Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri

advertisement
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2013/755-6254
Bursa, 27/06/2013
IV. Doğu Azerbaycan Yatırım Fırsatları Uluslararası Konferansı hk.
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO.: 234
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) alınan yazıda; “IV. Doğu Azerbaycan Yatırım
Fırsatları Uluslararası Konferansı”nın, Doğu Azerbaycan Eyaleti Genel Valiliği, İran Yatırımcılık,
Ekonomik ve Teknik Destekler Teşkilatı, Doğu Azerbaycan Ekonomik İşlemler ve Maliye Kurumu,
Aras Ticari - Sanayi Serbest Bölgesi, Tebriz Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Azerbaycan Yatırım
Kurmayı Üyesi Organlar organizasyonu ile 06 - 07 Temmuz 2013 tarihlerinde Tebriz'de
düzenleneceği; söz konusu konferansın Türkiye katılımının DEİK/Türk - İran İş Konseyi ve İran
Sanayici ve İşadamları Derneğinin (İSİAD) destekleriyle düzenlendiği; anılan konferansa İran'da yeni
kurulan hükümetin Ekonomi, Ticaret ve Kalkınma Bakanlarının da katılımlarının beklendiği;
Konferansta, Doğu Azerbaycan Eyaleti'nde turizm, enerji, sanayi, maden, tarım ve hizmet
sektörü, sağlık ve tedavi sektörü, bayındırlık ve kentsel gelişim, ulaşım, serbest ve özel ekonomik
bölgeler gibi alanlardaki yatırım fırsatlarının tanıtılması ile beraber sanayi, ticari, tarihsel ve kültürel
bakımdan da bölgede bulunan yatırım imkânları ve alt yapı olanakları hususunda yatırımcıların
bilgilendirilmelerinin ve bölge ülkelerinden işadamlarının katılımıyla ortak iş imkânlarını
geliştirmenin ve ikili ticaret potansiyeli hakkında bilgi alışverişinde bulunulmasının hedeflendiği;
Konferansa katılacak üyelerimizin, Tebriz'de konaklama ve şehir içi transferleri İran İslam
Cumhuriyeti tarafınca karşılanacağı; konferans için sadece İran'a gidiş - dönüş uçak biletlerinin
katılımcılar tarafından karşılanacağı belirtilmektedir.
.
Söz konusu konferansa katılacak üyelerimizin ekte yer alan katılım formunu doldurarak en
geç 01 Temmuz 2013 tarihine kadar DEİK'e [Sevgi SARAL, [email protected] , Tel: (212) 339 50
14] iletmeleri gerekmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Ekler:
Katılım Formu (1 Sayfa)
http://www.egeliihracatcilar.com/UyeDuyuruSistemiEkler/2013/6/5106965932013627155456/Katilim
%20Formu_00003917.doc
Konferans Programı (2 Sayfa)
http://www.egeliihracatcilar.com/UyeDuyuruSistemiEkler/2013/6/5106965932013627155456/Konfera
ns%20Programi_00003918.doc
Ziyaret İçin Tavsiye Edilen Uçuş Programı (1 Sayfa)
http://www.egeliihracatcilar.com/UyeDuyuruSistemiEkler/2013/6/5106965932013627155456/Ziyaret
%20Icin%20Tavsiye%20Edilen%20Ucus%20Programi_00003919.doc
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal YILDIZ - Şube Müdürü
Önder EVCİ - Şef
Download