Sayı: 77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2017/140

advertisement
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2017/140-4717
Kazakistan 10. Dönem KEK Toplantısı
Bursa, 29/06/2017
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ÜYELERİNE
Sirküler
No. 238
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden Birliğimize iletilen 28.06.2017 tarihli ve 1946 sayılı
yazıda; Meclislerine T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen
bir yazıda, Türkiye-Kazakistan Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 10.
Dönem Toplantısı’nın 8-9 Ağustos 2017 tarihlerinde Astana’da düzenleneceği, söz konusu
toplantı ve hazırlık çalışmalarında faydalanmak üzere Bakanlıkları görev ve yetki alanına
giren konularda kaydedilen gelişmeleri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer
hususları içeren bilgi notlarının hazırlandığı belirtilmekte olup; bu bağlamda Kazakistan
pazarında karşılaşılan sorunlar ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların 3
Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 12.00’a kadar [email protected] adresine gönderilmesi
hususunda gereği rica olunur.
e-imzalıdır
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter V.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Ekrem ARSLAN - Uzman
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
5070 sayılı kanun gereğince Özcan KOLBAŞI
Nilüfer 16140 / BURSA
(29.06.2017 15:59:57) tarafından güvenli
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
elektronik imza ile imzalanmıştır.
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr ID:6161743072017629151510
Bu Kod İle
http://onlineislemler.uib.org.tr/evrak
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:6161743072017629151510. Bu kod ile http://onlineislemler.uib.org.tr/evrak adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards