Taslak prog ve katilim formu_00000759

advertisement
TÜRK - MACAR İŞ FORUMU
17 Kasım 2011, Hilton Hotel / Harbiye, İstanbul
- KatıIım Formu Firma / Kurum :
Temsilci / Ünvan :
Tel :
Faks :
E-posta :
Faaliyet Alanı :
Görüşmek İstediğiniz Firma /Kurumlar :
Teyit için ; Katılım ücreti kişi başı 160 TL’dir. Katılım ücretinin, Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şubesi (1011) IBAN
TR93 0006 4000 0011 0111 701498 DEİK/ Türk- AB İş Konseyleri hesabına yatırılarak dekontun Katılım formu ile
birlikte 14 Kasım 2011 Pazartesi günü mesai bitimine kadar DEİK’e ([email protected]; faks : 0212.3395065)
iletilmesi gerekmektedir.
Taslak Program
08.30 – 09.00
Kayıt
09.00 – 10.30
İkili Görüşmeler
10.30 – 11.45
Sunumlar;
- Mr. Balázs Hidvéghi, Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı, Ulusal Ekonomi Bakanlığı
Macaristan İş Ortamına Bakış
- Ms. Erzsebet Dobos, President, HITA-Macaristan Yatırım ve Ticaret Ajansı
Türk bir Firmanın Gözünden Macaristan: Ege Seramik’in Macaristan
Deneyimleri
- Suat Karakuş, Genel Müdür, Ege Seramik Macaristan
Türkiye İş Ortamına Bakış
- ISPAT-T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
Macar bir Firmanın Gözünden Türkiye: Egis İlaç’ın Türkiye Deneyimleri
- Egis İlaç
Soru-Cevap
12.00 – 12.30
Kapanış Konuşmaları
- Sn. Ismet Gural, DEİK/Türk-Macar İş Konseyi Başkanı
- Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan, TOBB/DEIK
- Sn. Zafer Çağlayan, T.C. Ekonomi Bakanı
- Sn. Pál Schmitt, Macaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Soru-Cevap*
12.30 – 14.00
*teyit beklenmektedir
Çalışma Yemeği
Download