savaşından sonra Nürnberg ve Tokyo’da kurulan mahkemelerde yargılananlar kimlerdir?
C4S5- I-Balkan Antantı-II-Milletler Cemiyetinin kurulması-III-Hatay’ın anavatana kavuşması-IV-Lozan
Antlaşması ,V- Sadabat Paktı-VI-MöntröAntlaşması
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralamasını yapınız?
C5.S6-Saldırmazlık Paktını…………………devleti ile ………………………….devleti imzalamış.Baltık
Bölgesi ve Polonya paylaşıldı.
S7-İtalya ve Almanya ittifakı( Berlin-Roma Mihveri )22 Mayıs 1939’da………………………………ile
pekiştirildi.
S8-Birleşmiş Milletler kurulunca Genel Kurul’da devletlerin eşitliği, Güvenlik Konseyin’de büyük
devletlerin üyeliklerinin sürekliliği ve ‘’veto’’haklarının varlığı kabul edildi.Buna göre ‘’veto’’hakkına
Sahip devletleri yazınız?
C8S9-Balkan Antantı…………………………savaşının başlamasıyla kendiliğinden sona erdi.
S10-II.Dünya savaşından sonra Newyork ,Birleşmiş Milletler Teşkilatının,Washington ise Uluslar arası
Para Fonunun merkezi olmuştur.Bu bilgilere bakılarak ne söyleyebiliriz?
C10S11-Aşağıdaki ifadelerin başındaki boşluğa doğru ise(D),yanlış ise(Y)harfi koyunuz?
(…..)II.Dünya savaşına giden dönemde İngiltere’de Yatıştırma Politikası ile özdeşleşen Başbakan
Chamberlain’dir.
(…..)Münih Konferansına Almanya davet edilmedi.
(……)Berlin-Roma-Tokyo Mihveri Çelik Pakt ile güçlendirildi.
(……)Almanya ile imzalanan Sen Jermen Antlaşması II.Dünya savaşına neden olmuştur.
(……)Bolşevik ihtilaliyle Orta Asya’da Türk toplulukları bağımsızlıklarını kazandı.
S12-Sadabat Paktı,Balkan Antantı arasındaki farklar nelerdir?
S13-I.Dünya savaşının II.Dünya savaşına oranla daha kısa sürede geniş alanlara yayılmasının nedenleri
nelerdir?
S14-ABD’nin II.Dünya savaşına girerken hangi faaliyetlerde bulunmuştur?
S15-II.Dünya savaşının ekonomik sonuçlarını yazınız?
NOT:İlk 10 soru 5 puan,diğer sorular 10 puandır.İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
BAŞARILAR…………GÜLAY AKTAŞ
CEVAPLAR
ADI:
SOYADI:
NO:
SINIFI:
B GRUBU
201-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSE 4 I.DÖNEM ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
DERSİ II.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARIDIR
S1-Normandiya Çıkarmasını………………….,…………………devletleri…………………elinden…..
…………….topraklarını almak için yaptılar.
S2-Müttefik devletler Mihver devletlere savaş ilan edince Birleşmiş Milletlere üye olarak kabul
edilmesine karar verildi.Yukarıdaki olay nerede karara bağlandı?
C2S3-Müttefik devletler …………………….’nda II.Dünya savaşındaki hukuki olmayan ve insanlık dışı
uygulamaların sorumlularının yargılanmasına karar verildi.
S4-Japonya, Asya’daki faaliyetlerinde serbest hareket edebilmek için ne gibi girişimlerde
bulunmuşlardır?
C4S5-II.Dünya savaşı öncesinde Hitler’in yayılmacı politikasına……………………………denir.
S6-Lozan Antlaşmasında boğazların yönetimi ayrı bir bütçesi olan ve Türkiye temsilcisinin başkanlık
ettiği Boğazlar Komisyonuna verilmiş ,ancak daha sonra Möntrö Sözleşmesiyle Boğazlar Komisyonu
görevini T.Cumhuriyeti’ne bırakmıştır.Bu durum neyin göstergesidir?
C6S7-Almanya,SSCB’nin Balkanlardaki ve Boğazlardaki faaliyetlerine engel olup teslim almak için
yaptığı harekete…………………………………….denir.
