Siyasal Antropoloji

advertisement
Doç.Dr. Zeliha Etöz ve Doç. Dr. Ayhan Yalçınkaya
Siyasal Antropoloji: Siyasetin ve toplumsal olanın diğer boyutlarının üst üste binmesini
vurgulayan bir yaklaşımla örgütlenecek olan bu derste, öncelikle siyasal antropoloji alanındaki
temel yaklaşımlar ele alınacaktır. Siyasal antropolojinin kökenleri, sözleşme kuramlarına kadar
geri gitmektedir. Bu kuramlarda temel meseleyi doğa durumu (devletsiz dönem) ile sivil toplum
(devletli dönem) karşıtlığı üzerinden devletin kökenlerinin çözümlenmesi oluşturmaktadır.
Daha sonraki tartışmalarda devlet meselesi varlığını sürdürse de odak noktası büyük oranda
siyasetin işleyiş ve biçimlerine kaymıştır. Erken dönemli bu tartışmalarla başlayacak olan derste
odak noktasını, devletsiz toplumlar, devlete karşı toplumlar ve devletli toplumlarda siyasal
olanın işleyişi, örgütlenişine ek olarak, meşruiyetin sahnelenmesinde, iktidarın sürdürülmesiyle
bağdaştırılan ayin, simge ve ritüeller oluşturacaktır.
Download
Random flashcards
KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards