Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri

advertisement
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.UYG.2013/900-7045
Bursa, 23/07/2013
AFGANİSTAN USAID KÜRESEL KALKINMA İNTİFAK PROGRAMI
KAPSAMINDA İŞBİRLİĞİ HAKK.
E-POSTA / WEB
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ’NE
SİRKÜLER NO: 276
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 23.07.2013 tarih ve 510-1501 sayılı yazıda,
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı
(USAID) tarafından birçok bölgede, ülkede ve sektörde ekonomik kalkınmayı sağlamak
amacıyla kamu-özel ortaklıktan geliştirmek üzere bir Küresel İttifak Kalkınma Programı
başlatıldığı ifade edilmektedir.
Ayrıca, anılan Ajansın Kabil Ofisi yetkililerince, ürünleri işleyen, üreten, ithal eden ve
perakende satışını yapan Türk firmalarının belirlenmesi ve bahse konu Program kapsamında
USAID tarafından sağlanacak fonlardan yararlanmak üzere Afgan firmalarla işbirliği yapmak
isteyecek Türk şirketlerinin USAID'e bildirileceği belirtilmektedir.
Bu itibarla, söz konusu Program kapsamında sağlanacak fonlardan yararlanarak Afgan
firmalarla işbirliği yapmak isteyen firmaların bilgilerini, Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne
iletilmesini teminen, en geç 30 Temmuz 2013 Salı gününe kadar Genel Sekreterliğimize
([email protected]) iletilmesi hususunda,
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter a.
Genel Sekreter Yrd.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Özer GÜVENDİR - Şube Müdürü
Ela ALTUN - İdari Memur
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards