Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri

advertisement
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2013/207-2058
DEİK İhracat Okulu hk.
Bursa, 01/03/2013
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO.: 81
Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıya göre; şirketlerimizin ihracat
konusundaki kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla açılan "DEİK İhracat
Okulunun" 5 Mart 2013 tarihinde eğitimlerine başlayacağı hususu belirtilmektedir. İhracat
Okulunda Dış Ticaret Yönetimi, Dijital Pazarlama, İstihbarat Kanalları, Akreditif,
Uluslararası Pazarlama, Risk Yönetimi, E-Ticaret, Dış Pazarlar İçin İş Planı Hazırlama, Dış
Ticaret Yöneticilerine Finansal Bilgiler, Dış Pazar Geliştirme ve Konumlandırma Stratejileri,
Bilanço Yönetimi, Bütçe Yönetimi, Devlet Yardımları başlıkları altında eğitim seminerleri
düzenlenecektir.
Anılan okulun ilk eğitimi olan "Dış Ticaret Yönetimi" 5 Mart Salı günü 09:30-17:00
saatleri arasında İstanbul TOBB Plaza'da tertip edilecektir. Eğitim ücreti kişi başına KDV
dahil 89 TL olup, eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter V.
Ayrıntılı Bilgi İçin: http://egitim.deik.org.tr
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal YILDIZ - Şube Müdürü
Önder EVCİ - Şef
Download