Bu Ders `Öteki`ni Öğretecek

advertisement
On5yirmi5.com
Bu Ders 'Öteki'ni Öğretecek
MEB'in hazırladığı hazırladığı 'Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi' dersinde öğrenciler
empati kurmayı öğrenecek.
Yayın Tarihi : 6 Ekim 2010 Çarşamba (oluşturma : 10/23/2017)
Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı 'Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi' dersinde öğrenciler
başkalarının yaşamına saygı duymayı empati kurarak öğrenecek. Kaynak olarak Bilge Köyü katliamı
raporunun tartışılması önerildi
Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim 8'inci sınıflara bu yıl seçmeli, önümüzdeki yıl zorunlu olarak
okutulacak 'Vatandaşlık ve Demokrasi' dersinde öğrencilerin başkalarının yaşamına saygı duymayı
hedefliyor.
Öğrenciler dersin 'Görev ve Sorumluluklarımız' ünitesinde okudukları ya da izledikleri insan
yaşamına ve onuruna aykırı olduğu tartışılmaz bir olayın mağduru veya kahramanının yerine
kendilerini koyacaklar. Empati kurarak, bu kişinin yerinde olsalardı neler hissedeceklerini yazıya
dökecekler.
Derste, öğrencilerden kadın ve erkeklerin fiziksel ve duygusal özellikleri açısından tanımlamaları
istenecek. Bu özellikler 'cinsiyetçi bakış' ve 'kalıplaşmış roller' açısından tartışılacak. Öğrenciler,
eğitim, sağlık ve benzeri alanlarda cinsiyete dayalı ayrımcılığın önlenmesi için düzenlenecek bir
kampanyada kullanılmak üzere afiş ve broşürler hazırlayacak. Yakın çevrelerindeki başarılı meslek
sahibi kadınlarla eğitimleri, mesleğe başlamaları, iş ve ev hayatında yaşadıkları zorluklar, başarı
hikayelerini kapsayan çalışmalar da yapılacak.
FARKLILIKLARIN ÖNEMİ
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne atıf yapılarak özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet, sevgi, saygı,
hoşgörü, dostluk, dayanışma kavramları da derste işlenecek. Toplumdaki farklılıkların doğal
olduğunun kabulüne ve bunun korunmasının önemine vurgu yapılacak.
Irk, din, dil, milliyet, mezhep, bölge, cinsiyet, sosyal sınıf/tabaka gibi unsurlara dayalı ayrımcılık ve
toplumsal dışlama, sadece ulusal ölçekte değil küresel boyutta derste ele alınacak. Derste,
ayrımcılığın engellenmesi için hukuksal düzenlemeler kadar bireysel çabalara da vurgu yapılacak.
Derste kişi dokunulmazlığı ve güvenliği, düşünce, inanç ve ifade özgürlüğü, yaşama, örgütlenme,
çalışma, sağlık, eğitim, dilekçe, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, seçme ve seçilme hakkı
gibi haklar üzerinde durulacak.
Katliamı inceleyecekler
44 kişinin öldüğü Mardin'in Bilge Köyü katliamı da derste işlenecek. Öğretmenlerin dersleri
anlatırken faydalanması gereken kaynaklar arasına Adem Solak tarafından hazırlanan Bilge Köyü
Olayı Raporu da alındı.
Bu dökümanı orjinal adreste göster
Bu Ders 'Öteki'ni Öğretecek
Download