Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri

advertisement
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/281-1932
Bursa, 20/03/2015
NİKARAGUA CUMHURBAŞKANI ÖZEL BAKANI DR.PAUL OQUİS KELLY
İLE TOPLANTI HAKK.
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO : 134
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 18.03.2015 tarih ve 510 sayılı bir
yazıda; Nikaragua Cumhurbaşkanı Özel Bakanı Dr. Paul Oquist Kelly, Ekonomi Bakan
Yardımcısı Adnan Yıldırım’ın davetlisi olarak 26 Mart 2015 tarihinde Türkiye’de
bulunacaktır. Bu kapsamda, DEİK tarafından, Nikaragua ile Türkiye arasındaki işbirliği
fırsatlarının görüşüleceği bir yuvarlak masa toplantısı, 26 Mart 2015 tarihinde, 10.30-12.30
saatleri arasında, TOBB Plaza, İstanbul’da düzenleneceği bildirilmektedir.
Toplantıda gerek Nikaragua’nın sunduğu ticaret ve yatırım fırsatları, gerekse
Nikaragua tarafından Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birleştirmek üzere yürütülen
Nikaragua Kanal Projesi hususunda bilgilendirme yapılacağı belirtilmektedir.Söz konusu
toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin aşağıdaki iletişim bilgisi verilen yetkili ile irtibata
geçilmesi istenmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter V.
DEİK L.C.V: Melike Hocaoğlu ( 0212 339 50 07 [email protected] )
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download