Ders Adı : NÜFUS COĞRAFYASI Ders No : 0310170197 Teorik : 2

advertisement
Image not found
http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png
Ders Adı
: NÜFUS COĞRAFYASI
Ders No
: 0310170197
Teorik
:2
Pratik
:0
Kredi
:2
ECTS
:4
Ders Bilgileri
Ders Türü
Zorunlu
Öğretim Dili
Türkçe
Öğretim Tipi
Yüz-Yüze
Ön Koşul Dersleri
Yok
Dersi Verenler
TAHSİN TAPUR,
Genel Bilgiler
Dersin Amaçları
Nüfusun tanımı, dünya nüfus artışı, nüfus politikaları, nüfusun sosyo-ekonomik özellikleri, göçler, nüfus yoğunlukları ve
dünya nüfusun dağılışını kavratmak.
Dersin İçeriği
Nüfus ve demografi, nüfus teorileri, nüfus politikaları, nüfusun sosyo-ekonomik özellikleri, nüfusun cinsiyet ve yaş
dağılımı, doğumlar ve ölümler, göç ve göçleri etkileyen faktörler, dünya nüfus dağılışı konularını içermektedir.
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
#
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
1
Nüfus ile ilgili temel kavramları açıklar.
2
Dünya nüfus artışını ve demografik yapıdan kaynaklanan sorunları yorumlar.
3
Nüfusun sosyo ekonomik özellilerini kavrar.
4
Göçler ve göçlerin ekonomik, sosyal ve kültürel sonuçlarını tartışır.
5
Dünya nüfusunun dağılışını inceler.
Ders Akışı
Hafta
Konu
Ön Hazırlık
Öğretme Metodu
1
Nüfusun tanımı
Teorik
2
Nüfus sayımları
Teorik
3
Dünya nüfus artışı
Teorik
4
Nüfus teorileri
Teorik
5
Nüfus politikaları
Teorik
6
Nüfus değişimi (doğumlar, ölümler)
Teorik
7
Nüfusun yaş dağılımı
Teorik
8
Nüfusun cinsiyet yapısı
Teorik
9
Göçler ve göç nedenleri
Teorik
10
Göçlerin sınıflandırılması
Teorik
11
Nüfus yoğunlukları
Teorik
12
Dünya nüfusun dağılışı
Teorik
13
Dünyanın yoğun nüfuslu yerleri
Teorik
14
Dünyanın seyrek nüfuslu yerleri
Teorik
Kaynaklar
Ders için gerekli kaynaklar
Ders Notu
Ders için önerilen kaynaklar
1- Doğanay, H., (1997) Türkiye Beşerî Coğrafyası. Milli Eğitim Bakanlığı Yay.No: 2982, İstanbul. &
2- Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (2011) Beşeri Coğrafya. Çantay Yayınevi, İstanbul.
Değerlendirme Metodu
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Yüzde
Arasınav
1
40
Devamsızlık
0
0
Quiz
0
0
Ödev
0
0
Proje
0
0
Saha Çalışması
0
0
Sunum/Seminer
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
Diğer (Staj vb)
0
0
1
40
Toplam
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Toplam
100
Öğrenme Kazanımlarına Katkı
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
5
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
Yaşadığı yerden başlayarak bölgesini, ülkesini ve genel olarak dünyayı tanır.
☐
☑
☐
☐
☐
İnsanın yeryüzündeki yaşama alanlarını, farklı kültür ve değerleri tanır ve
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
Alanıyla ilgili öğretim süreçlerini planlar ve etkili bir şekilde yürütür.
☐
☐
☑
☐
☐
Sınıf içi uygulamalarda öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerini dikkate alır
☐
☑
☐
☐
☐
Coğrafyaya ait kavramları öğrenir, diğer bilimler ve kurumlar ile olan ilişkisini
kavrar.
Coğrafya biliminin çalışma alanlarına ait saha çalışmalarına katılarak;
nedensellik, dağılış ve gözlem becerisini kazanır
Yeryüzü şekillerini, bunların oluşum ve gelişiminin insan ve faaliyetleri üzerine
etkilerin anlar.
insanlar ve kültürler arası saygı ve sevgiyi geliştirir.
Yeryüzündeki farklı insan faaliyetlerini öğrenerek geçim kaynaklarını ve bu
kaynakların sürdürülebilir olması gerekliliğini kavrar.
Yaşanabilir bir dünya için gerekli olan şartları öğrenir ve kendine düşen görev ve
sorumlulukları yerine getirir.
Dünyada gelişen teknolojileri, devletler arası ilişkiler ve uluslar arası örgütleri
öğrenir, bunların milli ve küresel boyuttaki etkilerini yorumlar.
ve onlara rehberlik eder.
11
Türk eğitim sistemi ve okula ilişkin temel ilkeleri bilir
☐
☐
☑
☐
☐
12
Ölçme ve değerlendirme sürecinde uygun yöntem ve yaklaşımları kullanır.
☐
☑
☐
☐
☐
ECTS / Öğrenci İş Yükü
Aktiviteler
Sayısı
Saat
Toplam
Ders Süresi(Hafta)
14
2
28
Ders notları ön hazırlanması, kendi kendine çalışma
12
4
48
Ödev
2
10
20
Sunum/Seminer
0
0
0
Quiz
0
0
0
Arasınav
1
1
1
Proje
0
0
0
Saha Çalışması
0
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
0
Final Sınavı / Dönem Projesi / Tez Hazırlık
1
1
1
Aktiviteler
Diğer (Staj vb)
Sayısı
0
Saat
Toplam
0
0
Toplam İş Yükü
98
Toplam İş Yükü / 25
ECTS
Diğer
Dersle İlgili Etik Kurallar(Varsa)
Yok
Değerlendirme Ölçütleri
Yazılı sınav
3.92
4
Download