Eskişehir Ticaret Odası DEİK İHRACAT OKULU EĞİTİMLERİ

advertisement
Eskişehir Ticaret Odası
Chamber of Commerce
DEİK İHRACAT OKULU EĞİTİMLERİ
Sayın Üyemiz,
Dış
Ekonomik
İlişkiler
Kurulunun,
şirketlerimizin
ihracat
konusunda
kurumsal
kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla başlatacağı “DEİK İhracat Okulu”nun kapılarını 5 Mart
2013’te açacağı belirtilmektedir. Proje kapsamında “Dış Ticaret Yönetimi, Dijital Pazarlama,
İstihbarat Kanalları, Akreditif, Uluslararası Pazarlama, Risk Yönetimi, E-Ticaret, Dış Pazarlar İçin İş
Planı (Business Plan) Hazırlama, Dış Ticaret Yöneticilerine Finansal Bilgiler, Dış Pazar Geliştirme
ve Konumlandırma Stratejileri, Bilanço Yönetimi, Bütçe Yönetimi, Devlet Yardımları gibi
başlıklarda birçok eğitim semineri düzenleneceği belirtilmektedir.
Eğitimlerin ilki ”Dış Ticaret Yönetimi–1 (Temel Dış Ticaret)” 5 Mart 2013 tarihinde
gerçekleştirilecektir. Bu eğitim semineri ile günümüzün gözde ekonomik alanı dış ticarete giriş ve
bir firmanın tüm dış ticaret operasyon işlemleri ele alınacaktır.
Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecektir. Her bir eğitim kişi başı
KDV dahil
89 TL’dir. Öğle yemeği ve ikramlar bu fiyata dahildir. Proje boyunca tüm etkinlikler İstanbul TOBB
Plaza’da 09:30 – 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Eğitimler ile ilgili ayrıntılı bilgi
almak ve kayıt yaptırmak için http://egitim.deik.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Saygılarımızla,

Download