Uploaded by User5303

Eğitim bilimi ders notları tarih formasyon

advertisement
Adı Soyadı: Mertcan Karcı
Öğrenci Numarası/TC: 35990288824
Bölüm: Tarih 2. GRUB
Eğitim Bilimine Giriş Soruları
1-) Türk Eğitim Sisteminin eğitim felsefesi; Cumhuriyet öncesi, Cumhuriyet dönemi
ve Cumhuriyet sonrası (şu an) hangi felsefe ve akımlarına göre düzenlenmiştir?
(Sadece isimlerini yazınız)
Cevaplar:
Cumhuriyet Öncesi Dönem: Sosyalist, Pozitivist,Materyalist
Cumhuriyet Dönemi: Natüralizm, Pragmatizm, Rasyonalizm, Amprizim
Cumhuriyet Sonrası Dönem: İlerlemecilik, İdealizm
2-) Aşağıdaki örnekler Türk Eğitim Sisteminin hangi ilkeleri ile ilişkilidir? Sadece
isimlerini yazınız.
a) Bireylerin ilgi, yetenek ve istidatları doğrultusunda yetişmelerini sağlama.
b) Maddi imkanlardan yoksun-başarılı öğrencilere yatılılık, burs, kredi sağlama, özel
eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alma.
Cevaplar:
a-) Yöneltme ilkesi.
b-)fırsat ve imkan eşitliği ilkesi
3-) Türklerde eğitim tarihinde İslamiyet öncesi, İslamiyet dönemi ve bugün
yetiştirilmek istenen insan tipinin özellikleri nelerdir, bu özellikleri yazınız.
Cevaplar:
İslamiyet öncesi: Güçlü cesurkahraman tipi insan
İslamiyet dönemi: Alp- eren , gazi -derviş tipi insan
Günümüz: İyi insan, iyi vatadaş,iyi üretinci özelliklerine sahip insan yetiştirmek önmelidir.
4-) Eğitimle ilgili, ders kitabı niteliğinde olmayan bir kitabı okuyunuz. Okuduğunuz
bu kitabın öğretmenlik mesleğine katkısını, eğitim bilimine giriş dersinde
öğrendiğiniz temeller açısından değerlendiriniz. (Not: Okuduğunuz kitap, psikolojik,
tarihi, felsefi, sosyal, hukuksal, politik, ekonomik vb. temellerden hangisi ya
dahangileriyle ilgiliyse değerlendirmenizi bu kapsamda yapınız.)
Cevaplar:
Birey eğitimi hakkında özelliklede formasyon derleri almaya başladığımda, birçok kitap okudum
bence en uygunu Selçuk Şirin'in Yazdığı "yetişin çocuklar" adlı eseri olmuştur. Bu eser içerik
olarak bireyin doğumundan ergenlik dönemine kadar eğitiminin incelemiş hatta bilimsel
çalışmalara tanık olmuş ya da bu çalışmaları kendisi gerçekleştirmiştir. Bu açıdan iyi bir eser
olduğunu düşünüyorum. Öğretmen olan ya da ebeveyn olan her bireyi bu eserden öğrenecekleri
var çünkü eserde çocuk eğitimi açısından yapılması ya da yapılmaması konusunda araştırmalar
adı altında ve kendisinde bir ebeveyn gözüyle baktığından bi düşünmek lazım. Kitap bir
özelliğinde çocukların hangi yaşta hangi olayları pskolajisi'nin kaldırabileceği çokça bahsetmiştir.
Bence her bireyin okuması bir kitap olduğunu düşünüyorum..
Download