Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri

advertisement
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2013/1044-8792
DTÖ 2013 DÜNYA TİCARET RAPORU
Bursa, 19/09/2013
ULUDAĞ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 351
Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen,
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan 18.09.2013 tarih ve 201-1883 sayılı yazıda;
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından 2013 yılı için “gelecekte ticareti şekillendirecek
etkenler” teması ile hazırlanan “Dünya Ticaret Raporu”nun 18 Temmuz 2013 tarihinde
www.wto.org adresinden kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edilmekte ve raporun genişletilmiş
özeti paylaşılmaktadır.
Yazıda devamla, söz konusu raporda 2012 yılında AB ve ABD’nin gerçekleştirdikleri
ihracatın görece istikrarlı olduğu ifade edilmekte ve ülkelerin küresel ticarette sergiledikleri
performansın halen ciddi farklılıklar sergilediği, AB’de de Avro bölgesinde yaşanan borç
sorununun ticarete ve ekonomik büyümeye olumsuz etkilerinin olduğu, raporda ayrıca,
gelişme yolundaki ülkelerin (GYÜ) küresel ticaretten aldıkları payın ciddi bir şekilde
arttığının gözlemlendiğine ve Çin’in 1980’de küresel ihracatın sadece %1’ini gerçekleştirmiş
olmasına rağmen aradan geçen otuz yıllık süreç içerisinde dünyanın en büyük ihracatçısı
olmayı başardığına dikkat çekilmektedir.
Söz konusu raporun Ekonomi Bakanlığı’nın ilgili birimlerince hazırlanmış geniş özeti
aşağıdaki linkte bilgilerine rica olunur.
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter V.
EK: DTÖ 2013 Dünya Ticaret raporu Genişletilmiş Özet( 17 Sayfa )
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/DTO_2013_Dunya_Ticarat_Raporu_Ge
nisletilmis_Ozeti_.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal YILDIZ - Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards