ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

advertisement
İKT.304 PARA POLİTİKASI - Prof. Dr. Ekrem ERDEM
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Dersin Kodu:
Dersin Adı:
Öğretim Yarıyılı ve Yılı:
Bölüm:
I. GENEL BİLGİLER
İKT.304
PARA POLİTİKASI
BAHAR / 2005
İKTİSAT
Öğretim Elemanı:
Prof. Dr. Ekrem ERDEM
İletişim Bilgileri:
Erciyes Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
38039
KAYSERİ
E-porsta: [email protected]
Telefon: + 90 352 4374901 /
30451
II. DERSİN TANITIMI
DERSİN AMACI
Bu dersin amacı, aktif bir iktisat politikası türü olarak para politikasının temel amacının ya da amaçlarının ve bunlara
göre kullanması gereken araçlarının değişen ekonomik anlayışlara göre nasıl yürütülmesi gerektiğinin hem farklı teorik
iktisadi yaklaşımlar açısından hem de Türkiye uygulamaları üzerinden incelenmesidir. Bunu yapabilmek için,
öğrencilerin daha önce aldıkları makro iktisat dersinden elde ettikleri birikimden en geniş anlamda yararlanılacaktır.
ELE ALINACAK KONULAR
Bu derste, hem teorik hem de ağırlıklı Türkiye uygulamalı olarak para politikasının amaçları, araçları, makro ekonomik
istikrarın sağlanmasındaki yeri ve işlevi analiz edilecektir.
ÖĞRETİM YÖNTEMİ
Dersler bizzat dersin hocası tarafından ağırlıklı olarak tahta kullanılarak anlatılacaktır; ancak, öğrencilerin derse
aşağıdaki planda ve bir önceki derste belirtilen konulara tavsiye edilen kaynaklardan mümkün olduğunda hazırlanarak
gelmeleri ve derste gerektiğinde soru-tartışma şeklinde bir ortamın oluşturulması beklenmektedir.
DERSİN GEREKLERİ
Öğrencilerin derse aşağıdaki planda ve bir önceki derste belirtilen konulara tavsiye edilen
kaynaklardan mümkün olduğunda hazırlanarak gelmeleri ve derste gerektiğinde soru-tartışma
şeklinde bir ortamın oluşturulması beklenmektedir. Derslere aralıksız devam etmek ve ders
içerisinde dersi hakkıyla takip etmek, başarı için en önemli faktör olacaktır. Dönem boyunca biri
ara, diğeri dönem sonu olmak üzere iki sınav yapılacaktır. Bunun dışında, öğrencilere yeri
geldiğinde uygulamaya dönük ödevler verilebilecektir.
DERS GEÇME KOŞULLARI
Başarı notunun hesaplanmasında, ara sınav notunun ağırlığı %40 final sınavı notunun ağırlığı da % 60 olacaktır. Eski
yönetmeliğe tabi öğrenciler için başarı notu 50 iken, diğer öğrenciler için başarı notu bağıl not sistemi ile belirlenir.
Bunun dışında; dönem boyunca öğrencilere verilecek ödevlerin ve yoklama alındığı takdirde, öğrencilerin derse devam
durumlarının dönem sonu geçme notu üzerinde %10'a kadar pozitif bir etkisi olabilecektir.
GEREKLİ DÖKÜMAN VE ARAÇLAR
Temel Kaynaklar: Temel ders kaynağı, sınıfta anlattıklarımdan öğrencinin tuttuğu notlar ve
dönem içerisinde verdiğim notlar/makaleler olacaktır. Bunun yanı sıra, aşağıdaki kitaplar yardımcı
kaynak olarak tavsiye dilmektedir:
i.
R. Glenn Hubbard, Money, The Financial System and the Economy, Addison-Wesley
Publishing Co., 2003, NY.
ii.
Frederic S. Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial Markets,
İKT.304 PARA POLİTİKASI - Prof. Dr. Ekrem ERDEM
Addison-Wesley Publishing Co., 2001, NY.
iii.
Osman Z. Orhan ve Seyfettin Erdoğan, Para Politikası, 2005, İstanbul.
DİĞER BİLGİLER
HAFTALIK DERS PLANI
I. Hafta :Para politikasının araçları ve uygulamaları.
II. Hafta :Para politikasının amaçları ve uygun gösterge seçimi.
III. Hafta
:Merkez Bankasının yapısı, blanço analizi ve para arzı.
IV. Hafta
:Para talebi teorileri.
V. Hafta:Finansal sistem ve ekonomi: IS-LM-FE modeli.
VI. Hafta
:Finansal sistem ve ekonomi: Toplam talep ve toplam arz modeli.
VII. Hafta
:Paranın yansızlığı, aktarma mekanizması ve para politikasının etkinliği.
VIII. ve IX. Haftalar
:Ara sınavlar
X. Hafta:Para ve ekonomik faaliyetler: Konjonktür teorileri.
XI. Hafta
:Enflasyon analizi ve alternatif modeller.
XII. Hafta
:Fiyat istikrarı ve para politikası.
XIII. Hafta
:Türkiye'de para politikası uygulamaları ve fiyat istikrarı.
XIV. Hafta
:Uluslararası finansal sistem ve para politikası.
XV. ve XVI. Haftalar
:Dönem sonu sınavlar
Download