Sayı: 77572889-TİM.UİB.GSK.UYEH.2017/311

advertisement
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.UYEH.2017/311-2074
İSTİHTAM SEFERBERLİĞİ SEMİNERİ HK.
Bursa, 24/03/2017
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 106
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği'nden alınan
22.03.2017 tarih ve 185-3818 sayılı yazıda; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
ERDOĞAN'ın çağrıları sonrasında işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedeflerine
yönelik olarak hükümetimiz tarafından başlatılan "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik”
programına göre, özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerimizin oluşturacakları ilave
istihdamın, "İstihdam Teşviki” olarak 09/02/2017 tarih ve 687 sayılı Resmi Gazetede de
duyurulduğu üzere destekleneceğinden bahisle,
Bu çerçevede, İMMİB Genel Sekreterliğince, istihdam seferberliğine maksimum katkının
sağlanması ve ihracatçılarımızın teşviklerden en iyi yararlanmasını temin etmek amacıyla,
İMMİB Genel Sekreterliği ile İŞKUR işbirliğinde, 30 Mart 2017 Perşembe günü "İstihdam
Seferberliği Semineri” gerçekleştirileceği ve bahse konu seminerde ilave istihdam
teşviklerinden bahsedileceği,
Söz konusu bilgilendirme seminerine katılmak isteyen üyelerimizin, en geç 28 Mart
2017 Salı günü saat 12:00'ye kadar, http://tinyurl.com/mmpndhl linkinden başvuru
yapmaları gerektiği bildirilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
e-imzalıdır
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter a.
Genel Sekreter Yrd.
Tarih: 30 Mart 2017 Perşembe
Yer: Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu
Adres: Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. No 3 Yenibosna - Bahçelievler / İstanbul
Program:
10:00 - 10:30 Sunum
10:30 - 11:00 Soru - Cevap
Not: İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları ile firmaların yüz yüze görüşebilmeleri için her
Perşembe günü Dış Ticaret Kompleksinde bir stand oluşturulmaktadır. Söz konusu seminer
sonrasında katılımcı firmaların İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları ile yüz yüze görüşme
imkanı bulunmaktadır.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ayrıntılı bilgi için: İlker ÖZER - Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
5070 sayılı kanun gereğince Özcan KOLBAŞI
Nilüfer 16140/ BURSA
(24.03.2017 10:11:16) tarafından güvenli
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
elektronik imza ile imzalanmıştır.
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr ID:5295288722017323211252
Bu Kod İle
http://onlineislemler.uib.org.tr/evrak
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:5295288722017323211252. Bu kod ile http://onlineislemler.uib.org.tr/evrak adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards