Zorunlu Kan Temini - 2009/37 18.06.2009

advertisement
Zorunlu Kan Temini - 2009/37 18.06.2009
PERŞEMBE, 18 HAZİRAN 2009
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
"Zorunlu Kan Temini" konulu genelge yayımlanmıştır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
18.06.2009
Sayı : B.10.0.THG.0.15.00.01/ 213.090.07*24726
Konu : Zorunlu Kan Temini
GENELGE
2009/37
İlgi
: 12.05.2009 Tarih 18951 sayılı yazımız.
İlgi’de kayıtlı yazımızda, 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve buna bağlı
olarak çıkartılan yönetmelikte, kan birimlerinin yeni yapılanmasında Bölge Kan
Merkezlerinin Türk Kızılayı tarafından kurulacağı, tüm yataklı tedavi kurumları
transfüzyon merkezi olarak çalışacakları belirtilmiş, hastanelerimizin anılan mevzuata ve
Kızılay ile yapılan “kan ve kan bileşenlerinin temini” protokolünün gereğini yerine
getirerek ihtiyaçları olan kanı öncelikle Kızılay’dan temin etmeleri gerektiği bildirilmişti.
Ancak Türk Kızılayı’nın Bakanlığımıza yaptığı geri bildirimde, gönüllülük esasına
göre toplanmış kanların yeterli miktarda kullanılmadığı, hastanelerce replasman kan
alımına devam edildiğinden Kızılay kan stoklarının imha edildiği belirtilmektedir.
Yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri, “Güvenli Kan Temini Projesi”
kapsamında Kızılay ile yapılan protokol ve Bakanlığımızca yayımlanan ilgi’de kayıtlı “Kan
Temini” genelgesi hükümleri doğrultusunda; kanın doğrudan hasta yakınından talep
edilmemesi gerekmektedir.Ancak ilgili Kızılay kan biriminden, ihtiyaç bulunan kanın
temin edilememesi durumunda hastane kan merkezleri kan alabileceklerdir.Kızılay’dan
temin edilemeyen kanlarla ilgili gerekçeler Bakanlığımıza bildirilecektir.
Konu ile ilgili tedbirlerin acilen alınarak gerekli düzenlemelerin yapılması, aksine
hareket eden hastane baştabipleri ve kan merkezi sorumluları hakkında idari işlem
başlatılması hususunda,
Gereğini bilgilerinize önemle rica ederim
Prof. Dr. Nihat TOSUN
Müsteşar
Bakan a.
Download