S8-23 Ağustos 1939’da Almanya ile SSCB arasında ‘’Saldırmazlık Paktı’’imzalanmıştır.Bu paktın gizli
maddeleri ile iki devlet arasında nereler paylaşılmıştır?
C8S9-II.Dünya savaşına katılan müttefik ve mihver devletlerin liderlerinin eşleştirmesini yapınız?
Müttefik –Mihver devletler :
Japonya,SSCB,ABD,İtalya,Almanya,İngiltere,Fransa
Liderler: Charles de Gaulle,Churchill,Roosevelt,Stalin,Adolf Hitler,Mussolini Hirohito
C9S10-İtalya’nın 1935’te Habeşiştan’a saldırması ve Oniki Ada’yı silahlandırmaya başlaması Almanya’nın
Ren Bölgesine yeniden asker sevk etmesi ve Locarno Antlaşmasına son vermesi,hangi devleti,hangi
konuda önlem almaya sevk etmiştir?
C10S11-ILO,UNICEF,UNESCO,WHO,IMF kısaltmaları açıklayarak yazınız?
S12-II.Dünya savaşı sırasında yapılan konferansları ve kimlerle yapıldığını yazınız?
S13-İtalya’nın yayılmacı faaliyetlerinin Türkiye ve Balkanlar açısından sonuçları nelerdir?
S14-II.Dünya savaşının genel nedenleri nelerdir?
S15-Aşağıdaki ifadelerin başındaki boşluğa doğru(D),yanlış(Y)harfi koyunuz?
(….)ABD’nin Midway üssüne saldırmasıyla Japonya başarısız oldu.
(….)Almanya’nın Polonya işgali ile II.Dünya savaşı başladı.
(….)San Francisco Konferansının toplanmasının temel amacı Birleşmiş Milletler örgütünü kurmaktı.
(….)10 Şubat 1947’de Paris’te İtalya,Romanya,Bulgaristan,Macaristan,Almanya ile Paris’te barış
antlaşmaları yapıldı.
(….)Washington Deniz Silahsızlanması Konferansı Japonya’nın Çin’e yönelik tehdidini azaltmak için
Kararlaştırıldı.
NOT:İlk 10 soru 5 puan,diğer sorular 10 puandır.BAŞARILAR……GÜLAY AKTAŞ
ADI:
SOYADI:
NO:
SINIFI:
A GRUBU
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM LİSE 4 ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ II.YAZILI
SORULARI VE CEVAPLARIDIR
S1-ABD,Ocak1942’de İngiltere,SSCB ve 22 devletin katılımı ile………………………..kurdu.Böylelikle Mihver devletlere karşı ortak savaşma ve barış antlaşması imzalama kararı alındı.
S2-Lozan barış görüşmelerinde ele alınan çözüme kavuşturulamayan sonra 30 Haziran1939’da Ankara
Antlaşmasıyla Türkiye’nin çözdüğü sorun nedir?
C2S3-II.Dünya savaşı öncesinde Yatıştırma Politikasını terk eden devlet ve nedeni nedir?
C3S4-Fransızlar tarafından II.Dünya savaşı öncesinde dünyanın en güçlü savunma hattı olarak kurulan
Askerlerin her türlü ihtiyaçlarının temin edildiği yer altı sığınağı olarak bilinen hattın adı nedir?
C4S5-…………………………II.Dünya savaşından sonra gelecekteki barışın esaslarını sapyamak amacıyla
Roosvelt,Churchill ve Stalin arasında yapıldı.SSCB’nın Japonyaya karşı savaşa girmesi karara bağlandı.
Bundan en karlı çıkan ülke Birleşmiş Milletlerden üç sandalye kazanan SSCB idi.
S6-Japonya’nın Pearl Harlbour’a saldırması savaşın seyrini ve güçler dengesini nasıl etkilemiştir?
C6S7-Birleşmiş Milletleri resmen kurmak için………………………………………….ı toplandı.
S8-1933’te Milletler Cemiyetinden,1934’te Washington Antlaşmasından çekildiğini bildirerek Asya
Asyalılarındır ilkesini benimseyen devlet kimdir,amacı nedir?
C8S9-Wilson ilkelerinin hangi maddeleri, tıpkı Fransız ihtilalinde olduğu gibi imparatorlukların
dağılmasını amaçlamıştır?
C9S10-Dünyada’’Doğu Bloku’’ ve’’Batı Bloku’’nu hangi devletler oluşturmuştur,hangi olaydan sonra
gerçekleşmiştir?
C10S11-II.Dünya savaşı öncesinde Mihver devletlerinin işgal ettiği yerleri yazınız?
S12-II.Dünya savaşının ekonomik sonuçlarını yazınız?
S13-Milletler Cemiyetinin Avrupa’daki gelişmeler karşısındaki tutumunun II.Dünya savaşının çıkışına
etkilerini yazınız?
S14-Berlin-Roma Mihverinin kurulma nedenleri nelerdir?
S15-Aşağıdaki kelimeleri açıklayınız?
Hayat sahası:
WHO:
Midway saldırısı:
Vichy hükümeti:
Birleşmiş Milletler Cemiyeti:
NOT:İlk 10 soru 5 puan,diğer sorular 10 puandır.İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
BAŞARILAR…………GÜLAY AKTAŞ
ADI:
SOYADI:
NO:
SINIFI:
B GRUBU
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSE 4 I.DÖNEM ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
DERSİ II.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARIDIR
S1-…………………………….ile A.B.D.,Avrupa’nın kendi kıtasına karışmamasını,buna karşılık
kendisinin de Avrupa sorunları ve diplomasisinden uzak durmasını yani kıtasına kapanarak yalnızlık
politikasına dönmesini sağlamış oldu.
S2-1878 Berlin Antlaşmasıyla kaybettiğimiz……………,……………,…………..Brest Litowsky
Antlaşmasıyla Osmanlılara katıldı.
S3-1941’deÖdünç Verme ve Kiralama yasasının çıkartılması,Atlantik Bildirisinin yayınlanmasını
sağlayan devleti ve amacını yazınız?
S3S4-14-24 Ocak 1943’te Roosevelt ve Churchill,………………………………..’nda aldıkları
kararla’’Mihver Devletlerin’’kayıtsız şartsız teslim alınması için harekete geçtiler.
S5-II.Dünya savaşından sonra Newyork Birleşmiş Milletler Teşkilatının ,Washington ise Uluslar arası
Para Fonunun merkezi olmuştur.Bu bilgiye bakılarak ne söyleyebiliriz?
C5S6-29 Eylül 1939’da İngiltere,Fransa,Almanya ve İtalya arasında Münih Konferansı yapıldı,konferansta
Alınan kararları nelerdir?
C6S7-Vichy Hükümeti Almanya’nın ……………….işgal etmesiyle……………………..kuruldu.
S8-Hitler,Fransa’yı savaş dışı bırakıp kendisine bağlı devlet kurunca İngiltere karşı hava saldırısına
geçti.İngiltere karşı hava saldırısında başarılı olamayacağını anlayınca hayat sahasını nereye
çevirdi,neden?
C8S9-I-Yalta konferansı,II-Münih konferansı,III-Japonya’nın Mançurya’ya saldırması,IV-IMF’nin
kurulması,V-Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesi Yukarıdaki olayların kronolojik sıralamasını
yapınız?
C9S10-Berlin-Roma-Tokyo Mihverinin kurulmasına etkili olan olaylar nelerdir?
C10S11-Mihver devletlerin II.Dünya savaşı öncesinde yaptığı işgalleri yazınız?
S12-I.Dünya savaşı ile II.Dünya savaşını sona ermesinin nedenlerini karşılaştırınız?
S13-II.Dünya savaşı sonunda güçler dengesinde hangi devletler ön plana çıkmıştır?Sebepleri ile
açıklayınız?
S14-Paris konferansı Avrupa ‘daki güçler dengesini nasıl etkilemiştir?
S15-Aşağıdaki kelimeleri açıklayınız?
San Fransisco Konferansı:
Barbarossa Harekatı:
Cemiyet-i Akvam:
UNESCO:
Atlantik Paktı:
NOT:İlk 10 soru 5 puan,diğer sorular 10 puandır.İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
BAŞARILAR…………….GÜLAY AKTAŞ
CEVAPLAR
Download