Sayı: 77572889-TİM.UİB.GSK.UYEH.2017/1686

advertisement
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.UYEH.2017/1686-7910
İİB / DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ HK.
Bursa, 18/10/2017
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 432
İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan 13.10.2017 tarih ve 1478/8628
sayılı yazıda; Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan İhracata Yönelik Destek
Programları’nın tanıtılması amacıyla, muhtelif tarihlerde muhtelif İl ve İlçelerde anılan
Bakanlık ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri işbirliğinde “Dış Ticaret Bilgilendirme
Semineri” düzenleneceği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliği organizasyonunda, TOOB, TİM, OSBÜK, Ticaret/Sanayi Odaları ve Organize
Sanayi Bölgeleri işbirliğinde gerçekleştirilecek olan “Dış Ticaret Bilgilendirme
Seminerleri”nin 24-27 Ekim 2017 tarihleri arasında sırasıyla Bolu, Sakarya,
Gebze/Kocaeli ve Körfez/Kocaeli’nde düzenleneceği bildirilmektedir.
Bilgilerinize rica ederim.
e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel sekreter
Etkinlik Detayları
http://www.iib.org.tr/tr/diger-egitimlerimiz-2017-yilindaki-egitimlerimiz-dis-ticaretbilgilendirme-seminerleri.html
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ayrıntılı bilgi için: İlker ÖZER - Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
5070 sayılı kanun gereğince Mümin
Nilüfer 16140/ BURSA
KARACAKAYALILAR (18.10.2017 16:24:48)
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
tarafından güvenli elektronik imza ile
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr imzalanmıştır.
ID:9298296792017101815252
Bu Kod İle
http://onlineislemler.uib.org.tr/evrak
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9298296792017101815252. Bu kod ile http://onlineislemler.uib.org.tr/evrak adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards