Zorunlu Kan Temini

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
18.06.2009
Sayı : B.10.0.THG.0.15.00.01/ 213.090.07*24726
Konu : Zorunlu Kan Temini
GENELGE
2009/37
İlgi
: 12.05.2009 Tarih 18951 sayılı yazımız.
İlgi’de kayıtlı yazımızda, 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve buna bağlı
olarak çıkartılan yönetmelikte, kan birimlerinin yeni yapılanmasında Bölge Kan
Merkezlerinin Türk Kızılayı tarafından kurulacağı, tüm yataklı tedavi kurumları transfüzyon
merkezi olarak çalışacakları belirtilmiş, hastanelerimizin anılan mevzuata ve Kızılay ile
yapılan “kan ve kan bileşenlerinin temini” protokolünün gereğini yerine getirerek ihtiyaçları
olan kanı öncelikle Kızılay’dan temin etmeleri gerektiği bildirilmişti.
Ancak Türk Kızılayı’nın Bakanlığımıza yaptığı geri bildirimde, gönüllülük esasına
göre toplanmış kanların yeterli miktarda kullanılmadığı, hastanelerce replasman kan alımına
devam edildiğinden Kızılay kan stoklarının imha edildiği belirtilmektedir.
Yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri, “Güvenli Kan Temini Projesi” kapsamında
Kızılay ile yapılan protokol ve Bakanlığımızca yayımlanan ilgi’de kayıtlı “Kan Temini”
genelgesi hükümleri doğrultusunda; kanın doğrudan hasta yakınından talep edilmemesi
gerekmektedir.Ancak ilgili Kızılay kan biriminden, ihtiyaç bulunan kanın temin edilememesi
durumunda hastane kan merkezleri kan alabileceklerdir.Kızılay’dan temin edilemeyen
kanlarla ilgili gerekçeler Bakanlığımıza bildirilecektir.
Konu ile ilgili tedbirlerin acilen alınarak gerekli düzenlemelerin yapılması, aksine
hareket eden hastane baştabipleri ve kan merkezi sorumluları hakkında idari işlem
başlatılması hususunda,
Gereğini bilgilerinize önemle rica ederim
Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar
DAĞITIM
:
81 İl Valiliğine
_________________________________________________________________________________________
T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 (B)
Blok 2.Kat No:13 Sıhhiye/ANKARA Tel: 0.312.585 14 85-86-87 Faks: 0.312.585 15 65 - 0.312. 585 15 66
Download