Nisfet Uzay Turkiye Ekonomisi.fp5

advertisement
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Dersin Kodu:
Dersin Adı:
Öğretim Yarıyılı ve Yılı
Bölümü:
Öğretim Elemanı:
I. GENEL BİLGİLER
İKT 315
TÜRKİYE EKONOMİSİ
BAHAR / 2007
İŞLETME
Doç.Dr.Nısfet UZAY
İletişim Bilgileri
Erciyes Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
38039
KAYSERİ
e-posta: [email protected]
Telefon: + 90 352 4374901 / 30553
II. DERS TANITIMI
DERSİN AMACI
Bu ders sonunda öğrenciler Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yılından günümüze kadar Türkiye Ekonomisine ilişkin
başlıca önemli değişmeler konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
ELE ALINACAK KONULAR
Bu derste, Türkiye'deki ekonomik ve toplumsal değişmelerin başlıca belirleyici özellikleri
çalışılacaktır. Ders, Türkiye ekonomisine bir giriş niteliğindedir.
orrtaya konmaya
ÖĞRETİM YÖNTEMİ
Konular temel olarak tarafımdan anlatılacak olmakla birlikte, dersin bir monologdan çok öğretmen-öğrenci diyalogu
içerisinde geçmesi beklenmektedir. Derste tartışma ortamları yaratılarak, öğrencilerin muhakeme yeteneklerinin
gelişmesi sağlanmaya çalışılacaktır.
DERSİN GEREKLERİ
Öğrencinin her derse hazırlıklı gelmesi, ders içeriğinde verilen plana göre konuyu ilgili kaynaklardan okuması
gerekmektedir. Öğrencilerin derste yeri geldikçe önerilen çalışmaları da temin etmesi ve bu çalışmaları da okuyup
özümsemesi gerekmektedir. Öğrenciler derste uyanık ve canlı olmalıdır.
Derse devam zorunludur.
DERS GEÇME KOŞULLARI
Başarı notunun hesaplanmasında, ara sınav notunun ağırlığı %40 final sınavı notunun ağırlığı da % 60 olacaktır. Eski
yönetmeliğe tabi öğrenciler için başarı notu 50 iken, diğer öğrenciler için başarı notu bağıl not sistemi ile belirlenir.
İKT 315 TÜRKİYE EKONOMİSİ - Doç.Dr.Nısfet UZAY
GEREKLİ DÖKÜMAN VE ARAÇLAR
Temel Ders Kitabı
Yakup KEPENEK ve Nurhan YENTÜRK, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000.
Yardımcı Ders Kitabı:
Gülten KAZGAN, Tanzimattan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2002.
DİĞER BİLGİLER
Derslerin bölünmemesi ve dikkatin dağılmaması açısından öğrencilerin derse geç kalmamaları son derece önemlidir.
Öğrenciler bu dersle ilgili her türlü soruları için Perşembe 12.30-14.00 saatleri arasında sorabilirler.
HAFTALIK DERS PLANI
1. Hafta: Tarihsel Gelişme: Osmanlıdan Kalan
2. Hafta: Tarihsel Gelişme: Kuruluş Yılları
3. Hafta: Tarihsel Gelişme: Devletçilik ve Sonrası
4. Hafta: Tarihsel Gelişme: Toplumsal Dönüşüm
5. Hafta: Planlı Gelişmenin Dayanakları
6. Hafta: Ekonomi Politikasında Dönüşümler I
7. Hafta: Ekonomi Politikasında Dönüşümler II
8. Hafta: Ekonomi Politikasında Dönüşümler III
9. Hafta: Sektörel GelişmelerI I
10. Hafta: Sektörel Gelişmeler II
11.Hafta: Dünya Ekonomisinde Türkiye
12. Hafta: Makro Ekonomik İsrikrarsızlık (Yardımcı Ders Kitabından)
13. Hafta: 21. Yüzyıla Bakış - (Yardımcı Ders Kitabından)
14. Hafta: 21.Yüzyıla Bakış (Devam- Yardımcı Ders Kitabından)
Download