Ders Adı : TERMODİNAMİK I Ders No : 0370020020 Teorik : 3 Pratik

advertisement
Image not found
http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png
Ders Adı
: TERMODİNAMİK I
Ders No
: 0370020020
Teorik
:3
Pratik
:0
Kredi
:3
ECTS
:5
Ders Bilgileri
Ders Türü
Zorunlu
Öğretim Dili
Türkçe
Öğretim Tipi
Yüz-Yüze
Ön Koşul Dersleri
Dersi Verenler
Genel Bilgiler
Dersin Amaçları
1. Öğrencilere enerji dönüşümlerinin temel ilkelerini ve terminolojisini öğretmek,
2. Mühendislik sistemlerinin ısıl tasarım temellerini göstermek,
3. Öğrencilerin bu alanda çözümleme (analiz), uygulama ve iletişim kurma becerilerini geliştirmek.
Dersin İçeriği
Saf madde ve özellikleri. Mükemmel ve gerçek gazlar. Enerji, ısı, iş. Enerjinin korunumu, kapalı ve açık sistemlere
uygulanması. Isı makinesi. Termodinamiğin ikinci yasası. Carnot ilkeleri. Clausius eşitsizliği, entropi. Entropinin artışı
ilkesi. Ekserji, ikinci yasa çözümlemesi.
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
#
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;1. Enerji dönüşümlerinin temel ilkelerini ve terminolojisini
1
kullanabilme, 2. Mühendislik sistemlerinin ısıl tasarımlarını yapabilme,3. Bu alanda çözümleme (analiz),
uygulama ve iletişim kurma,4. Termodinamik yasalarını ilgili alanlarda uygulama,5. Herhangi bir
problemde sistem seçimi yapabilme becerilerini kazanır.
Ders Akışı
Hafta
Konu
Ön Hazırlık
Öğretme Metodu
1
Kaynaklar
Ders için gerekli kaynaklar
1- Borgnakke C., Sonntag R.E, “Fundamentals of Thermodynamics”, International Student Version, 7th Edition, John
Wiley & Sons, INC., 2009.
2- Çengel, Y. ve Boles, M., “Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik”, (Çev. T. Derbentli), McGraw-Hill ve Literatür,
İstanbul, 1996.
3- Çengel, Y. and Boles, M., “Thermodynamics, an Engineering Approach”,(Trans. T. Derbentli), McGraw-Hill and
Literatür, İstanbul, 1996. 2008 Beşinci Baskı.
Ders için önerilen kaynaklar
Öztürk, A. ve Kılıç, A., “Çözümlü Problemlerle Termodinamik”, Çağlayan Kitabevi, 1998.
(Öztürk, A. and Kılıç, A., “Thermodynamics with Solved Problems”, Çağlayan Kitabevi, 1998.)
Değerlendirme Metodu
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Yüzde
Arasınav
1
40
Devamsızlık
0
0
Quiz
0
0
Ödev
1
10
Proje
0
0
Saha Çalışması
0
0
Sunum/Seminer
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
Diğer (Staj vb)
0
0
2
50
Toplam
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
Öğrenme Kazanımlarına Katkı
No
1
2
3
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
Makina mühendisliği problemlerini ve gereksinimlerini tanımlama, modelleme,
analiz etme ve çözme becerisini gösterir.
Alanında karşılaştığı problemleri çözmek için uygun mühendislik yöntemlerini
seçip uygular.
Alanında karşılaştığı problemlerin çözümlerini elde etmek amacı ile etkileşimli
deneysel ortamlar tasarlar.
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
5
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☑
☐
No
4
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
5
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☑
☐
☐
☐
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları çözer.
☐
☐
☐
☑
☐
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, bir proje kapsamında sorumluluğu altında
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
Alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirmeye devam eder.
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri
5
karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında yeni bir çözümü tasarlar; bu
doğrultuda güncel tasarım yöntemlerini uygular.
6
7
8
Kavramsal tasarımı tamamlanmış bir sistemin ve/veya sürecin tasarımını
detaylandırır veya uyarlar.
çalışanlara aktarır.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının
9
duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun
hareket eder.
) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite
10
kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği
konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.
ECTS / Öğrenci İş Yükü
Aktiviteler
Sayısı
Saat
Toplam
Ders Süresi(Hafta)
14
3
42
Ders notları ön hazırlanması, kendi kendine çalışma
14
4
56
Ödev
14
2
28
Sunum/Seminer
0
0
0
Quiz
0
0
0
Arasınav
1
2
2
Proje
0
0
0
Saha Çalışması
2
6
12
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
0
Final Sınavı / Dönem Projesi / Tez Hazırlık
1
2
2
Diğer (Staj vb)
0
0
0
Toplam İş Yükü
142
Toplam İş Yükü / 25
ECTS
Diğer
Dersle İlgili Etik Kurallar(Varsa)
Değerlendirme Ölçütleri
5.68
6
Download