mak 201 termodinamik 1

advertisement
MAK 201 TERMODİNAMİK
2016-2017 Güz Dönemi
Şube 1: Dr. Sadık Kakaç
Oda no: 115, e-mail: [email protected]
Şube 2: Dr. Murat Aktaş
Oda no: Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, e-mail: [email protected]
Dersin asistanları: Saeid Raheimpour, Teknoloji merkezi Z-06, [email protected]
Berk Çevrim, Teknoloji merkezi Z-08, [email protected]
Dersin web sayfası: https://mak201fall.wordpress.com/
Dersin yeri ve saatleri: 1. Şube: Perşembe 12:30–14:20 (311), Cuma: 14:30–16:20 (311)
2. Şube: Pazartesi 13:30–15:20 (373), Cuma: 12:30–14:20 (373)
Dersin İçeriği: Sistem ve çevresi, kapalı ve açık sistemler,
Saf maddenin özelikleri, özelik diyagramları ve tabloları, hal denklemi, enerji ve iş türleri.
Sistemle çevresi arasında enerji alış verişi, termodinamik süreç, tersinir ve tersinmez süreçler.
Kapalı ve açık sistemler için termodinamiğin birinci yasası. Isı makinaları, soğutucular, ısı
pompaları ve Carnot çevrimi. Termodinamiğin ikinci yasası ve entropi; buhar-kuvvet santralleri
çevrimlerinin analizi.
Kitap:
“Thermodynamics: An Engineering Approach”, Y.A. Çengel, M.A. Boles, McGraw-Hill, 6th ed.,
2007, ISBN: 978-007-125771-8.
Kaynak kitaplar:
1. “Fundamentals of Engineering Thermodynamics”, M.J. Moran, H.N. Shapiro, Wiley, 5th ed.,
2004, ISBN: 0471274712.
2. “Fundamentals of Thermodynamics”, R.E. Sonntag, C. Borgnakke, G.J. Van Wylen, Wiley;
6th ed., 2002, ISBN: 0471152323.
3. “Termodinamik”, Hafit Yüncü, 2000, Tıp-Teknik Kitapevi,Ankara.
4. Çözümlü Problemlerle TERMODİNAMİK, A. Öztürk, A. Kılıç, Çağlayan Kitapevi,İstanbul
Başarı Değerlendirme:
Derse devam ve ödevler: %10
Ara sınavlar:
%50
Final sınavı:
% 40
DERS PLANI
Konu
1. Termodinamiğe giriş ve temel kavramlar
2. Enerji, Enerji transferi ve genel enerji analizi
3. Saf maddenin özelikleri
4. Kapalı , açık sistemler (kontrol hacim)
5. Termodinamiğin birinci kanunu
6. Entropi, Termodinamiğin ikinci yasası, Entropi için açık sistem analizi
7. Buharlı kuvvet santralleri çevrimi
Hafta
1,2
2,3
3, 4
5, 6
7, 8
9,10
11,12
Download