yatırım konusunda uzmanlaşmak mı istiyorsunuz? - INFORCE

advertisement
YATIRIM KONUSUNDA
UZMANLAŞMAK MI İSTİYORSUNUZ?
DOĞRU YERDESİNİZ!
BORSA İSTANBUL’UN DESTEĞİYLE
UYGULAMALI
EĞİTİM
Son Başvuru
Tarihi
28 Mart
[01] YATIRIM ARAÇLARI
Bu derste sermaye piyasalarında işlem gören spot ve türev araçların genel
özellikleri, alım-satım ve takas esasları ile fiyatlama esasları üzerinde
durulacaktır.
[02] EKONOMİ
Bu derste makroekonomik göstergelerin finans ve sermaye piyasaları
üzerindeki etkileri ve piyasalar arasındaki ilişki işlenecektir.
[03] İSTATİSTİK/MATEMATİK
Bu derste bir yatırımcının finansal araçların fiyatlandırmasında, portföy
yönetiminde ve risk yönetiminde ihtiyaç duyacağı temel istatistik ve
matematik bilgileri katılımcılara aktarılacaktır.
[04] YATIRIMCI PSİKOLOJİSİ
Bu derste temel psikolojik etkenlerin yatırımcı davranışlarına nasıl yön
verdiği ve yatırımcıların sergilediği irrasyonel davranışlar konu edilecektir.
[05] MALİ ANALİZ
Bu derste FİNNET yazılımları kullanılarak halka açık şirketlerin mali
tablolarının nasıl analiz edileceği ve bu analiz sonuçlarının yatırım
kararlarına nasıl yön vereceği uygulamalı olarak anlatılacaktır.
[06] TEKNİK ANALİZ
Bu derste FİNNET yazılımları kullanılarak piyasa verileri kullanılarak teknik
analizin ana unsurları ile teknik analizin nasıl yapılacağı ve bu analiz
sonuçlarının yatırım kararlarına nasıl yön vereceği uygulamalı olarak
anlatılacaktır.
NEDEN BU PROGRAMI TERCİH ETMELİYİM?
•
•
•
•
•
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Sertifikalı kaliteli eğitim
FİNNET yazılımları ile bilgisayar başında uygulamalı dersler
Başarı gösteren ilk 5 öğrenciye seçkin aracı kurumlarda staj imkanı
FİNNET yazılımlarına ve FOREKS veri ekranlarına 1 ay ücretsiz erişim
Nitelikli akademisyen ve uygulamacılardan ders alma imkanı
PORTFÖY YÖNETİMİ [07]
Bu derste FİNNET yazılımları kullanılarak tercih edilen risk/getiri
seviyesine göre kıymet seçimi, statik/dinamik portföy yönetim teknikleri,
oluşturulması düşünülen portföylerin geçmiş performanslarının ölçülmesi
konularında uygulamalı eğitim verilecektir.
RİSK YÖNETİMİ [08]
Bu derste spot ve vadeli piyasada işlem gören araçlar kullanılarak mevcut
fiyat ve kur risklerinim yönetilmesi, portföyün risk düzeyinin değiştirilmesi
ve portföy sigortalama teknikleri üzerinde durulacaktır.
FİNANSAL MÜHENDİSLİK [09]
Bu derste katılımcılara spot ve vadeli piyasada işlem gören araçlar
kullanılarak arzu edilen risk ve getiri profillerinin yaratılması, arbitraj
teknikleri ve sentetik ürünlerin oluşturulması konuları aktarılacaktır.
VERİ YAYIN EKRANI KULLANIMI [10]
Bu derste FOREKS veri yayın ekranlarının tanıtımı, kullanımı, yatırım
yaparken takip edilmesi gereken önemli piyasa verilerine nasıl ulaşılacağı
anlatılacaktır.
İLGİLİ MEVZUAT [11]
Bu derste sermaye piyasası mevzuatının yatırımcıları ilgilendiren önemli
bölümleri, sermaye piyasasında suç sayılan aktiviteler ve cezaları ile
yatırımcı haklarına ilişkin bilgiler verilecektir.
VERGİLENDİRME ESASLARI [12]
Bu derste sermaye piyasalarında elde
vergilendirileceği anlatılacaktır.
edilen kazançların nasıl
KİMLERE YÖNELİK?
Bu program sermaye piyasaları ve borsalarda alım-satım, analiz ve
yönetim tekniklerini öğrenerek yatırım konusunda uzmanlaşmak isteyen
herkese açıktır.
BAŞVURU ve ORGANİZASYON
BORSA İSTANBUL’un ana destekçisi olduğu Sermaye Piyasaları ve Borsa
Uzmanlığı Sertifika Programı 7 Nisan – 17 Mayıs 2014 tarihleri arasında
Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) – Alsancak
adresinde düzenlenecektir. Program toplam 72 saat olup, dersler
Pazartesi ve Çarşamba günleri akşam 3 saat, Cumartesi günleri ise tam
gün 6 saat şeklinde verilecektir. Kayıt için son başvuru 28 Mart 2014
Cuma günüdür. Başvurular INFORCE Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi
tarafından alınacaktır.
KATILIM ÜCRETİ (*)
Tam katılım ücreti…………………………………………………………………………………..
2.500 TL
Aracı kurum müşterisi…………………………………………………………………………….
2.250 TL
DEU mezunları ve akademik idari personeli…………………………………………….
2.000 TL
Diğer üniversite öğrencileri……………………………………………………………………..
1.750 TL
DEÜ İşletme Fakültesi öğrencileri, mezunları, akademik/idari personel…..
1.250 TL
(*) Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. Ücretler iki eşit taksitte ödenebilir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
INFORCE Finansal Çözümler, Eğitim ve Danışmanlık Ltd.Şti.
Telefon&Faks: (232) 484 3526-27 (pbx)
www.inforceed.com
www.isletme.deu.edu.tr
www.facebook.com/deuisletme.inforce
İLETİŞİM
DESTEKÇİSİ
VERİ YAYIN
DESTEKÇİSİ
FOREKS
YAZILIM
DESTEKÇİSİ
MEDYA
DESTEKÇİSİ
BORSA GÜNDEM
Download